Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Lena Bergestad JonssonLena Bergestad Jonsson
Silversmed / smyckekonstnär.
Lena är född i Finland år 1947. År 1974 utexaminerades hon från Konstindustriella högskolan i Helsingfors och flyttade därefter till Sverige. Sedan 1980 har hon varit verksam som silversmed och smyckekonstnär i Stockholm där hon tillsammans med Christer Jonsson drivit egen verkstad och studio. Lena har också verkat som lärare, främst vid Nyckelviksskolan på Lidingö åren 1991 till 2005. I november 2006 öppnade Christer och Lena Studio Jungfruhuset i Västervik.

REPRESENTERAD:

OFFENTLIGA
Nationalmuseum, Stockholm
Röhsska museet, Göteborg
Statens Konstråd

PRIVATA
Lars Pahlman

OFFENRLIGA UPPDRAG
1998 fick Lena i uppdrag av Statens Konstråd att formgiva och tillverka en ledstång för en fristående trappa i Crawford Center tillhörande Lunds universitet.

STIPENDIER
Konstnärsnämndens stipendium 1986, -89, -94, -96
Frimurarnas stipendium 1993
Göteborgs Slöjdförening 1995
UNDERVISNING
Vid sidan av sitt arbete som silversmed och smyckekonstnär har Lena Bergestad Jonsson undervisat på olika nivåer. Tillsammans med Christer Jonsson har hon skolat lärlingar i sin egen studio. Hon har också verkat som gästlärare i olika perioder på Avdelningen för Silversmide och Smyckekonst vid HDK i Göteborg , 1997 på Konstfackskolan i Stockholm och 1998 på Statens Högskole för Kunst og Kunsthånverk i Oslo. 1991-2005 verkade hon som lärare i metallformgivning vid Nyckelviksskolan på Lidingö.

JURYUPPDRAG
Lena Bergestad Jonsson satt i juryn för ”Utvalt Svenskt Konsthantverk” tillsammans med Alexis Pontvik, Erika Lagerbielke, Maria Silfverhielm och Thomas Nordström. Utställningen arrangerades av Svensk Form och Konsthantverkscentrum och visades på Svensk Forms utställningscentrum på Skeppsholmen i Stockholm 2003.

PUBLIKATIONER
Svensk Smyckekonst från Jugend till Postmodernism ( Sid 127,139, 147 )
Anne-Marie Eriksson
Västerås 1990

Nordisk smykkekunst - Nordic Jewellery Art ( Sid 242-244 )
Jan Lohman, Lise Funder m.fl.
Danmark 1995

Dictionnaire International de Bijoux ( Sid 66 )
Chantal Bizot m.fl.
Paris 1998

Form 6/9 ( Sid 48, 90 )
Married to Art and each other
Kerstin Wickman

Konstperspektiv 1.96 ( Sid 7 )
Konsthantverk till nytta och glädje
Jan Brunius

Det formade 1900-talet. Design A-Ö ( Sid 55 )
Eva Atle Bjarnestam
Stockholm 2005

Kataloger:

Silver till nytta och lust ( Omslag, sid 12,16 )
Nationalmuseum, 1993

Swedish Contemporary Craft Art ( Sid 29, 80, 81 )
The Swedish Center Foundation

Subject 96 ( Sid 32 )
Helsinki 1996

…Du contemporaine. Bijoux et Orféverie de créateur ( Sid 50 )
Printempe 1996

De reisnecessaire ( Sid 5 )
20 jaar Galerie Beeld & Ambeeld.

In English:
Lena Beregstad Jonsson was born in Finland 1947. In 1974 she was graduated from The University of Industrial Art and Design in Helsinki ( UHIA). After her examination she moved to Stockholm. From 1980 to 2005 she runned her own studio in Stockholm together with Christer Jonsson. 2006 Lena and Christer established Studio Jungfruhuset / Studio Virgin House in Västervik, a little town at the Swedish East coast.

Utställningar
SEPARATUTSTÄLLNINGAR

1986 GALLERI METALLUM, STOCKHOLM
Lena Bergestad Jonssons första separatutställning var koncentrerad kring en speciell emaljteknik ” Plique à jour” på svenska kallad fönsteremalj. Som namnet anger sitter emaljen i små öppningar, fönster, som behöver ljus från två håll för att färgerna skall framträda. Genom att använda ett galler över en konkav silverform och inte fylla alla öppningar med emalj kan ljuset reflekteras tillbaka i de små fönstren. En sådan upptäckt gav Lena nya formmöjligheter. Ett av utställningens temata var stiliserade insekter.

1988 KONSTHANTVERKARNA, STOCKHOLM
Den andra utställningen kallade Lena helt enkelt ”Smycken”. Den var influerad av den s.k. ”New Jewellery Trend ”, i Sverige kallad för den” Nya smyckekonsten”. Tonvikten låg framför allt på nya tillämpningar av smycket. Det dominerande materialet var titan i kombination med silver. Arbetena var inspirerade av fornegyptens formvärld. Stora hårspännen i form av färggranna skalbaggar kontrasterade emot papperstunna pyramidformade broscher.

1992 NUTIDA SVENSKT SILVER, STOCKHOLM 1995 NUTIDA SVENSKT SILVER, STOCKHOLM
Utställningen hette ” Broscher av Christer Jonsson och Lena Bergestad Jonsson ”. Broschen är ett smycke som medger stor frihet i formgivningen. Alla Lenas tretton broscher var inspirerade av fornnordiska smycken. De var tillverkade av ofärgad grå titan kombinerad med silver eller guld och byggda utifrån enkla geometriska former. Christer å sin sida visade tolv broscher inspirerade av renässansens färgrika och berättande smycken. Nationalmuseum köpte till sina samlingar en av Lenas ”Fibula” broscher.

1997 GALLERI HNOSS, GÖTEBORG
Galleri Hnoss är Sveriges ända galleri helt specialiserat på smycken. Det öppnade sin verksamhet samma år 1997 och Lena var den andra särskilt inbjudna smyckekonstnären som ställde ut där. Hon visade spiralformade armband gjorda av tunnvalsad titanplåt med en textilliknande struktur. De var variationer på ett tema som hon hade utvecklat inför den Nordiska smycketriennalen 1995. De lätta skulpturala armbanden möttes av några litet tyngre former, några broscher, inspirerade av fibulans former och funktion.

2005 GALLERI HNOSS, GÖTEBORG
Sin senaste separatutställning kallade Lena för ”Broscher på ett fågeltema”. Med den tog hon ett steg ut ur en geometrisk formvärld. Broscherna var studier av fåglar, förenklade och bockade i tunnvalsad silverplåt. Varje fågel hade sin karaktär, korpen, koltrasten, kungsfiskaren…och varje fågel var utrustad med en enkel broschmekanism, utformad i enlighet med fågelns form och natur.

ETT URVAL SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I SVERIGE

1984 TITAN DEN NYA SMYCKEMETALLEN, GALLERI METALLUM, STOCKHOLM
Med den här utställningen presenterade Christer Jonsson, Tore Svensson, Lena Bergestad Jonsson m.fl. metallen titan som smyckematerial för en svensk publik. Utställningen väckte uppmärksamhet och flyttade sedermera till Form Design Center i Malmö.

1993 SILVER TILL NYTTA OCH LUST, NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM
Utställningen visade en sammanställning av nutida svenska silversmeder. Kurator för den var Helena Lutterman. I samband med utställningen köpte museet in en silverkanna av Lena Bergestad Jonsson. Utställningen flyttade samma år till Röhsska museet i Göteborg.

1998 CONTEMPORARY CRAFT ART, INGER MOLIN, STOCKHOLM
Inger Molin öppnade sitt galleri för konsthantverk 1998 med denna utställning. På den visade hon ett urval svenska konsthantverkare som Kenneth Williamsson, Pasi Välimaa, Christer Jonsson, Petra Schou och Lena Bergestad Jonsson. Lena visade några armband och broscher. Röhsska museet köpte en brosch av Lena kallad Ca d’oro.

2001 GALLERI HNOSS, GÖTEBORG
I samband med Nordiska Smycketriennalen II på Röhsska museet i Göteborg visade Galleri Hnoss arbeten av några särskilt utvalda smyckekonstnärer som Margareth Sandström, Peter de Witt, Christer Jonsson och Lena Bergestad Jonsson.

2005-2007 HUNDRA TANKAR OM KONSTHANTVERK
Inför Designåret 2005 ordnade Konsthantverkscentrum tillsammans med Riksutställningar en mönstring av svenskt konsthantverk i tiden. Utställningen gjordes som en vandringsutställning inom Sverige.

ETT URVAL SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR UTOMLANDS

1995 / 2002 ORNAMENTS FROM THE NORTH, GALERI BEELD & AMBEELD, ENSCHEDE, HOLLAND
Under 1980-talet hade Holland, England och USA stort inflytande på den samtida smyckekonsten. Den lanserades som ”The New Jewellery Trend”. I Spetsen gick Galleri Ra i Amsterdam. Ett annat galleri som tidigt specialiserade sig på smycken var Galerie Beeld & Ambeeld i Enschede. Galleriet visade ett litet urval smyckekonstnärer från Danmark, Norge, Finland och Sverige 1995 som följdes upp med en till 2002.

1995 NORDISKA SMYCKETRIENNALEN
Köpenhamn var Europas kulturhuvudstad 1995. I samband med den arrangerades den första Nordiska Smycketriennalen av guldsmeden /smyckekonstnären Jan Lohman och Lise Funder, kurator vid Kunstindustrimuseum i Köpenhamn. Lena Bergestad Jonsson var en av tolv utvalda svenska guldsmeder/smyckekonstnärer. Triennalen öppnades i Köpenhamn på Kunstindustrimuseum och visades i alla nordiska länder, i Sverige både på Millesgården i Stockholm och på Röhsska museet i Göteborg. Ett urval visades även i Toronto på The Nordic Encounter Festival och i Berlin på Kunstgewerb Museum.

1996 CONTEMPORARY SWEDISH CRAFT ART, THE MUSEUM OF MODERN ART, HOKKAIDO
Kurator för utställningen i Japan var textilkonstnären Jin Sook Soo. Den visade sammanlagt trettio konstnärer bl.a Bertil Vallien, Gunilla Kihlgren, Ingegerd Råman, Päivi Ernqvist, Kajsa af Petersén, Jin Sook Soo, Tore Svensson, Christer Jonsson och Lena Bergestad Jonsson. Utställningen visades även i Tokyo.

1996 CONTEMPORARY SWEDISH SILVER AND JEWELLERY, DAVID GILL GALLERY, LONDON
David Gill visade några svenska silversmeder och smyckekonstnärer på sitt galleri i London hösten 1996. Lena Bergestad Jonsson deltog med silversmidesarbeten, bl.a. en uppsättning triangulära silverkärl.

1996 DU CONTEMPORAINE BIJOUX ET ORFEVRE DE CREATEURES, CANGE SUR MER, FRANKRIKE
Mentor för utställningen var skådespelaren Max von Sydow. Den var en hyllning till silversmeden Torun Bulow Hube. Vid sidan av hennes arbeten visades arbeten av ett urval europeiska och skandinaviska smyckekonstnärer, guld- och silversmeder.

1996 SUBJECT 96, RETRETTI ART CENTER, FINLAND
Smyckeutställningen var internationell. Alla deltagare var handplockade. Kuratorer för den var Juhani Heikkilä, Janne Hirvonen och Petteri Ikonen.

1996 -2002 THE SOFA ART FAIR, USA
Lena Bergestad Jonsson var en av omkring hundra smyckekonstnärer från Europa som presenterades för en amerikansk publik på bl.a. Sofa Art Fair i Chicago1996 samt på olika gallerier av galleristen/kuratorn Charon Kransen, verksam i New York.

1999 DE REISNECESSAIRE, GALERI BEELD & AMBEELD, ENSCHEDE, HOLLAND
I samband med galleriets 20 års jubileum ordnade galleriet en utställning på temat ”Resenecessären ”. Förberedelserna för utställningen var grundliga: Varje inbjuden deltagare skulle presentera sin idé genom skisser och modeller, som galleriet inlöste.

2008 - 2009 HERINNERING - REMEMBERRING , ENSCHEDE, HOLLAND
En internationell smyckeutställning med ringar. Utställningen visades under 2009 även i Kilkenny, Düsseldorf, Linköping ( hos De Wit-Sandström )och i Oslo.