Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Christina Rundqvist-AnderssonChristina Rundqvist-Andersson
Grafik Skulptur Teckning.
Motiven i Christinas konstnärsskap utgörs till största delen av djur och människor. Formen är
enkel men ej förenklad, den är utrycksfull och rörlig. Christina föredrar ett levande uttryck framför formens perfektionism. Ur detta fångar hon en känsla av djurets egen karaktär.

Representerad:
Moderna Museet Stockholm, Borås, Norrköpings och Västerås museer samt ett flertal landsting, rotlar, kommuner, Statens Konstråd.
1986-2006 lärare vid Institutionen för Färg och Form, Konstfackskolan.

Illustrationsuppdrag: LL-förlaget,
Lättlästa böcker 1993-94.

Utbildning
Akademie der Bildenden Künste, München 1957-58

Konsthögskolan, Stockholm 1960-65.

Utställningar
Separatutställningar, urval:

1969 Grafiska Sällskapets Galleri, Stockholm

1974 Konstfrämjandets Grafikgrupp, Stockholm

1991 Gallerian, Gröna Rummet, Stockholm

1995, 1998, 2007 Galleri Lucidor, Stockholm

2004 Galleri Hippo


Grupputställningar, urval:

1968,1971, 1977, Grafiktriennalen

1981 Miniskulptur II, Kulturhuset, Stockholm

1988 Nutida svensk grafik, Krapperup Konsthall

1998, 2002, 2006 Internationella Litografisymposiet, Tidaholm

1999 Opus I, Grafikens Hus, Mariefred

2000 3 International Triennale of Graphic Art Bitola, Republic of Macedonia

2005 Skulptruförbundet, Konstnärshuset

2007 14th Internatiopnal Print Bienal, Varna


Beställningsuppdrag, offentliga arbeten:

1972 Torneberga Skola, Botkyrka, reliefer

1973 SL Hjulsta Tunnelbana, målning

1977 Skogshögskolan Garpenberg rundskulptur

1978 Medborgarhuset i Hägersten, reliefer

1988, Norra Bantorget Stockholm, dubbelrelief

1993 Stockholms Universitet trapphus reliefer

2008 Skulptur Sjöstadsgården, Stockholm