Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Meddelande
Gunilla LindbergGunilla Lindberg
Mina tankar kring konsten kretsar kring vårt behov av konst som jag ser som något tidlöst och existentiellt betingat. År 2007 skrev jag en magisteruppsats på Stockholms universitet " Yrjö Hirns estetiska teorier", med tonvikt på att konst är viktigt eftersom det ger oss människor en möjlighet till att förstå oss själva, men även världen runt om. För mig passar det att våga släppa min teknik och mer lita på min intuition, jag tänker att det i intuitionen finns äkthet och kontakten med det som finns i det omedvetna. När vi står framför en målning tror jag vi blir mer uppmärksamma, medvetet eller omedvetet söker vi oss tillbaka för att lappa ihop det förflutna med nuet det vi förlorat men även det vi har vunnit inom oss, allt i ett. Mest av allt vill jag att min konst ska väcka någonting hos den som betraktar och i den meningen väljer jag min teknik och komposition med förhoppning att kunna väcka känslor eller tankar. När jag själv tittar på konst kan det ibland uppstå ett flow, jag frigörs från mig själv och upplever ett speciellt lugn. Möjligen beror det på igenkännandet som är en av våra viktigaste förmågor. Vi fastnar för något i ett konstverk berörs på ett sätt som gör det möjligt att släppa kontrollen och att överlåta oss till ett nytt inre rum inom oss. Konsten som en befriare till oss människor och konsten som kan skapa relationer oss emellan. Om du tycker något kring detta eller min konst, så hör gärna av dig. Det ser jag framemot.

In English:
My thoughts about art revolves around our need for art that I see as something timeless and existentially conditioned. In 2007 I wrote an Degree of Master of Arts at Stockholm University " Yrjo Hirn aesthetic theories", with emphasis that art is important because it provides people an opportunity to understand themselves, and also the world.
For me it is suitable to dare to let my technique go and more to trust my intuition. I think that the intuition is authentic and in touch with what is in the unconscious. When we stand before a painting, I think we become more aware, consciously or unconsciously we are looking back to patch up the past with the present, what we have lost but also what we have found within us, all in one. Most of all I want my art to bring the the viewer something in that regard and in that sense. I choose my technique and composition with the hope to arouse feelings or thoughts.
When I look at art I sometimes feel a flow. I become free from myself and feel a certain calm. Possibly it depends on the recognition that is one of our most important abilities. We are caught by something in a work of art affected in a way that makes it possible to lose control and to transfer us to a new space within us. Art as a liberator of mankind and art that can build relationships between us. If you think something about this or about my art, please let me know. I look forward to it.

En francais:
Mes pensées autour de l´art viennent de notre besoin d`art, que je ressens comme intemporel et existentiel. En 2007 j`ai écrit un mémoire ā l´Université de Stockholm sur le thčme" les théories esthétiques de Yrjö Hirn ", en insistant sur l´importance de l´art, car il nous donne la possibilité de nous comprendre non seulement nous-męmes mais encore le monde autour de nous.
En ce qui me concerne, je dois oser me détacher de la technique et me fier plus ā mon intuition. Je pense que dans l´intuition il y a la vérité la sincérité et la relation avec l`inconscient.
Quand nous sommes devant un tableau nous sommes plus attentifs et consciemment ou inconsciemment nous essayons de relier le passé et le présent, ce que nous avons perdu et ce que nous avons gagné dans notre âme.
Ce que je souhaite le plus profondément avec mon art c'est éveiller quelque chose chez celui qui le regarde. J'adapte ma technique et ma composition dans l'espoir d 'éveiller des sentiments ou des pensées. Quand je regarde un tableau, j'ai quelquefois le sentiment de me détacher de moi-męme et ressens une étrange sérénité, peut-ętre parce que je reconnais quelque chose du passé; la reconnaissance est l'une de non plus importantes facultés. Nous sommes pris par l'oeuvre d'art qui nous touche, nous nous échappons, " nous perdons le contrôle " et nous retrouvons dans un nouvel espace intérieur en nous-męmes.
L'art peut-ętre un libérateur de l'homme et un lien de communication entre les hommes.
Si ces quelques mots ou mes tableaux te touchent, n'hésite pas ā me contacter. J'en serai ravie et honorée.
A bientôt j'espčre

Utbildning
Fil mag konstvetenskap.
Education:
Degree of Master of Arts.

Medlem i Svenska Konstnärinnor, BUS

Utställningar
Samlingsutställningar ( i urval )

Väsby Konsthall Teckningssalong
14 mars-11 April 2021 jury

Grand Palais, Salon du dessin et de la peinture ā léau, Paris,
11-16 februari 2020 jury

GemlucArt at the Auditorium Rainer III
in Monte Carlo, Monaco
17 sept - 27 sept 2019, jury

Galleri Sjöhästen, Nyköping 25 maj - 8 juni 2019

Holmåkra Gård
Borrby, Skåne 19 april-22 april 2019

Tokyo International Mini-Print Triennial
27 okt- 2 dec 2018, jury

Grand Palais, " Salon du dessin et de la peinture ā
léau" 2018

Adelinda Allegretti Curator Studio & Gallery
Gualdo Tadino, Umbrien, 2018

Galleria La Pigna, "Nord möter syd" Rom 2017

Vilnius Stadshus Different but Together Vilnius 2017

Grand Palais " Salon du dessin et de la peinture ā léau " 2017

Art Nordic, konstmässa, Köpenhamn, 2016

Enter-into-Art, Mini print, Köln, 2016

Galleri Sjöhästen, " Julkul ", Nyköping, 2015

Grand Palais " Salon du dessin et de la peinture ā
léau", Paris 2015

Art Nordic, konstmässa, Köpenhamn, 2015

Oscarskyrkan, konst-samtal, 2015

Grand Palais," Salon du dessin et de la peinture ā léau", Paris, 2015 jury

Galerie Metanoia, Paris," Luna Surgens " 2014

Galleri Sjöhästen, Sommarsalong 2014
MINA VÄNNER, Nyköping, 2014

ARTEXPO, New York, 2014

Galleri Mona Lisa, Rue de Varenne 32, Paris, 2013

Grand Palais, " Salon du dessin et de la Peinture á léau ", Paris, 2013, jury

Galerie Metanoia, Paris, " Un seul Grain de Riz ", Ett enda riskorn, 2013

Delegation av svenska konstnärer, Cultural Center of Maalbeek, Bryssel, Belgien, 2013

Svart på Vitt, 2013, Landskrona Konsthall, 15:e teckningstriennalen, Jury

Internationella Konstbiennalen Palermo, Sicilien,
2013, Jury

Grand Palais, " Salon du dessin et de la Peinture á l´eau", Paris, 2012, Jury

Cercle Suédois, 242 rue de Rivoli, Paris,
/ The Swedish Club / 2012

Salon D´Automne, Tel Aviv, Israel, 2012, Jury

Museum of New Art, 19th International Nude Art
Exhibition, Pärnu, Estland, 2012, Jury

Galerie 60, Giverny, Frankrike, 2012

2 nd, Int & Mixed Media Competition, LESSEDRA GALLERY, Sofia, Bulgarien, 2012, Jury

Grand Palais, " Salon du Dessin de la Peinture ā l`eau, Paris, 2011, Jury

Museum of New Art, Pärnu, Estland, 2011, Jury

Grand Palais, "Salon du Dessin et de la Peinture ā l'eau.", Paris, 2010, Jury

Väsby Konsthall " Oktobersalongen", Stockholm,
2010, Jury


Separatutställning:

Djurgårdskyrkans Galleri, Stockholm,
2 maj - 30 maj 2014

Blå Porten, Djurgårdsvägen 64, Stockholm
14 mars- 13 maj 2013

Galleri Konstpelaren, Enkehuset, Stockholm, jun-aug 2010Representerad/ Inköpt av:

Konstföreningen Sjöhästens Vänner

Södermanlands Läns Landsting

Tama Art University/ Museum 2018