Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Anna BragAnna Brag
Bosatt i Malmö.
mail: anna(at)annabrag.se

Med min konst undersöker och arbetar jag med rum och rumsligheter. Min metod kallar jag Annatopia.

Annatopia är en plats för koncentration och kontemplation. En plats där linjer, perpektiv och dimensioner möts, korsar, befruktar och förvirrrar sig. Med en tunn linje fångar jag vad jag ser. genom att titta tillräckligt nära, blir det osynliga synligt. Jag följer linjen.

I essän "Heterotopia, om andra platser" beskriver Michel Foucault dessa andra platser genom att använda ett antal principer. Annatopia har sina egna topografiska principer.

Den första principen är Annalysen. En enkel studie av en plats. Den kräver tid, närvaro, papper och penna. Du sitter och tittar, sätter pennan mot pappret och följer linjen. Handen följer ögat. Du ringar in dig själv, upptäcker var du befinner dig.

De följande 6 principerna kan du läsa om på min hemsida. annabrag.com

With my art, I study and work with space and spatiality. My method I call Annatopia.

Annatopia is a place of concentration and contemplation. A place where lines, perceptions and dimensions meet, cross, fertilize and confuse. With a thin line I catch what I see. By looking closely enough, invisibility becomes visible. I follow the line.

In the essey, "Heterotopia, on other places", Michel Foucault describes these other places using a number of principles. Annatopia has its own topographical principles.

The first principle is the Annalysis. A simple study of a place. It requires time, attendance, paper and pen. You sit and look, put the pen against the paper and follow the line. Your hand follows the eye. You encircle yourself, you find out where you are.

You can read about the following 6 priciples on my web site. annabrag.com

Utbildning
EDUCATION:
1999-2000 Pilotkurs Konst och Forskning, 40p, Konsthögskolan Valand, Göteborg
1998 Interaktiva Medier, 20p. DI, Stockholm
1988-92 Statens Kunstakademi, Oslo
1986-88 Nordiska Konstskolan, Karleby/ Kokkola, Finland.

Utställningar
senaste separatutställningar:
2018 Annarchiv, Stadshusgalleriet, Laholm
2016 Föreställningar (m. Gertrud Alfredsson) Malmö Konsthall
2014 Fågelvägen, Karlskrona Konsthall
2014 Trampa vatten, Galleri Rostrum, Malmö
2010 Vägg i vägg, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
2010 3 plan, Konstföreningen Aura, Krognoshuset, Lund
2007 En dag mötte jag mig på tröskeln, Cirkulationscentralen, Malmö
Om den ordlösa kommunikationen mellan djur och människor 2, Karlskrona Konsthall
2006 Om den ordlösa kommunikationen mellan djur och människor, Konstfrämjandet, Malmö


GROUPSHOWS & PROJECTS
2012-13 Telling the Baltic, NCCA Kaliningrad, Kunsthalle Rostock, CCA Laznia, Gdansk, Blekinge Museum, Karlskrona
2008 LIPF08, International Photo Festival in Lianzhou, China
No, no, no, no there is no limit, Galleri Signal, Malmö
2006 Razem/Tillsammans, Teatr Otwarty, Szczecin, Polen
Om den ordlösa kommunikationen mellan djur och människor, Konstfrämjandet, Malmö
Konst gestaltar historiskt parklandskap, Ronneby
2005 Out of line, Hässleholm Kulturhus, Sweden
2003 "Cultural Terrorism", Galleri Valfisken, Simrishamn
Publikation(19) ”subjekt och predikat” 2002

OFFENTLIGA UPPDRAG:
2018 Glänningesjö förskola, Laholm
2017 Pär Lagerqvistskolan, Växjö kommun
2016 Skissuppdrag, Universitetssjukhuset, Örebro
2016 Diamantens förskola, Tollarp, Kristianstad kommun (genomfört)
2014 Skissupdrag för Borås Kommun
2014 Skissuppdrag för Skaraborgs Sjukhus, Skövde
2013 Skissuppdrag för Centralsjukhuset, Karlstad,
2012 Pålsjöhemmet, Helsingborg (genomfört)
2011 Hermodsdalsskolan, Malmö (genomfört)
2011 Huddinge Sjukhus, Stockholm (genomfört)
2009 Paradisgaraget, Örnsköldsvik (genomfört)
2009 Skissuppdrag för Malmö Stad, Stadionplatsen
2007 Skissuppdrag för Region Skåne
2007 Hagaskolan, Sundsvall (genomfört)
2001 Nättraby Kunskapscenter, Karlskrona (genomfört)
1993 Boverket, Bo93, Karlskrona (genomfört).

STIPENDIER/GRANTS
2008 2-årigt arbetsstip, Konstnärsnämnden
2004 Sparbanskstiftelsen Skånes Konststipendium
2002 2-årigt arbetsstip. Konstnärsnämnden
1999 Ellen Trotzig-stipendiet,
1999Stiftelsen Framtidens Kultur
1998-99 IASPIS Künstlerhaus Bethanien, Berlin
1996 Malmö Stads Kulturstipendium
1995 1-årigt arbetsstip. Konstnärsnämnden
1994 Statens Kunstnerstipendium Norge,
1994 SixtenErikssons stipendium
1987,88,93
Karlskrona Kommuns Kulturstipendium.

REPRESENTERAD:
Statens Konstråd
Malmö Konstmuseum
Region Skåne
Karlskrona Kommun
Hässleholms Kommun Folkets Hus och parker Bygdegårdarnas Riksförbund
Westfählisches Landesmuseum, Münster.