Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Carl G TorstensonCarl G Torstenson
Skulptör. Offentliga arbeten:

* 1984 Almunge Högstadieskola Skulptur 3m hög. "Urkråkor"
* 1992 Kungsängstorg Skulpturgrupp "GRISBRUNNEN "brons
* 1995 Rasbo Vårdcentral Trärelief i ett cellmönster "LIV" och
* 1995 Kolonn i granit 3m hög. " PÅNYTTFÖDD"
* 2000 Triptyk i blandteknik Öregrunds bibliotek"Minnet av ett skeppsbrott"
* 2005-6 Entréhus 9st Lilla Sunnersta Uppsala "Kulturen möter naturen"
* Reliefer i många olika material. Temat världsdelarna.
* 2008 Mosaik "Malström" 3 x5 m utanför entren vid Stenhagens vårdboende
i Uppsala
*2009 Glasutsmyckning (laminerat glas) i Entrehus i Sävja Uppsala
*2010 Två triptyker i brännt trä och akvarell Landstinget Eskilstuna
*2010 Mosaik och järnrelief på temat "De fyra elementen"
i fyra entréhus vid Södergården, Svartbäcken i Uppsala
*2011 " MOT HAVET" Skulptur i Cortenstål höjd 6,5 m placerad utanför Björntorps
2012 vårdboende i Oxelösund
*2017 Mosaik och Silikatmåln. vid Gruppboende Storken i Strängnäs ca 35 kvm.
*2020 Brandholmen Nyköping "Hemlängtan" brons.

Utbildning
25 år vid Uppsala Stadsteater utbildn. skulptur och måleri
scenografi mm.
Gerlesborgsskolan div kortare utbildningar
Perudgia Kortare utbildn, mask och måleri.

Utställningar
Större utställningar och projekt från 1990

* -90 Galleri 1 Uppsala " OTID " målningar och skulptur.
* -91 Galleri Origo, Sthlm " ARKIPELAG "oljor.
* -92 Galleri Vinden, Uppsala akvareller.
* -93 Galleri 1 Uppsala " RAMALAND " Indiens moder, olja och akvarell.
* -94 Biblioteket i Tierp " GRÄNSER " måleri och skulptur.
* -95 Ekeby Qvarn Uppsala EVENTA II " VIND " skulpturinstallation.
* -96 Ekeby Qvarn Uppsala EVENTA III " MÄNNISKAN " skulptur. Jury
* -96 " VÄGVISARE " målningar vid 150-års jubileet i Bishop Hill. USA
* -97 Teatergalleriet i Uppsala "ANDRUM" målningar på papper.
* -98 SLU (konstförening) Uppsala målningar "Av jord" akv.
* -98 Bild och Form i Västerås "AV JORD" olja och akvarell.
* -98 Wismar, Tyskland "von der Erde" Akvarell och akryl.
* -98 Enköpings konsthall " ASKA " målningar och skulptur.
* -98 Konstfrämjandet Uppsala "Av jord " målningar
* 2000 Konstfrämjandet i Norrköping " ARKIV" målningar och skulptur.
* 2001 mars Missionskyrkan i Uppsala " ARC"
* 2001 maj. Ånghammaren Österbybruk GROW NOW Ltd 1.
* 2001 juli.Järnboden i Harg uppland GROW NOW Ltd2.
* 2001 sept.Galleri 1.Upsala GROW NOW Ltd 3.
* 2001 okt. Väsby Konsthall "Parasito" samlingsutställning.Installation ris.
* 2003 Galleri Donoso Stockholm"UTMÄTT" målningar
* 2003 5 + 5 Forumgallerian Uppsala "This is not a wedding" risinstall.
* 2003 Galleri 1. Uppsala "UTMÅTT" målningar
* 2003 Gallari Infra Stockholm "Checkpoint Charlie" risinstallation
* 2003 Bror Hjorths Hus U:a "Odlingslotten" Homage á Linné Projekt-inst.
* 2004 Husby Magasin Uppland "MOLMARKER" målningar
* 2004 Jurybedömd utst. med UKK på Väsby Konsthall saml.utst.
* 2005 Drabanten Uppsala " Sparade stigar" och "Händelser vid vägen"
* 2005 Botaniska trädgården Uppsala UKK -50år"HÄXKONST" install.
* 2006 Galleri Kvarnen Uppland Målningar
* 2006 Gottsunda Centrum Uppsala "utanför systemet" ris och träinstall.
* 2007 Tokyo National Sience Museum "Linné meets Japan"
textil installation .
* 2007 Gottsunda kyrka, målningar med konstjord
* 2007 Bror Hjorths Hus Uppsala " Tokyo tur och retur" textil installation
* 2007 Kyrkoprojekt i Norra Uppland "Linné möter Skaparen" installation 5 kyrkor
* 2007 Jukkasjärvi " Linné in Ice" Skulpturer av is, tolkn. Lapplandsresan.
* 2007 "Vattnet går" projekt med föreningen KONSTVARNING
Event i Fyris ån med eldskulptur, utst på galleri Fram,
utst. på Drabanten "Vattnet går"
*2008 Galleri 1. mars "UTMÄTT" måln
* 2008 Gottsunda kyrka Uppsala under påsken. Inst.
* 2008 Stadsbyggn.kontoret Stockholm Konstför. "UTMÄTT" målningar
* 2008 Nicolaikyrkan i Nyköping "ATT MÄTA DET OMÄTBARA" Inst.
*2008 AIR och Utställning på TCG Nordica i Kunming Kina
" LIVE FROM EARTH " väggobjekt av jord och ris och växtdelar bla.
* 2009 Handmade i Nyköping " JORDNÄRA" Utställningen från Kunming
där också Annika Haglund medverkar med broderier gjorda under
Asienresan.
*2009 Samlingsutställningar i KKV-S Uppsala och Nyköping
* 2009 nov. NK villan i Nyköping, "FRAGILA UTMARKER"
större målningar mest i olja.
*2010 Galleri Koordinaten Oxelösund " FRAGMENT" installation och utställning
med brännt trä och målningar .
* 2011 Galleri 1 Uppsala " Fragment " liknande utställning som i Oxelösund.
* 2012 Volterra Palacio Priori ” Terra Swedesie ” Collografi och bränt trä
* 2013 Uppsala Isfestival 14 inbjudna konstnärer ”Origami"”
* 2013 Galleri HandMade Nyköping skulptur ”Glömda platser” akvarell,målningar
* 2013 ”Konst på Åsen” Floda Flen .Landart, installation i naturen
”Bluetooth och Höron” skulptur ,10 konstnärer injudna
* 2013 KICK´s galleri i Katrineholm"brännt-förbundet" Utst/install.
trä o stenskulptur måln. på papper mm.
* 2013 Akademiska sjukh. U:a Målningar olja
* 2013 Ekeby Galleri Uppsala "Hidden Room" målningar olja
* 2013 Global Stone Mamallaphuram Akvarell och Foto av skulptur.
* 2014 ”Andra platser” Saml.utst. med KKV-S Åhuset Uppsala (utbyte)
* 2014 Konst på Åsen Floda Katrineholm Skulptur. ”Breake the fast ”
* 2014 Sörmlandssalongen Södertälje Akvareller " Härbärget"
* 2014 Vårsalong i Mariefred Akvareller 4 st
* 2014 Utställning olja ”Gamel Gränome” Minnets landskap”
* 2014 Akvarellutställning Stjärnholm Nyköping ” Reflexioner” akvarell, skulptur
* 2015 Glömda platser akvareller Trosa, och Uppsala.
* 2015 Edsvikens konsthall, ” Friendship” Skulptur (Hästen)
* 2015 NK-villan Nyköping ”ARKIV” oljemåln o skulptur
* 2015 KKV-Bohuslän sommarutställning, skulptur
* 2015 Decembersalongen Katrineholm Målningar
* 2016 Åhuset galleri UKK Uppsala ”Brännt-förbundet-arkiverat” Installation/utställn.
med brännt trä .sten och papper som material på temat ”Efter striden”
* 2016 Medverkar med 5 stenskulpturer i sommarutställningen KKV -Bohuslän.
* 2016 Målningar, skulptur på konstfören. Läkekonst i Uppsala
* 2016 GammelGränome Konstsafari skulpturpark " Höron"
* 2017 Skulpturutställning KKV- Bohuslän
* 2018 Stjärnholm Stiftsgård "Into the bone" Skulptur , målningar
* 2018 Skulptur Museet i Gimo Uppland, skulptur "Förband"
* 2018 Skulpturutställning KKV- Bohuslän "Kraft , Motkraft"
* 2019 Påsk Konstsafari Uppsala GamelGränome object
* 2019 Juli Oaxen Kalkugn Skulpturer i Marmor och Diabas
* 2020 Vintersalong Konsthallen Ängeln Katrineholm skulptur
* 2020 Konstmagasinet Katrineholm "Obscure Secrets" Inst. skulptur,målningar
* 2020 Galleri Fisskhuset Nyköping " Mistral" Skulptur och målningar rumsskapande
* 2020 Juli Oaxen Kalkugnen Skulpturer i Marmor och Diabas "klyvare"
* 2920 Juli galleri Järnboden Östhammar " Att mäta det omätbara" installation.
* 2020 Sept. Galleri Koordinaten Oxelösund "Scirocco" Skulptur/installation
* 2020 Installation Galleri Kretsen Södertälje ( Inställt)

Representerad vid kommuner och landsting i bl.a. Uppsala, Umeå,
Göteborg , Västerås ,Östhammar, Solna, Oxelösund kommun, Sörmlands Landst.
Nyköpings kommun ,Wismar kommun Tyskland mm.
Uppsala kommun kulturstipendium -95

Projektledare och initiativtagare för :
"ARTEMIS konst & vetenskap i skapande möte" för Kulturåret 1996 - 99
,projektet pågick fyra år. Gav arbete för nära 60 konstnärer
Initierat kulturföreningen Konstvarning.
Curator och organisatör av Galleriaprojekten:
"Utanför systemet" Gottsundagallerian Uppsala 2006
" 5 + 5" i Forumgallerian Uppsala 2003


Div. workshops.
* 2010 Clay and Strawproject Landart Uppsala
* 2012 Alabasterproj och utst. (konstn.utbyte) i Volterra,
* 2013-14 Global Stone I Mammallaphuram Indien
stenarbete,utställn. mm.
Undervisning: skulptur och kroki vid Wiks folkhögskola
kroki och måleri Ulltuna landskaps arkitektutbildning
Kursverksamheten teckning /akvarell
Div. Kroki, skulptur och akvarellskurser

Föreningsarb: Ordf. KRO avd 16 Uppsala
Styr.medl. KRO-mitt 2012 -14
Medlem KRO från - 82 -
Ordf. UKK Uppsala konstnärsklubb - 82 -
Ordf. KKV-s Nyköping
Medlem KKV -Bohuslän
Medlem Skulptörförbundet
Styrelsen Bryggeriets kulturför. Nyköping
Styrelsen KC-öst
Ordf. KONSTVARNING
konstnärsförening i Uppsala.