Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Per-Ivar Lindekrantz
Per Ivar Lindekrantz växte upp i ett konstnärshem. Han föddes i Borgholm 1964. bor och arbetar i Stockholm.

I mina målningar använder jag mig av arkaiska figurer. Utlyfta ur sin museala tillvaro placerade i målningarnas nya rum uppstår nya berättelser och scener.

Jag söker närma mig omedelbara känslor och existentiella tillstånd såväl som kommentera nutida angelägna frågor. Jag vill beröra våra gemensamma erfarenheter och vad jag uppfattar som tidlösa element i mänsklighetens myter, givna skeenden i livet, det hopplöst romantiska, den stora sorgen, det envisa hjältemodet, sveket, kärleken. Jag sätter på prov mötet med mitt eget landskap och de figurer som tillhör människans gemensamma kultur.


Det finns en absurd självklarhet i Per-Ivar Lindekrantzs arbeten. Ett logiskt ljus bäddar in landskapets invånare, som inte frågar varför de befinner sig i målningen. Figurerna gestaltas med en självklar integritet, men vad gör egentligen en egyptisk gudinnestatyett liftandes på en landsväg? Eller en tvåhövdad gammal figurin i ett träsk i sällskap med en gapande hundstaty?

Bilderna består av omsorgsfullt målade landskap, befolkade av olika figurer ur mytologin. De gestaltar en ömhet för utanförskapet och hävdar rätten till en egen berättelse.

Johanna Gustafsson Fürst ak28 ©.


Representerad:

Kalmar konstmuseum.

Stipendier:

2009 Konstakademien, vistelsestipendium, Grez-Sur-Loing


2004 Konstnärsnämndens arbetsstipendium


2003 Konstakademiens stipendier


2002 Uddenberg Nordingska Stiftelsen


2000 Längmanska fonden


2000 NIFCA, vistelsestipendie, Sveaborg, Helsingfors


1999 Konstnärsnämndens arbetsstipendium


1999 Gunnar Lidbergs minnesfond


1997 I.A.S.P.I.S ateljestipendie, Stockholm


1997 Konsthögskolans avgångsstipendier


1996, 1997 H. Ax:son-Johnsons resestipendium


1995 Nordplus.

Utbildning
1993-1997 Kungl. konsthögskolan i Stockholm

1992-1993 Konsthögskolan i Umeå.

Utställningar
2006 Kalmar Konstmuseum


2006 AK 28, Stockholm


2006 Redspot Gallery, Stockholm


2006 Grand Hotel, Stockholm


2004 Vida konsthall, Halltorp


2004 Arnstedt & Kullgren, Båstad


2003 Göteborgs konstförening


2002 Haninge Konsthall


2000 Sveriges Allmänna konstförening, Stockholm


1998 Konstnärshuset, Stockholm


1998 Galleri Kamras, Borgholm


1997 Göteborgs konstförening

Samlingsutställningar


2006 ”Landskap” Galleri 44, Stockholm


2004 ”Sjukdom” Galleri 44, Stockholm


2004 ”Actionworks” Stockholm


2002 Södra Ölands Konstförening


2002 Galleri Bäckalyckan, Jönköping


200117up Mánes, Prag


200117up Arsenal,Posnan


2000 ”Birds”, Borgholms slott, Galleri Kamras


1999 Konstmässan, Galleri Kamras, Sollentuna


1998 "Bild och ord", Borgholms slott, Galleri Kamras


1997 Södra Ölands Konstförening


1997 ”Debutanter” Konstnärshuset,Stockholm


1997 "A Grand Day Out" Hide kulturbrott


1995 Galleri Sötma, Hjo


1995 Konsthögskolan/Ars-95, Helsingfors, Finland.