Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Gulli ÅhnbergGulli Åhnberg
IN MEMORIAM
Är född 1910, avled i sept. 2009. Hon började med skulptur och hennes stora intresse för bl.a. jordens urtid, förhistoria och matriarkatet, som enligt vetenskapliga studier anses ha funnits och som lämnat efter sig fåtaliga men intressanta spår.
"Ur denna speciella vetenskap hämtar jag min inspiration. Hemkommen efter en tid i Paris i slutet på 60-talet, ville jag återuppta måleriet.
Jag hamnade då av en ren tillfällighet i en lokal där man arbetade med lera. Man hade också en ugn till sitt förfogande. Det såg spännande ut och på den vägen är det".

Representerad
Malmö Stadsteater, Dahlheimers Kulturhus i Göteborg.

Utbildning
Academie Goetz, Paris, måleri. Gunnar Cornelius och Dimitar Rangatchew, skulptur.

Utställningar
Utställningar i urval
Galleri Domino Göteborg 1992, Trollenäs slott Eslöv 1992, Lilla Galleriet i Eslöf 1993, Gamla Mejeriet Ö. Tommarp 1994 -96, Galleri 111:an Lomma 1996, Deltager i KSV:s Konstrunda.