Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Visitkort
Meddelande
Jane LundströmJane Lundström
Har min ateljé på Studio ABC i Vällingby.

Utbildning
Fotografi - Visuell kommunikation, 7.5 hp, Högskolan i Jönköping År 2013

Gerlesborgsskolan, 2-årig konstutbildning, Sthlm År 2005-2007

Väsby Konstskola År 2004-2005

Stockholms Konstskola, Konstnärligt utvecklingsarbete År 2003

Stockholms Konstskola, måleri, skulptur, design, foto
År 2002-2003

Utställningar
Samlingsutställning, Studio ABC, År 2021
Galleri Salem, Textil, År 2015
Akvarellsalong, Väsby konsthall År 2014
Galleri Svea, Stockholm År 2011
Sollentuna konstronda År 2011, 2012, 2016, 2017
Separatutställning, Verandan, Sollentuna År 2009
Gerlesborgsskolan, elevutställning År 2006, 2007
Sollentuna konstmässa, Gerlesborgsskolan År 2006
Galleri Infra, samlingsutställning År 2005
Slututställning Väsby konstskola År 2005