Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Arthur RagnarssonArthur Ragnarsson
Asyl för de övergivna
Forntidens folk trodde att naturen var besjälad. De uttryckte sin relation till naturen genom att dyrka naturgudar, tillbedja mängd olika andar och utöva ritualer i 5000 år. Nutidens individer är rationella och tror istället på Dow Jones index och dyrkar det senaste krimskramset. Det övernaturliga avfärdas som trams och inbillning. Vi har konverterat till marknadsdrivet maskineri med effektivare avkastning. I sken av utveckling och framsteg har övertro på ekonomisk tillväxt drivit vår vardag mot rovdrift och förstörelse av en värld med begränsade resurser. Vi har drivit ut andarna ur vår livsmiljö.

Vart har då alla själar tagit vägen?

Jag far iväg och spejar över arktiska vidder och svarta hav. Jag navigerar mellan då och nu, mellan dröm och verklighet, mellan svart och vitt. Jag bereder fristad för svikna själar och utstötta andar. Asyl för de övergivna. Jag bjuder in osaliga andar, fallna änglar och erbjuder härbärgen för hemlösa häxor och rotlösa vålnader. Jag plockar upp ratade profeter, völvor och sejdare. Jag fångar dumpade demoner, gastar och gengångare och ger plats. Mina verk rymmer alla.

Mitt bildarbete baseras på observationer kring vårt kulturarv här på norra halvklotet och relationen mellan natur och människa, mellan forntid och nutid, mellan sinnligt och översinnligt.
Jag hämtar inspiration ur fornnordisk tradition och livsvillkor och från mina isländska rötter. Jag bär på egna erfarenheter och berättelser jag gärna använder i mitt bildskapande. Minnen från min uppväxt i de arktiska hemtrakterna och från livet som sjöman i norra ishavet.

Arthur Ragnarsson kommer ifrån fiskebyn Siglufjördur på Islands nordkust, strax under den norra polcirkeln. Efter konstutbildningen flyttade han till Sverige där han tagit svängarna om olika discipliner på sin konstnärliga bana. Han har länge varit verksam inom teatern som scenograf och skulptör. Arthurs konstnärliga produktion präglas av uppväxten i den arktiska miljön och av livet som sjöman i norra ishavet.
__

An exile for the betrayed

Our ancestors here in the north believed that everything in nature had souls. They worshiped the gods of nature along with a large variety of other spirits. People practiced rituals and holy ceremonies for 5000 years.
The supernatural is today for the most part a thing of ridicule for the modern world. Today's individuals are rational and believe instead in the Dow Jones index and worship the latest mass products. We are converted to the free market-driven machinery. In the glory of development and progress, extreme belief in economic growth has pushed our everyday lives towards material over-consumption and the destruction of a world of limited resources. A task which we have succeeded far too well with since we drove the spirits out from our environment.

So, where have all the souls gone?

I travel over Arctic landscape and black oceans. I navigate between now and then, between dream and reality, between black and white. My work is a sanctuary. An exile for the betrayed. I prepare my own hospitality for abandoned souls and spirit outcasts. I invite nomadic ghosts and fallen angels and offer shelter for homeless witches and rootless wizards. I pick up lost prophets, drifting magicians and phantoms. I catch dropped demons and devils. There is a space for all of them in my work.

Arthur Ragnarsson is born in Siglufjördur fishing village on the north coast of Iceland, just below the northern polar circle. Guarded by mountains, the isolated location formed a community of colorful characters that found comfort in the power of weather, long distances and the unpredictability of everyday life. Growing up in the Arctic environment and a working as a fisherman in the Arctic Ocean's made the sails and keel in Arthur´s artistic production.

Utbildning
Iceland Academi of the Arts (Myndlista og Handídaskóli Íslands) 1977-1981.

Övrig konstnärlig utbildning:
2014 Konstnärscentrum i Göteborg. Konstkonsult
2011 Riksutställningar, Röhsska och Stadsmuseet i Göteborg. Utställningspedagogik.
2006 NTI Skolan Göteborg. Grafiska programvaror för digital webb och trycksaksproduktion. Adobe Photoshop, Illustrator och Indesign.
2004 Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg, Svetsning med MIG-svets. Genomgång av maskiner i metallverkstad, säkerhetsaspekter, mm.
2003 Göteborgs Universitet, Konst och Management, KOMA.
2000 KKV i Göteborg. Trä som material för offentlig utsmyckning. Materialkunskap, maskinkunskap, ytbehandling, säkerhetsaspekter, mm.
1992 Teater och Dans i Norden, Aarhus. Modern teaterscenografi.
1991 Sveriges Skrädderiförbund. Scen och film i Göteborg. Klädhistoria.

Offentligt representerad
Sverige: Region Halland. Västra Götalands regionen. Tjörns kommun. Chalmers tekniska högskola. Pharmacia AB.
Danmark: Aabenraa kommune Danmark.
Tyskland: Landeshauptstadt Düsseldorf.
Island: Búnadarbanki Íslands. Landsbanki Íslands. Icelandair. Verslunarhúsid Reykjavík. Siglingamálastofnun ríkisins.

Stipendier, ateljévistelser och priser
2016 Västra Götalandsregionen.
2006 Aabenraa Komune Danmark.
2004 Göteborgs kommun
2002 Göteborgs stad
1998 Borlänge kommun
1995 Konstnärsnämnden
1993 Göteborgs stad

Utställningar
2019 Galerie Plan.d, Düsseldorf Germany
2018 Galerie Plan.d, Düsseldorf Germany
2018 Galleri Backlund Göteborg Sweden
2018 Gjutars Artist house Helsinki Finland
2018 Galleri Backlund Göteborg
2016 Galerie Plan.d, Düsseldorf Germany
2015 Varbergs Konsthall Sweden
2014 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland
2013 Ringhals kärnkraftverk Sverige
2012 Tofta konstgalleri Varberg Sverige
2012 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland
2008 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland
2006 Sönderjyllandshallen, Aabenraa Danmark
2006 Nikolaus Vehldingsplads, Aabenraa, Danmark
2004 Wågermanska Konsthallen, Skärhamn, Sverige
2003 Galleri KC Göteborg Sverige
2002 Galleri KC Göteborg Sverige
2000 Hängmattan Göteborg Sverige
2000 Galleri KC Göteborg Sverige
1999 Konsthallen Göteborg, Sverige
1998 Konstsymposium Borlänge Sverige
1998 Viktoriaskolan Göteborg Sverige
1994 Københavnaren, København Danmark
1993 Grabbeplatz, Kiel Tyskland
1992 Kungstorget 5, Göteborg Sverige
1991 Kungstorget 5, Göteborg Sverige
1989 Galleri List Reykjavik Island