Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Meddelande
Bertil WivhammarBertil Wivhammar
IN MEMORIAM
Född 1931-1 MAJ- Osby- avled- 9 februari- 2015- Hammarö.
F.d. universitetsadjunkt i Bild samt prefekt vid institutionen för Bild-Idrott och Musik vid Högskolan,
nuv. Karlstads universitet
Konstnär
Författare
Illusionist SMC

Utbildning
Slöjdföreningen, Göteborg
Konstfack, Stockholm
Folkskollärarexamen vid Folkskoleseminariet i Karlstad
Teckningslärarexamen, HKS, Teckningslärarinstitutet, Stockholm

Utställningar
Många.