Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Staffan PihlStaffan Pihl
Har varit verksam som bildlärare på högstadiet, Lärarhögskolan och undervisat i kulturhistoria, foto och film på estetiska programmets bildinriktning.
När jag våren 2007 fick tid till bildskapande blev akryl det naturliga valet.
Teckning och akvarell har jag för avsikt att arbeta med när tiden så medger.
Vi bor sedan 1982 på landet och motiven i min bildproduktion är i huvudsak hämtade från närmiljön.
Naturen och den lokala bebyggelsen har jag velat återge. Inbegripet dygnet och årstidens ljus, färgskiftningar etc.

Utbildning
1967 Konstfackskolan Reklam o bokhantverk/grafisk design

1970 Konstvetenskap Umeå Universitet

1972 Konstfackskolan bildlärarutbildning.

Utställningar
2009 Norrbottens Museum

2009 Sunderby sjukhus/ Landstinget.

2010 Galleri Skåda Luleå

2011 Miniart i norr-publikens val

2012 Bodens konstgalleri

2012 Kalix konstförening

2012 galleri K Älvsbyn

2013 Konst i det vita Boden

2013 Piteå Konsthall

2013 Kalix Julsalong

2013 Skåda Julsalong

2013 Svenska Konstgalleriet Malmö

2013 Galleri Tryde Tomelilla

2014 Konst i det vita Boden

2014 SK Nord Bodens Konstgille

2014 Piteåtidningens konstfoaje

2014 SBAB Luleå

2014 Överkalix Konstgille

2014 Majorsbostället Skellefteå

2014 Skåda Julsalong

2015 konst i det vita Boden

2015 Sommarutställning SK Nord Skellefteå

2016 Konst i det vita Boden