Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Curt Bjernevi
IN MEMORIAM
CURT BJERNEVI, medlem i ÖSKG, är grafiker och fascinerad av den sumeriska kulturen.

Material
Koppargrafik
Verksamhet
Grafik , Måleri , Föredrag.

-De sumeriska myterna går 450000 år tillbaka, de är källan till vår egen kultur och det är därför jag sysselsätter mig med dem.

När vi läser om antika kulturer stannar vi ofta vid grekerna, och det rör till historien alldeles otroligt, säger Curt Bjernevi.

-Man kommer in för sent för att begripa vad som har hänt tidigare.

I Curt Bjernevis bilder berättas ofta sumeriska myter. Det kan handla om Hades - underjorden.

-Men för sumererna var underjorden det södra halvklotet!
Text av Lisa Ovesen. Hämtad ur "Konstnärsliv på Österlen".

Utbildning
Curt Bjernevi började med att studera myten om Atlantis, den sjunkna staden under 10-12 år och då väcktes hans intresse för den egyptiska kulturen.
-I böckerna som jag då läste stod det bara lite om sumererna , trots att den kulturen är minst 500 år äldre än den egyptiska som "modern" civilisation betraktat.
Text av Lisa Ovesen. Hämtad ur "Konstnärsliv på Österlen".

Utställningar
Östra Skånes Konstnärsgille.