Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Hans ÅkerlundHans Åkerlund
I det svenska konstlivet har den abstrakta geometriska konsten oftast haft sina rötter i en europeisk tradition med konstruktivism och konkretism. Hans Åkerlund ligger dock närmare den amerikanska minimalismen och dess vilja att reducera uttrycket ytterligare ett steg genom symmetri och upprepningar.

Hans Åkerlunds utgångspunkt är cirkeln och den räta vinkeln. Han finner här oändliga möjligheter, men han nöjer sig inte med det man ser: han vill föra sina hypoteser ett steg vidare och sätta formerna på prov.

Ett konstnärskap som tar konsekvenserna av att välja ut endast ett fåtal komponenter för att nå sitt uttryck kan upplevas som konstruerat och intellektuellt. Hans Åkerlund strävar istället efter en enkelhet, klarhet och andlig upplevelse som ligger närmare musikens område.

För Hans Åkerlund är hantverket av största betydelse, upplevelsen av konstverket ska inte förloras av tekniska begränsningar i utförandet. Han vill uppnå ett immateriellt, eller kanske upphöjt uttryck. Hans Åkerlunds verk kan ibland inge en självklar känsla av ändamålsenlighet som gör att man nästan kan förväxla dem med nyttoföremål. Det är förstås på inget sätt negativt. För honom har det även betydelse att konstverket inte refererar till något annat, det är ett ting i sig med självständig existens.

Mikael Falk

Jakobsbergs Konsthall.

Upsala Nya Tidning den 17 maj 2008

Starka upplevelser av ljud och färg vid ett Indienbesök har bildat bakgrunden till Hans Åkerlunds utställning, ­skriver Cristina ­Karlstam.
Konst
Galleri Strömbom
Hans Åkerlund
tom 8/6
RECENSION Översättningen" från idé till objekt är ett av konstens grundläggande problem. Nästan oavsett genre och teknik, estetik och uttrycksform handlar det om att finna ett adekvat sätt att gestalta det man vill förmedla. Varje konstnär med högre ambitioner än det ­direkta avbildandet ställs inför de här problemen.
Särskilt uttalat blir det hela när vi talar om konkretism och minimalism, ­arbetssätt som reducerar innehållet till mer eller mindre ren form. En konstnär som arbetar i den traditionen är Hans Åkerlund, Galleri Strömboms nye utställare.
För fem år sedan ställde Åkerlund ut i galleriet, och UNT: s dåvarande konstkritiker Frida Arnqvist skrev i sin uppskattande recension om en konst som gäckade sinnena och utmanade intellektet.

Den här gången har Åkerlund haft en stark upplevelse av en resa till Indien att utgå ifrån när han sökt former för sina verk. Indien med sin överväldigande rikedom av färger, människomyller, dofter och ljud - hur formuleras den bildkonst som kan göra en sådan mångfald rättvisa?
Åkerlund har valt att abstrahera, ett förhållningssätt som betyder att han undgår risken för trivialisering som annars är snubblande nära inför ett koncept som detta.
Det är huvudsakligen två särmärken i det indiska "landskapet" som Åkerlund ägnat uppmärksamhet: den kakofoniska ljudbilden som varje Indienresenär känner igen och den hänförande färgrikedomen i kryddor, växtlighet, och inte minst klädedräkt som i det täta folkmyllret präglar gatubilden.
Inspelade ljud från gatuförsäljare och turistguider, trafikkaoset på stadsgatorna och myllret på järnvägsstationer har Åkerlund placerat i hängande rör som tillsammans bildar en samtidigt visuell installation med titeln Indisk gul.

Det är ett fascinerande verk som tillsammans med måleriet - stramt konstruktivistiskt och abstrakt - ger en helhetsbild av Åkerlunds upplevelser av det rika Indien.
Den som haft förmånen att själv erfara detta tar gärna emot de här tolkningarna med öppet sinne. Tack vare abstraktionen ger de nämligen fritt utrymme för varje betraktares egna erfarenheter.
Den som inte har egna erfarenheter av Indien har ändå stor behållning av att studera Hans Åkerlunds ­genomtänkta konstruktivism så som den framträder i den här utställningen.
Indienreferenserna är så att säga överkursen, men konsten klarar sig väl även detta förutan.
Cristina Karlstam


Representerad,urval:
Statens konstråd
Sveriges Allmänna Konstförening
Örebro läns landsting
Karlskoga kommun
Stockholms läns landsting
Uppsala läns landsting.

Offentliga utsmyckningar urval
2005 Grässkulptur,Olofström
2005 Fönster, Akademiska, Uppsala
2004 Träreliefer folktandvården, Uppsala
1998 Geysir och Energiskulptur på Tom tit, Södertälje
1994 "Klockor som konst",Stockholms läns landsting
1991 Plåtskulptur,entré,inf.2,Huddinge sjukhus.

Utställningar
Separat, utställningar urval
2016 Galleri Aniara, Sollentuna
2015 Galleri Strömbom, Uppsala
2013 Jakobsbergs Konsthall
2011 Galleri Eva Solvang, Stockholm
2011 Galleri Dag Andersson, Norrköping
2011 Studio L2, Stockholm
2008 Galleri Strömbom, Uppsala
2006 Konstnärshuset, Stockholm
2005 Tomarps kungsgård
2005 Galleri Lars,Karlstad
2003 Galleri Strömbom, Uppsala
2003 Galleri Stenlund, Stockholm
2000 Galleri Lundmark, Täby
1995 Karlskoga konsthall
1994 Galleri Gripen, Karlstad
1993 Konstnärshuset, Stockholm
1990 Galleri Krûll, Stockholm

Samlingsutställningar urval
2015 Konstnärshuset, Stockholm
2010 Karlskoga Konsthall, Hedersutställare
2010 studio L2, Stockholm
2008 studio L2, Stockholm
2007 skulptur 2007, konstnärshuset,Stockholm
2007 Studio L2, Stockholm
2002 Stockholm Art Fair
2000 Skulpturstråket vinterviken, Stockholm
2000 Salon d´automne, Paris
1998 Grässkulptur, Bergianska Stockholm
1998 Grässkulptur, Lidingö
1998 Skulpturutställning i landstingshusets park,
1996 Konstakademien, Stockholm
1996 Grässkulptur, Hammenhög
1995 Södertälje konsthall
1994 Gallerie Haga, Solna
1993 Piteå konsthall
1993 Galerie Konstruktiv tendens, Stockholm
1992 Galerie Konstruktiv tendens, Stockholm.