Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Bengt LindströmBengt Lindström
IN MEMORIAM
Bengt Lindström, Bengt Lindström (1925-2008) konstnär, målare Född 1925 i Storsjö kapell, Jämtland. Bengt Lindström avled den 29 januari 2008 i sin bostad i Njurunda, söder om Sundsvall.


***
Bengt Lindström var en av våra mest internationellt kända konstmärer, som efter studentexamen i Härnösand år 1944 flyttade till Stockholm där han gick i Isaac Grünewalds målarskola under ett år. Därefter studerade han vid olika konstskolor i Köpenhamn, Chigago och Paris.

***
Till Paris kom han vid 22 års ålder och där studerade han vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Han har bott och verkat i Paris sedan år 1948 men tillbringar somrarna i Sverige. Han har en ateljé i Kvissleby söder om Sundsvall.

***
Bengt Lindström hade sin första separatutställning i Sverige år 1954 på Gummessons konstsalong. Under 1950-talet kom han i kontakt med COBRA-gruppen i Frankrike. Gruppen arbetade med färger som ett uttrycksmedel i sig självt, något som Lindström anammade i sitt måleri. Han har också funnit inspiration i nordisk mytologi, vikingatiden och folkkonst? från olika länder och epoker. Sedan mitten av 1960-talet har Bengt Lindström haft utställningar på många platser i Europa och Asien. Han har gjort offentliga utsmyckningar som utomhusskulpturer och väggmålningar. En av hans mest känd utomhusskulpturer är det stora Y:et som står vid infarten till flygplatsen Midlanda, Timrå.

***
Konstnären Bengt Lindström och hans hustru Michéle donerar sin konstamling till Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.

Utbildning
Isaac Grünewalds målarskola.
Konstskolor i Köpenhamn, Chigago och Paris.
André Lhotes och Fernand Légers målarskolor.

Utställningar
Första separatutställning i Sverige år 1954 på Gummessons konstsalong.
Galleri Sinklar.
Plus ett hundratal världen över.