Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Eva LangeEva Lange
Född 1935 i Stockholm.
Arbetar och bor i Stockholm.
Ledamot av Kungliga konstakademien.
Medlem KRO, SvK.

UTMÄRKELSER:
Asmund och Lizzie Arles pris 1997, Interfloras pris 1999, Paul Hedqvists pris 2001, Museum Anna Nordlanders pris 2001, Prins Eugens medalj 2001,
Millesgårdens vänners pris 2005.

REPRESENTERAD:
Moderna Museet, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Museum for Foreign Art Riga Lettland
Gotlands konstmuseum
Göteborgs konstmuseum
Museum Anna Nordlander, Skellefteå
Stockholms, Göteborgs, Solna och Lidingö stads samlingar.

Eva Lange har under en lång följd av år utforskat skulpturens uttrycksmöjligheter på gränsen mellan det organiska och det abstrakta. Hon skapar former som ger upphov till spännande glidningar i betraktarens varseblivning av dem. Man tycker sig se ett kärl, en växtdel eller ett organ för att till sist acceptera att det man iakttar är en skulptural form som, materialet till trots, tycks ha både andning och puls.

Eva Langes skulpturer har knappast någon dragning mot det monumentala, ändå finns där ett förhållande till skalan som får även små skulpturer att inta en dominerande plats i rummet. Det är förmågan att uttrycka liv snarare än omfånget som gör att de kräver uppmärksamhet.

Parallellt med skulpterandet har Eva Lange gjort kolteckningar vilkas minutiöst skrafferade ytor har samma förmåga att uttrycka en pulserande volym som de tredimensionella verken.

Det tilltal som möter betraktaren i denna konst är lika starkt som det är lågmält och visar att konstnären, för att göra sig synlig, inte behöver göra detta på de villkor som dikteras av omvärldens snabba och braskande bildväxlingar. Eva Lange behärskar ett tilltal som går direkt från hand till öga.

Olle Granath, 2003.

INTE GEST MEN VÄXANDE - VÄXANDE OCH VÄNTANDE

Ur många famnars djup stiger dervischens virvel mot ytan. Där rörelsen är så snabb att den övergår i stillhet - ett stilla oemotståndligt växande. Arketyper: Huset, Handen, Blomman, Lägeln.

Giacometti har en gång sagt att en yxa, hur vacker den än är, aldrig kan vara en skulptur.

Eva tycks invänta det ömtåliga läge där blomman och bilden av blomman sammanfaller och löses upp. Inte en avbild av sinnevärld, utan själv sinnevärld. Ett regn är ett regn, men också en pelare. Livets styrka och skönhet på andra sidan virtuositeten - som i Ingres tecknade porträtt, där konturen blir den ytterst tunna gränsen mellan det ändliga och oändliga.

Evas skulpturer är vidöppna och slutna som blomkalkar. Det är boningar där huset, handens, blommans, lägelns och regnets väsen lever och låter oss sjunka in i den vita, gnistrande gipsens bråddjup, samtidigt som de vidmakthåller en absolut gräns. Ytan må vara hur lockande som helst, dessa skulpturer är i viss mening oberörbara, men berör själva starkt i kraft av sin sinnlighet och tystnad. Kanske har hennes resor till Indien lärt henne de små skillnadernas betydelse att motstå det västerländska kravet på synlig dynamik. Någon har sagt att den enda lyx som återstår heter verklighet. Verklighet kräver tid, sin tid. Evas skulpturer kräver tid för åskådaren att bli deltagare. När man ser många av hennes skulpturer samtidigt löser de upp sig och förvandlas till dröm, sin faktiska närvaro till trots - Är drömmen den åtrådda verkligheten? - Dervischen verkar ur djupet.

Curt Asker.

Utbildning
Konstfackskolan och Konsthögskolan1959-64, Stockholm.

Utställningar
SEPARATUTSTÄLLNINGAR:
2010 Tomelilla konsthall, Tomelilla
2009 Tengbomhallen Konstakademin, Stockholm
2009 Kalmar slott
2007 Skövde konsthall
2007 Konstakademien, Stockholm
2006 Körsbärsgården, Gotland
2003 Olle Olsson-huset, Solna
2001 Museum Anna Nordlander, Skellefteå
2001 Karlskoga konsthall, Karlskoga
2001 Tomarps Kungsgård, Kvidinge
2000 Teatergalleriet, Kalmar
1999 Gotlands konstmuseum Visby
1999 Galleri Doktor Glas, Stockholm
1998 Utställningspaviljongen Ottenby Fågelstation
1997 Galleri Doktor Glas, Stockholm
1996 Galerija Garaza, Riga, Lettland
1994 Contemporary Art Gallery Vilnius, Litauen
1993 FGK, Visby
1993 Rigas Galerija, Riga, Lettland
1992 Galleri Doktor Glas, Stockholm
1991 Galleri 54, Göteborg
1988 Galleri Est, Est, Est, Umeå
1982 Galleri Svenska Bilder, Stockholm
1978 Galerie Blanche, Stockholm
1964 Gröna paletten, Stockholm

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL:
2009-2010 Museum of Decorative Arts, Prag
2009 Konstruktiv tendens, Stockholm
2005 Galleri Astly, Uttersberg
2000 Wroclaw, Polen
1999 Ainos Museum, Torneo, Finland
1998-99 Skulpturens Hus Skulpturtrienalen, Stockholm
1998 Liljevalchs Konsthall Opus 439, Stockholm
1996 Gröna Palettens Jubileumsutställning, Stockholm
1994 Galleri Haga, Stockholm
1993 ”Genius loci”, Gotland
1993 Sommarutställning Moderna Museet, Stockholm
1993 ”Svensk skulptur” Millesgården, Stockholm
1993 ”Invocation” Samtida svensk konst, Madras New Delhi och Ahmadabad Indien
1992 ”Quadrinal” internationell skulptur, Riga, Lettland
1987 ”ansikten” Södertälje Konsthall
1986 ”Skulptur” Kulturhuset, Stockholm
1984 ”Miniutställningen” Kulturhuset, Stockholm
1985 Galerie Lilla Bleu, Stockholm
1982 Forum, Norrköping
1980 ”Miniskulptur” Kulturhuset, Stockholm
1978 ”Tre Konstnärer” Stadshuset, Lidingö, Stockholm
1977 Stadshuset, Lidingö
1966 ”Nutida svensk skulptur” Liljevalchs, Stockholm

OFFENTLIGA UPPDRAG I URVAL:
Hjällbo torg, Göteborg
Lundhagens vårdboende, Helsingborg
Karolinska institutet, Solna
Vårdcentralen, Örsundsbro
Vårdcentralen, Bålsta
Södertulls sjukhem, Gävle
Västberga yrkesskola, Hägerstensskolan
Ing 1, Östertälje
Parken Zoo, Eskilstuna
Jordbruksdepartementet, Stockholm
Universitetet Linköping
Marinkommando Syd, Karlskrona
Rosenhills Behandlingshem, Huddinge
Hemmet för Gamla, Enskede
Lasarettet, Visby
Poseidon, Göteborg
Botaniska trädgården, Göteborg
Konstmuseet, Visby
Statens Institutionsstyrelse, Runnagården Örebro
Bostadsområdet Kortedala, Göteborg
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Malmö.