Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Nadia SamavatiNadia Samavati
NADIA SAMAVATI

Jag är född 1976 i Teheran, Iran och bosatt i Stockholm sedan 2008.
Är verksam som konstnär på deltid just nu.
Jag har alltid haft en stor passion och fascination för teckning och målning redan när jag som femåring tecknade på förskolan.
Men det var först på gymnasiet som jag kände mig att jag var i den riktiga konstvärlden, då jag började studera grafik.
Efter lärorika och intressanta gymnasiestudier sökte jag in till Azad University, beläget i Teheran, Iran för att studera konst och jag blev antagen.
År 1999 tog jag min konstexamen som kursetta, vilket ger mig en känsla av stolthet och tro på mig själv och mina målningar än idag.
Utöver min akademiska utbildning har jag studerat fotografi samt studerat till professionell make-up artist. Jag var intresserad att lära mig färg, att göra målningar på riktiga människors ansikten.
I mitt konstnärskap får ofta känslor bestämma vilken riktning mitt skapande ska ta vägen. Med mina känslor som ett vitalt redskap och genom att föra in rörelse i verken, försöker jag med varje målning att skapa något nytt. Det förstärks genom mina kunskaper och olika tekniker jag har lärt mig från universitetet.
DET ÄR ALLT JAG VET. DET ÄR ALLT JAG KAN. DET ÄR MITT LIV.

...........................................................................
NADIA SAMAVATI

I was born in 1976 in Tehran, Iran, and lived in Stockholm since 2008
.
Is working as an artist full time.
I have always had a great passion and fascination for drawing and painting when I signed on as a five year old kindergarten. This was discovered by the staff and they told my parents that I had a little extra in the art line. But it was not until high school that I felt that I was in the real art world, when I started studying graphics.
After instructive and interesting high school, I applied to the Azad University, located in Tehran, Iran to study art and I was accepted.
As a thesis, I chose to write about the Spanish artist Joan Miro. In 1999 I took my art degree course number one, which gives me a sense of pride and belief in myself and my paintings today.
Besides my academic education, I studied photography and studied the professional make-up artist. I was interested to learn about color, making paintings of real human faces.
In my art often feelings decide what direction my creativity to go. With my feelings as a vital tool and by bringing in motion in the works, I try with each painting to create something new. It is reinforced by my skills and techniques I have learned from the university.
THAT'S ALL I KNOW. THAT'S ALL I CAN. IT'S MY LIFE.

Utbildning
Grafik, gymnasiet 1991 - 1995
Konstuniversitet, Iran 1995 -1999.
Fotografi-studier
Make-up artist
Tattoo Artist ,Sundsvall,2013
Barnskötare utbildning, 2016

Utställningar
- 1998 internationell utställning i Iran/ Tehran
- 2002 Galleri Banoo Tehran/ Iran
- 2002 Galleri Banoo Tehran/ Iran (Två olika motiv till utställningar).
- 2013 Feb/mars, Galleri Lauderdale House, London England
-2019 -juni Galleri/studio Bee,stockholm, Sundbyberg
-2019 -september Galleri Alviktorpet, Stockholm, Alvik. Nadia&Nairica Fazeli Ashrafi.
-2019 -Nov/december Husbykonst hallen pop -upp,grupp utsälllning.
-2020 -januari Vällingby folktshus.grupp utställning.
-2020- januari Husby gård konst galleri ,prisma ,grupp utställning.
-2020- sptember Husby gård konsthall , grupp utställningen.
2021, illustration för en museet i Iran/ Hamedan.
2023 mars Galleri vågen,Åkersberga