Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Kalendarium
Meddelande
Blogg
Gunilla LöfgrenGunilla Löfgren
Konstnär
Vedic Art-lärare
Medlem i
KRO
KonstnärsCentrum-Nord
SvK

TellusArt
Trevisan International Art
SODEFA - Society for Development of Films and Arts
Manhattan Arts International


Representerad, Gävle kommun och Sundsvalls konstförening,TellusArt, New Dehli och Stockholm 2009

Stipendium;
Gunvor Göranssons Kulturstiftelse, 2008
Utmärkelse
Award of Excellence
Manhattan Arts Juried Online Exhibition "Celebrate the Healing Power of Art", 2008
http://www.manhattanarts.com/Gallery/Healing2008/Lofgren.htm
Award of Best in Mixed Media
Manhattan Arts Juried Online Exhibition "Celebrate the Healing Power of Art", 2010

Mitt skapande handlar mycket om att se/känna/utforska spänningen, kraften och passionen, i och emellan fasthet och upplösning, struktur och kreativt kaos, mellan stillestånd och rörelse, lätthet och tyngd. Att känna utmaningen i själva seendet, betraktandet och en önskan att se bakom, bortom bilden. Jag tror att det handlar om att utmana seendet, omvärdera, kullkasta, sätta rummet i rotation och se om något nytt framträder, samt att låta bilden verka utanför sitt kända sammanhang.

Jag har arbetat med många olika material i perioder under åren. Från ord och politik, fria broderier och trädgård följt av ord och politik och växtfärgning till band- och rosengångsvävning, kardning, tovning, skinnsömnad, bild- och symbolmönstrade tröjor, ord, jord, barn, Waldorfdockstillverkning, fårskötsel och bildskapande och nu salix, textil, skulptur, skrot, pelargoner, trä, slagmetall, trädgård, ord och jord och bildskapande mest i glödande rött och omvända alkemiska processer och en önskan om att vara en del av den energifyllda rörelsen/rytmen. De berättande bilderna som du ser i galleriet kan liknas vid hopsamlade rörelser som gömmer erfarenheter och tankar, kanske hemligheter. De andra bilderna är fragment av samma berättelser men i form av utkastade rörelser.

Från struktur/ordning/kosmos ut i kreativt kaos. Delar av strukturen kastas ut. Tänker i rytmer, skapar rörelser, en form och kastar ut den. Rum i uppror. Våga se, våga bryta mönster. Vad ser betraktaren? Vem är betraktaren? Vem ser vem? Kanske blir det en dialog mellan dig och dig? En rörelse utan slut.

Vedic Artlärare

Första gången jag mötte Vedic Art, var när jag såg en lapp på en anslagstavla i en matvaruaffär. Det fångade mitt intresse direkt, för jag hade en tid känt att jag inte kom vidare med mitt eget skapande. Mycket kraft frigörs i rummet när många målar och jag blev en del av denna gemensamma, glädjefulla skaparkraft och kunde göra mig av med den kravfyllda känslan som ibland uppstår i skapandeprocessen.

Först gick jag grundkursen och sedan fortsättningskursen och slutligen lärarkursen för att få en fördjupad kunskap och insikt i Vedic Art, samt för att kunna dela med mig genom att ha egna kurser.

Vedic Art är en metod, en väg. Ett lättsamt och glädjefullt sätt att närma sig, smaka på och kanske också ta tag i måleriet. För den som redan målat tidigare, blir Vedic Art en möjlighet att gå på djupet, släppa prestationen och istället slappna av i skapandet. Låta skapandet sköta sig själv. För den som aldrig hållit i en penna eller en pensel tidigare, väntar den glädjande upptäckten att skapandet kommer inifrån.

Vedic Art handlar inte om att måla av, eller att måla på ett speciellt sätt. Det som kommer fram på duken eller papperet kopplas inte heller till något värderande. Det Vedic Art syftar till är att vi ska hitta det personliga - det alldeles egna uttrycket! Kurserna bygger på varandra och är processinriktade.

English

Artist

My creativity centres mostly around seeing/feeling/exploring the tension, the power and the passion in and between firmness and dissolution, structure and creative chaos, between immobility and movement, lightness and weight.>b To feel the challenge in the visualization, the watching and a wish to see behind, beyond the artistic expression. I think it is about challenging your visualization, re-evaluing, overthrowing, setting the room into rotation and seeing if something new appears and allowing the artistic expression to work outside its known context.

During various periods over the years, I have worked in many different materials. From words and politics, free form embroidery and gardening followed by words and politics and vegetable dyeing with natural colours to ribbon and rosengang weaving, carding, matting, working in leather, sweaters with pictures and symbols, words, dirt, children, making dolls for Waldorf schools, tending sheep and creating art, and now Salix, textiles, sculpture, scrap metal, pelargonium flowers, wood, wrought iron, gardening, words and dirt and art creations mostly in glowing red and reversed alchemical processes and a wish to be part of the energy-filled movement/ rhythm. The storied pictures you see in the gallery can be likened to collected movements that hide experiences and thoughts, maybe secrets. The other pictures are fragments of the same stories but in the form of jettisoned movements.

From structure/order/ cosmos out into creative chaos. Parts of the structure is jettisoned. Thinking in rhythm, creating movements, a shape that is rejected. Room in uproar. Dare to see, dare to break patterns. What does the viewer see? Who is the viewer? Who sees whom?
Maybe it becomes a dialogue between you and you? A movement without end.

Vedic Art Teacher

The first time I encountered Vedic Art was when I saw a notice on the bulletin board in a supermarket. It caught my interest immediately, because I had felt for some time that I was not progressing in my creativity. A lot of energy is created when several artists paint in a room, and I became part of this shared, joyful creative power and could get rid of the demanding feeling that sometimes is part of the creative process.

I started with the beginning course, followed by the intermediate course and finally the teacher training course to be able to acquire a deeper knowledge and insight into Vedic Art.
I also wanted to share my knowledge by giving classes.

Vedic Art is a method, a way. An easygoing and joyful way to approach, taste and maybe also grab a hold of painting. For the one who has already actively painted, Vedic Art provides a possibility to explore deeply, let go of performance and instead relax into the creativity. Let the creativity take care of itself. For the one who has never held a pen or a brush earlier, there is the happy discovery that creativity comes from inside of you.

Vedic Art is not about painting or about painting in a special way. What is created on the canvas or on the paper is not connected to any criticism. What Vedic Art attempts is for us to find the personal- your very own expression! The courses build on each other and are process driven.

Press

The Castle in Gävle Sweden
March 22- April 13, 2003

Arbetarbladet 22 March, 2003 (review)

Gunilla Löfgren´s paintings at the castle in Gävle are stamped with her personal individuality.

She moves beyond the conventions of contemporary art in her approach and execution and creates works which highlight collective human experiences without shortcuts.

Gefle Dagblad 22 March, 2003 (review)

Gunilla Löfgren´s exhibit is a festival of colour and form. A type of movement. Clashes, a room in turmoil. But quite disciplined just the same…..This exhibit feels surprising, out of the ordinary-and exciting!

Galleri 13 art & litter
Sundsvall Sweden 2004

Dagbladet Sundsvall 20 March 2004
(review)

Gunilla Löfgren is exhibiting colourful, personal works of differing character. Her graphically structured works show experiences and thoughts, maybe secrets. In sharp contrast are shown wild, daring paintings which sometimes look like they want to burst the artistic framework

Sundsva lls Tidning 20 March, 2004
(review)

Gunilla Löfgren creates in strong colours but thinks in movements. In leaf-gold, pigment-rich paint and exotic materials, she releases the forms she creates and lets them find their own way. Her paintings often continues on the picture frame itself and she would prefer that it could also continue on the wall.

Pressrelease Trevisan Arte Italy, 2007
Dear Gunilla Lofgrense,

"........ having seen and appreciated your artworks I with the Artistic Committee of "Spirit. The Spirit in Art”, are glad to inform you we have decided to select your name to participate at a significative event organized by me, Paola Trevisan Contemporary Art, in collaboration with ArtexArte Foundation; the art exhibition that will take place on November 2007 at the Imbarcadero Rooms of the beautiful Estense Castle in Ferrara.

We've been fascinated by your suggestive and powerful vedic art research where forms and colours create intense results like “Floden I-II and III” and “Emotionell”. We reckon your art will bring new and creative stimulations among this exhibition, very close to your art; your works reveal the power and brightness of colours, through the different effects of forms, the textures, the pictorial matter, the magnetic energy from the pictorial sign which spring from the canvas.

By congratulating you for the quality of your works, we would like to invite you.............."


Best regards
Paola Trevisan

Trevisan Arte
Corso Porta Reno, 17
44100 Ferrara/Italy

info@trevisanarte.com www.trevisanarte.com

Contact Gunilla

gunilla@skatubacken.se
www.skatubacken.se

Utbildning
Huvudsakligen autodidakt men Vedic Art utbildad och Vedic Artlärare. Fler tavlor och information hittas på www.skatubacken.se

Utställningar
PÅGÅENDE/KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Axmar Hytta
augusti 2011
Axmar


TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR
Society for Development of Films & Arts
Internationell Utställning
1/3 - 4/3 2011
Goverment College of Art
Chandigarh, India

India Habitat Centre
Internationell utställning
21/3 - 24/3
New Delhi, Indien
www.indiahabitat.org

Lokayata Gallery
Internationell utställning
21/3 - 26/3
New Delhi, Indien
www.lokayata.com

Little Treasures
International Art Exhibition
9/4 - 21/4 2011
Galleria De´Marchi
Bologna, Italy
Trevisan International Art

Manhattan Arts International
Positive Art That Uplifts The Spirit
May 14 - Still running 2010
Internationell Jurybedömd online utställning
Best in Mixed Media award from Manhattan Arts
http://www.manhattanarts.com/
Gallery/GunillaLofgren.htm

Galleri Kvarnen
Volanger
1-3/10 2010
HälsikeHänder
Nätverk av kvinnliga konstnärer/konsthantverkare från Hälsingland och norra Gästrikland
Söderhamn

Wall For Peace
17-19 September 2010
International exhibition
Sanski, Sarajevo

TellusArt i samarbete med Ateljé Ciresia
Indiska och svenska konstnärer
4/9 - 16/9
Mariatorget, Stockholm

Galleri Hagman
20/8 - 26/8 2010
Bellmansgatan 9-11, Stockholm

Sommarutställning
KULTURHÖJDEN
17/7-21/8 2010
Kolsvedjaberget, Ljusdal

Längtan till Österlandet
17/7-23/7 2010
Kolsvedja, Ljusdal
Hantverket i samarbete med Hälsinglands Konstgille

Little Treasures
Galleria Dé Marchi
8/5-21/5 2010
Bologna, Italien
Trevisan International Arts

Konsten att vara Unik
Workshops
Ljusdals kommun

GALLERI RIDDAREN
KONSTSTAFETTEN 2010
2010.03.06 - 2010.03.12
Gamla stan
Köpmanbrinken 8, 111 29 Stockholm,

FUSION - Art Exhibition and Workshop by artists of Scandinavian, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh & Punjab Fusion
Museum of Fine Arts, Punjab University, Chandigarh
28 januari 2010 - 2 februari 2010

MY HOME, MY PLANET - Art Workshop for children with artists on environment issue
The Fine Art Gallery, Panjab University, Chandigarh
28 januari 2010 10:0

Workshop i skola
New Delhi, 22 januari 2010

Chhatrapati Shivaji Maharaj antagen Sangrahalaya
-The Prince of Wales Museum-
Mumbai, Indien
15-19 januari 2010
www.TellusArt.org

Mirca non-commercial Tour For Human Rights, MTHR
3 november - 20 december 2009
Östra Gymnasiet
Skogås
www.mirca-art.com
MIRCA ART GROUP
INFO@MIRCA-ART.COM

"HÄNDER"
24-25 oktober 2009
Galleri Kvarnen, Söderhamn
Nätverket HälsingeHänder

BOKRELEASE
3 - 25 oktober 2009
Cosmopolitan Galleri Kronhusgatan 2F, Göteborgwww.gallericosmopolitan.

Kreativ Workshop
Utställning
19-24 augusti 2009
Hagaparken, Stockholm
Indiska och Skandinaviska konstnärer
www.tellusart.com
¤
Kreativ Workshop
Indiska och Skandinaviska konstnärer
19-24 augusti 2009
Kungliga Hagaparken, Stockholm
www.tellusart.org

KARISMA GALLERI och TRÄDGÅRDSSCEN
11- 29 juli 2009
Undersvik, Hälsingland
www.karismamusik.se
¤
VAR SÅ GOD OCH SITT
samlingsutställning
11 juli - 18 juli
HANTVERKET
Jinis Keramik och Trädgårdscafé
Kolsvedja, Ljusdal
I samarbete med
KULTURfabriken och Hälsinglands Konstgille
¤
GALLERI ÄNGELN
KONSTSTAFETTEN 2009
2009-03-21 - 2009-03-27
Gunilla Löfgren, Gunilla Oldenburg, Anni Sivertsson, Karin Vestlund

VICTORIA CONTINENTAL INN
2009-03-06
"Reflection on India"
Utställning och workshop
Dharampur, Kasuali, H.P, Indien
www.tellusart.org

CHANDIGARH LALIT KALA ACADEMY
Chandigarh Museum and Art Gallery
2009-03-02 - 2009-03-05
"FUSION"
Utställning och Workshop
Indiska, Punjabi och svenska konstnärer
Chandigarh, Indien
TellusArt-art for a cause

INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE FOR THE ARTS
2009-02-22 - 2009-02-26
Utställning och Workshop
Indiska och svenska konstnärer
New Delhi, Indien
TellusArt-art for a cause

GALLERI RIDDAREN
SAMLINGSUTSTÄLLNING 2009
2009.01.31 - 2009.02.06
Köpmanbrinken 8, 111 29 Stockholm, 08-24 54 02

Manhattan Arts Juried Online Gallery
"Celebrate The Healing Power of Art"
December 2008 - Juni 2009
www.manhattanarts.com

GÄVLE MUSEUM
- LÄNSKONST 2008 -
Gävleborgs läns konstförening
2008-11-08 - 2008-11-30

NOMAD Gallery
Sommarutställning
26/6 - 27/8 2008
Köpenhamn, Danmark

Little Treasurs
10-24 maj 2008
International Art Exhibition
Bologna, Italien
Trevisan International Art

Spirit - The spirit in Art
Imbarcadero Rooms
Estense Castle Ferrara Italy 2007
Paola Trevisan

Stenegård Järvsö, Lysnatta 2007

Medborgarhuset, Sveg
Härjedalens kulturförvaltning 2007

Kusen Stenegård 2006

Stenegård Järvsö, Lysnatta 2006

Skatubacken, Stocksbo 2006

Stocksbo skola, Färila 2005

Färilaveckan 2004

Galleristerna i Stenstan, konstrunda, Sundsvall 2004

Galleri 13 Art & Litter, Sundsvall 2004

Slottet Gävle, Konst Gävleborg 2003

Sandvikens konsthall, Gävleborgs läns konstförening 1998

Gävle museum, Gävleborgs läns konstförening 1995


REPRESENTERAD

Gävle kommun 2003
Sundsvalls Konstförening 2004
TellusArt, New Dehli, Indien 2009
TellusArt, Stockholm 2009

STIPENDIER
Gunvor Göranssons Kulturstiftelse, 2008

UTMÄRKELSE
Award of Excellence
Manhattan Arts Juried Online Exhibition "Celebrate the Healing Power of Art", 2008
http://www.manhattanarts.com/Gallery/Healing2008/Lofgren.htm

Award of Best in Mixed Media
Manhattan Arts Juried Online Exhibition "Celebrate the Healing Power of Art", 2010 http://www.manhattanarts.com/Gallery/

Special Award
Medlemsskap i galleriet http://www.manhattanarts.com/
Gallery/GunillaLofgren.htm