Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Helena von BergenHelena von Bergen
Landskapsarkitekt och bildkonstnär.

"Jag har erfarenhet och intresse av både analytiskt och operativ arbete. Ett tidigare yrkesliv inom film och teater har gett mig kunskaper om hur man kan bygga upp miljöer för att påverka människor att, upptäcka, agera och erfara. En stark entreprenörsanda och studier har lett mig vidare till offentlig konst och landskapsarkitektur. Ofta hittar jag utvecklingssamband mellan olika arbets- strategiska nivåer. Detta gör att jag har en okonventionell arbetstillnärmning och återkommer ofta till frågan, hur går vi vidare?"

Utbildning
MASTER I LANDSKAPSARKITEKTUR 300 p.
Universitet for Miljø - og biovitenskap, Norge. Inriktning design och landskapsanalys, HOVEDFAG I KONST 90 p + 180 p, Statens kunst og håndverkshøyskole, Norge. Inriktning offentligt rum skulpturinstallation, Förstudieri konst, Mølla kunstskole, Moss, Norge. INSTITUT FÖR TECKNING OCH FORM fri elev, Statens kunst og håndverkshøyskole, Norge.

Utställningar
JA,