Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Per SerrePer Serre
Representerad i kommuner, landsting och Statens konstråd.
Medlem i KRO.
I Per Serres bilder möter vi naturen som den alltid framstår: med rymd, ljus, färg, vattenvärldar,grönska och jord. Han målar landskap med en känslig och tålmodig blick för det ömtåliga,detta som vi så lätt försummar att se.
Att måla ett landskap är att samtidigt återskapa det och ständigt upptäcka det på nytt.Per Serre låter de tillfälliga synintrycken mötade långvarigt bearbetade, personliga minnena från naturen. Han ger oss landskapet som överblick, men också som delar av en större helhet, i vilken ögat och våra minnen följer osynliga stigar in i de mänskliga kartbilder som varje landskap också ger oss.
Men det finns ju inte bara ett enda, representativt landskap. Den natur som vi iakttar och gestaltar består av flera mångtydiga landskapslager. En skiktning, som övar både konstnären och betraktaren i en slags seendets arkeologi. Vi måste frilägga det igenkännbara; vi måste lockas vidare av det främmande. Men hur vi än stiger in och ut i Per Serres landskap så rör vi oss med en mänsklig puls, ett upptäckande öga! I Per Serres natur möts det kontemplativa, avklarnade och detta som ständigt förändras och förvandlas. Men allt sker utan någon avgörande dramatik, även om stillsamheten också har en underliggande, expressiv sida. I hans målningar ligger ofta horisonten högt och vi ställs inför en levande jord- eller vattenvärld. Låter vi ögat läsa av dessa landskap kan vi plötsligt se hur enröd livsfläck får fäste mitt inne i grönskan, att ljuset tränger igenom dimman, att de nästan omärkliga vattenrörelserna fortplantas vidare ut över bildrummet.
Per Serres färgstråk blir till livgivande rörelser över landskapet. Därinne tar något en ny form och blir också iakttaget som en del av livets grundläggande rytm: in och utandning, närvaro och frånvaro.

Konstnärsnämdens stipendium 2012.

Representerad:
Himmelsberga Museum
Blekinge Museum
Karlshamns Museum
Blekinge Landsting
Växjö Kommun
Simrishamns Kommun
Region Blekinge
Karlshamns Kommun.

Utställningar
Separatutställningar på museer och konsthallar

främst i södra Sverige.

Samlingsutställningar deltagit i ett 30-tal samlingsutställningar i Sverige.