Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Carl Emanuel MarkCarl Emanuel Mark
Bachelor of Art University Lund Sverige/Suède
Master Social Anthropology University Göteborg Sverige/Suède.

Utbildning
Bachelor of Art University Lund.

Utställningar
Grand Palais Ephemere Art Capital Paris, 2022,
 Grand Palais Salon Dessin & Peinture A L'eau Paris 2020, 2018,. 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, Huntenkunst Ult Holland 2019, 2018, Galerie Mona Lisa Paris, 2014
 Gallery Metanoia Paris, 2013
, Gallery Factory Art Berlin, 2013 
Svenska klubben Paris, 2012
Museum Ny konst Pernuu Estonia, 2012 
Konstmuseet Kalmar 2011.
Diverse
Paris
Kalmar
Berlin
Holland
Sverige