Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Birgitta LorentzonBirgitta Lorentzon
Bildkonstnär, målare, grafiker och tecknare.
Många år av grafiska verksamhet har mestadels varit inriktat på djuptryck inom koppargrafik.
Från tidigt nittiotal har jag intresserat mig och arbetat med äldre fotografiska processer inom det grafiska bildområdet med fotogravyr (kopparplåt) och FP-gravyr etc.
Senaste årens bildberättelser har framförallt varit inriktade på temautställningar bildmaterialet här är från min temautställning på Röda Sten, Göteborg.
Jag är medlem i, GIV, Gbg. KRO, SvK, Grafiska Sällskapet, Grafikens hus och Konstnärshuset i Sthlm.
Representerad: Inköpt av, stat, kommun, län och landsting i Stockholm, Göteborg , Malmö,
Borås, Halmstad, Lund, Jönköping, Uddevalla ,Falkenberg m. fl.
Grafikens Hus - Statens Konstråd mm.
Offentliga arbeten utomhus: Hammarkullens Torg, Energiverken i Göteborg mm.

In English:

Birgitta Lorentzon, printmaker - painter, lives and works in Gothenburg.
The range of possibilities in the copperplate, from "light to dark" in etching and intaglio is fundamental for my printmaking.
I have always had an interest in the old analogue photographic handcraft and it's treatment of light, but not until 1993 I started to work with photograveur as as a printmaking process. At that time as etched copperplates using a process that slowly creates the etched image in the plate.
For a theme exhibition at Röda Sten in Gothenburg 2003 I worked with a combination of analogue photography and photopolymer prints. The images and the rough exhibition room at Röda Sten together created visual wholeness. That way to exhibit suited my temperament and since then photopolymer has been added to my working materials as a complement to copperplates.

Birgitta Lorentzon

Utbildning
Konstindustriella skolan, Hovedskou målarskola, Valands konsthögskola 1972-1978. Konstakademien Stockholm 1997.

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, "Äldre fotografiska tekniker"

In English:

During 1970:s studies at Valand School of Fine Arts, later experimental printmaking at Royal University College of Fine Arts in Stockholm.

Utställningar
Offentliga arbeten i urval:

Hammarkullens Torg, våren 2015
Hammarkullens Torg, 1985-86,
Energiverken, Göteborg, 1989-90
Rymdobservatorium, i Onsala, 1994,
Industriförnyelse AB, Götaverken 1991,
Renhållningsverket, Göteborg,
Folkets Hus
Statens konstråd.


Utställningar i urval:
Selected exhibitions

2019 Grafik i Väst, Göteborg
2018 ”den hemlighetsfulla trädgården”, Grafiska Sällskapet, Stockholm

2018 Grafiska Sällskapet, Stockholm
Birgitta Lorentzon & Mikael Warhrby

2016-2017 MTG, Graphics Triennalen Kraków, (utvalda ex.)
på Museum & Konsthall i Falun

2015 ”MTG, 2015, GRAPHICS TRINNALEN”, Kraków, Polen

2012 50x50x50, Konstnärshuset Stockholm

2012 ”empiri - empati ”Grafik i Väst, Göteborg (separat)

2012 ”Jubileumsutställning” ,Grafik i Väst Göteborg

2011 Tomelilla Konsthall, Tomelilla

2011 Dalarnas museum, Falun

2011 ”REFLEXION” Galleri KOCH, Stenungsund (separat)

2010 ”Grafiska Sällskapet 100 år” jubileumsutställning, Stockholm

2009 ”FOTO BASERAD GRAFIK”, 4 grafiker, ÅLGÅRDEN, Borås
Herman Isaksen, Birgitta Lorentzon,
Jan Pettersson & Mats Wilhelmsson

2005 ”Galleri STENLUND” Stockholm (separat)

2003 ”ODYSSÈ” foto&fotogravyr, RÖDA STEN, Göteborg (separat)

2003 ”Höganäs museum” Höganäs

2003 ”SAMLARGRAFIK”, Kristianstad (separat)

2002 ”ODYSSÈ”, Målningar olja Stipendium ”HANAHOLMEN”, Finland (separat)

2000 ”Galleri STENLUND” Stockholm (separat)

2000 ”Grafik i Väst” (separat)

1999 ”Grafikens Hus”, Mariefred

1998 ”Teatergalleriet”, Uppsala (separat)

1997 ”KONSTNÄRSHUSET”, Stockholm (separat)

1996-97 ”EUROPAS TANGENTER”, Galleri Krebsen, KÖPENHAMN (separat)
Kulturhuvudstadsår.

1996 ”FILOSOFGANGEN”, Odense, Danmark
1995-96 ”Microprint”, vandringsutställning, Skandinavien
1992 ”GRAFIKTRIENNALEN”, Liljevalchs, Stockholm
1991 Göteborgs Konsthall, Göteborg
1989 ”Flaménska” Galleriet”, Borås (separat)
1988 ”Videoart”, Malmö Konsthall, Malmö
1987 ”LJUSFORM” Målningar, Konsthallen Göteborg
1986 ”RA”, Södertälje Konsthall, Södertälje (separat)
1985-86 ”Light&Transformation”Video art Stockholm International festival, Stockholm
1984 Exposition Internationale”DES DESSINS”, Moderna , Rijeka Yougoslavie
1984 ”Galleri D”, Göteborg (separat)
1984 Alingsås Konsthall, Alingsås (separat)
1981 ”Galleri KAVALETTEN” Uppsala (separat)
1980 Stadsgalleriet, Halmstadseparat (separat)
1980 ”Stadshus kuben”, Falkenberg (separat).