Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Liselotte ÖhmanLiselotte Öhman
Djur- och natur från det skånska landskapet, i huvudsak akvareller och kolteckningar.
Efter avslutade biologi- och konststudier vid Göteborgs Universitet (fil.kand) har jag haft utställningar både i egen och andras regi sedan 1982.
Förutom konst vetenskapliga illustrationer och utställningsformgivning har jag gjort naturtrogna rekonstruktioner av marina djur och miljöer för utställningsbruk. Som exempel kan nämnas utställningen Liv i Vatten, Naturhistoriska Riksmuseet, där jag utformat såväl enstaka djur som hela diaramor, motsvarande femton montrar.
Sedan hösten 2003 ställer jag ut påsk och sommar i eget galleri (Horsåkravägen 3, KIVIK samt deltager i andra utställningsprojekt i Sverige och utomlands.


Under våren 2010 är producerade jag den nya naturutställningen på Stenshuvud Naturum. Ett spännande projekt där jag förutom att vara projektledare även stod för innehållslayout, byggde alla djurmodeller och målade alla djur-och växtmotiv.

Sedan 2003 bor jag och har min ateljé och galleri i Kivik där jag också har egna utställningar. Jag söker min inspiration i det omväxlande skånska landskapet där havet alltid är nära.
Allt innehåll © 2005-2010 Liselotte Öhman.

Utbildning
Biologi- och konststudier vid Göteborgs Universitet (fil.kand).

Utställningar
KONSTRUNDAN Påskutställning i mitt galleri varje år sedan 2004.
Samlingsutställning på Galleri Max.
Romelgårdens sommarsalong jurybedömd.
etc.
Utställningar på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium om marin forskning.

Utställningsprojekt på Kristinebergs Marinbiologiska station och för Fiskeriverket.

Åren 1997-2004 arbetade jag som uställningsformgivare för

NATURHISTORISKA RIKSMUSEETs basutställningar.
•Den Sinnrika Människan - en ca 600 kvadratmeter stor interaktiv utställning om MÄNNISKOKROPPEN.
•Natur i Sverige - en 1300 kvadratmeter stor scenografisk utställning om SVENSK NATUR UR ETT EKOLOGISKT PERSPEKTIV.

2009 - 2010 produktion av Stenshuvud Naturums nya permanenta NATURUTSTÄLLNING.