Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Meddelande
Eva PerlskogEva Perlskog
Hej!
Jag heter Eva Perlskog och arbetar med måleri, grafik och teckning. Det som intresserar mig mest är människan. Vill skildra människan på olika sätt. Svårt, men spännande. För att förbereda mig har jag studerat konst och tecknat mycket kroki samt målat efter modell. Bor och arbetar i Marvikens naturreservat mellan Mariefred och Gnesta.
Kontakt: info@evaperlskog.se

Hi!
I work with oil on canvas, graphics and sketching. What interests me the most is the human being. My aim is to illustrate people in different ways. It’s difficult but exciting work. To prepare myself I’ve studied art and done a lot sketching croquis and painted by model. I live and work in the nature reserve of Marvikarna which lies in the Swedish province Sörmland south of Stockholm.
Contact: info@evaperlskog.se

Utbildning
Född i Stockholm 1955
Bildlärarexamen Konstfack 1984
Konstvetenskap Stockholms Universitet 1992
Konstpedagogik 1995
Olika konstkurser bl.a Gerlesborgsskolan
Arbetat som bildlärare/ lärare i konsthistoria på förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola samt studieförbund 1984-2006

Born in Stockholm in 1955
Teaching degree in arts from Konstfack 1984
Studied the science of art at Stockholms University in 1992
Studied art education in 1995
Took different art classes at among other schools Gerlesborgsskolan
Worked as an art teacher in art history at different pre-schools, elementary schools, high schools, folk high schools and adult educational associations between 1984-2006