Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Carl G TorstensonCarl G Torstenson
Skulptör. Offentliga arbeten:

* 1984 Almunge Högstadieskola Skulptur 3m hög. "Urkråkor"
* 1992 Kungsängstorg Skulpturgrupp "GRISBRUNNEN "brons
* 1995 Rasbo Vårdcentral Trärelief i ett cellmönster "LIV" och
* 1995 Kolonn i granit 3m hög. " PÅNYTTFÖDD"
* 2000 Triptyk i blandteknik Öregrunds bibliotek"Minnet av ett skeppsbrott"
* 2005-6 Entréhus 9st Lilla Sunnersta Uppsala "Kulturen möter naturen"
* Reliefer i många olika material. Temat världsdelarna.
* 2008 Mosaik "Malström" 3 x5 m utanför entren vid Stenhagens vårdboende
i Uppsala
*2009 Glasutsmyckning (laminerat glas) i Entrehus i Sävja Uppsala
*2010 Två triptyker i brännt trä och akvarell Landstinget Eskilstuna
*2010 Mosaik och järnrelief på temat "De fyra elementen"
i fyra entréhus vid Södergården, Svartbäcken i Uppsala
*2011 " MOT HAVET" Skulptur i Cortenstål höjd 6,5 m placerad utanför Björntorps
2012 vårdboende i Oxelösund
*2017 Mosaik och Silikatmåln. vid Gruppboende Storken i Strängnäs ca 35 kvm.

Utställningar
Större utställningar och projekt från 1990

* -90 Galleri 1 Uppsala " OTID " målningar och skulptur.
* -91 Galleri Origo, Sthlm " ARKIPELAG "oljor.
* -92 Galleri Vinden, Uppsala akvareller.
* -93 Galleri 1 Uppsala " RAMALAND " Indiens moder, olja och akvarell.
* -94 Biblioteket i Tierp " GRÄNSER " måleri och skulptur.
* -95 Ekeby Qvarn Uppsala EVENTA II " VIND " skulpturinstallation.
* -96 Ekeby Qvarn Uppsala EVENTA III " MÄNNISKAN " skulptur. Jury
* -96 " VÄGVISARE " målningar vid 150-års jubileet i Bishop Hill. USA
* -97 Teatergalleriet i Uppsala "ANDRUM" målningar på papper.
* -98 SLU (konstförening) Uppsala målningar "Av jord" akv.
* -98 Bild och Form i Västerås "AV JORD" olja och akvarell.
* -98 Wismar, Tyskland "von der Erde" Akvarell och akryl.
* -98 Enköpings konsthall " ASKA " målningar och skulptur.
* -98 Konstfrämjandet Uppsala "Av jord " målningar
* 2000 Konstfrämjandet i Norrköping " ARKIV" målningar och skulptur.
* 2001 mars Missionskyrkan i Uppsala " ARC"
* 2001 maj. Ånghammaren Österbybruk GROW NOW Ltd 1.
* 2001 juli.Järnboden i Harg uppland GROW NOW Ltd2.
* 2001 sept.Galleri 1.Upsala GROW NOW Ltd 3.
* 2001 okt. Väsby Konsthall "Parasito" samlingsutställning.Installation ris.
* 2003 Galleri Donoso Stockholm"UTMÄTT" målningar
* 2003 5 + 5 Forumgallerian Uppsala "This is not a wedding" risinstall.
* 2003 Galleri 1. Uppsala "UTMÅTT" målningar
* 2003 Gallari Infra Stockholm "Checkpoint Charlie" risinstallation
* 2003 Bror Hjorths Hus U:a "Odlingslotten" Homage á Linné Projekt-inst.
* 2004 Husby Magasin Uppland "MOLMARKER" målningar
* 2004 Jurybedömd utst. med UKK på Väsby Konsthall saml.utst.
* 2005 Drabanten Uppsala " Sparade stigar" och "Händelser vid vägen"
* 2005 Botaniska trädgården Uppsala UKK -50år"HÄXKONST" install.
* 2006 Galleri Kvarnen Uppland Målningar
* 2006 Gottsunda Centrum Uppsala "utanför systemet" ris och träinstall.
* 2007 Tokyo National Sience Museum "Linné meets Japan"
textil installation .
* 2007 Gottsunda kyrka, målningar med konstjord
* 2007 Bror Hjorths Hus Uppsala " Tokyo tur och retur" textil installation
* 2007 Kyrkoprojekt i Norra Uppland "Linné möter Skaparen" installation 5 kyrkor
* 2007 Jukkasjärvi " Linné in Ice" Skulpturer av is, tolkn. Lapplandsresan.
* 2007 "Vattnet går" projekt med föreningen KONSTVARNING
Event i Fyris ån med eldskulptur, utst på galleri Fram,
utst. på Drabanten "Vattnet går"
*2008 Galleri 1. mars "UTMÄTT" måln
* 2008 Gottsunda kyrka Uppsala under påsken. Inst.
* 2008 Stadsbyggn.kontoret Stockholm Konstför. "UTMÄTT" målningar
* 2008 Nicolaikyrkan i Nyköping "ATT MÄTA DET OMÄTBARA" Inst.
*2008 AIR och Utställning på TCG Nordica i Kunming Kina
" LIVE FROM EARTH " väggobjekt av jord och ris och växtdelar bla.
* 2009 Handmade i Nyköping " JORDNÄRA" Utställningen från Kunming
där också Annika Haglund medverkar med broderier gjorda under
Asienresan.
*2009 Samlingsutställningar i KKV-S Uppsala och Nyköping
* 2009 nov. NK villan i Nyköping, "FRAGILA UTMARKER"
större målningar mest i olja.
*2010 Galleri Koordinaten Oxelösund " FRAGMENT" installation och utställning
med brännt trä och målningar .
* 2011 Galleri 1 Uppsala " Fragment " liknande utställning som i Oxelösund.
* 2012 Volterra Palacio Priori ” Terra Swedesie ” Collografi och bränt trä
* 2013 Uppsala Isfestival 14 inbjudna konstnärer ”Origami"”
* 2013 Galleri HandMade Nyköping skulptur ”Glömda platser” akvarell,målningar
* 2013 ”Konst på Åsen” Floda Flen .Landart, installation i naturen
”Bluetooth och Höron” skulptur ,10 konstnärer injudna
* 2013 KICK´s galleri i Katrineholm"brännt-förbundet" Utst/install.
trä o stenskulptur måln. på papper mm.
* 2013 Akademiska sjukh. U:a Målningar olja
* 2013 Ekeby Galleri Uppsala "Hidden Room" målningar olja
* 2013 Global Stone Mamallaphuram Akvarell och Foto av skulptur.
* 2014 ”Andra platser” Saml.utst. med KKV-S Åhuset Uppsala (utbyte)
* 2014 Konst på Åsen Floda Katrineholm Skulptur. ”Breake the fast ”
* 2014 Sörmlandssalongen Södertälje Akvareller " Härbärget"
* 2014 Vårsalong i Mariefred Akvareller 4 st
* 2014 Utställning olja ”Gamel Gränome” Minnets landskap”
* 2014 Akvarellutställning Stjärnholm Nyköping ” Reflexioner” akvarell, skulptur
* 2015 Glömda platser akvareller Trosa, och Uppsala.
* 2015 Edsvikens konsthall, ” Friendship” Skulptur (Hästen)
* 2015 NK-villan Nyköping ”ARKIV” oljemåln o skulptur
* 2015 KKV-Bohuslän sommarutställning, skulptur
* 2015 Decembersalongen Katrineholm Målningar
* 2016 Åhuset galleri UKK Uppsala ”Brännt-förbundet-arkiverat” Installation/utställn.
med brännt trä .sten och papper som material på temat ”Efter striden”
* 2016 Medverkar med 5 stenskulpturer i sommarutställningen KKV -Bohuslän.
* 2016 Målningar, skulptur på konstfören. Läkekonst i Uppsala
* 2016 GammelGränome Konstsafari skulpturpark " Höron"
* 2017 Skulpturutställning KKV- Bohuslän
* 2018 Stjärnholm Stiftsgård "Into the bone" Skulptur , målningar
* 2018 Skulptur Museet i Gimo Uppland, skulptur "Förband"
* 2018 Skulpturutställning KKV- Bohuslän "Kraft , Motkraft"
* 2019 Påsk Konstsafari Uppsala GamelGränome object
* 2019 Juli Oaxen Kalkugn Skulpturer i Marmor och Diabas

Representerad vid kommuner och landsting i bl.a. Uppsala, Umeå,
Göteborg , Västerås ,Östhammar, Solna, Oxelösund kommun, Sörmlands Landst.
Nyköpings kommun ,Wismar kommun Tyskland mm.
Uppsala kommun kulturstipendium -95

Projektledare och initiativtagare för :
"ARTEMIS konst & vetenskap i skapande möte" för Kulturåret 1996 - 99
,projektet pågick fyra år. Gav arbete för nära 60 konstnärer
Initierat kulturföreningen Konstvarning.
Curator och organisatör av Galleriaprojekten:
"Utanför systemet" Gottsundagallerian Uppsala 2006
" 5 + 5" i Forumgallerian Uppsala 2003


Div. workshops.
* 2010 Clay and Strawproject Landart Uppsala
* 2012 Alabasterproj och utst. (konstn.utbyte) i Volterra,
* 2013-14 Global Stone I Mammallaphuram Indien
stenarbete,utställn. mm.
Undervisning: skulptur och kroki vid Wiks folkhögskola
kroki och måleri Ulltuna landskaps arkitektutbildning
Kursverksamheten teckning /akvarell
Div. Kroki, skulptur och akvarellskurser

Föreningsarb: Ordf. KRO avd 16 Uppsala
Styr.medl. KRO-mitt 2012 -14
Medlem KRO från - 82 -
Ordf. UKK Uppsala konstnärsklubb - 82 -
Ordf. KKV-s Nyköping
Medlem KKV -Bohuslän
Medlem Skulptörförbundet
Styrelsen Bryggeriets kulturför. Nyköping
Styrelsen KC-öst
Ordf. KONSTVARNING
konstnärsförening i Uppsala.