Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Länkar
Visitkort
Meddelande
Björn CarlenBjörn Carlen
BJÖRN CARLÉN Målare och grafiker.
Född i Jönköping.

Organisationstillhörighet:
KRO, SvK, Grafiska Sällskapet, Svenska Konstnärernas
Förening, KC-Väst, Dalslands Konstnärsförbund och Svenska konstnärer.

Karaktäristik:
Balans, rytm, renhet, ordning,
helhet, absolut klarhet
men ändå mångtydighet.
Symboliska bilder ofta med geometriska former. Under senare år även figurativa bilder.

Representerad:
351 verk fördelade mellan Statens Konstråd (15 verk), Riksutställningar (2 verk), 13 landsting (118 verk), 2 regioner (20 verk), 32 kommuner (162 verk), 4 svenska konstmuseer (4 verk), 1 utländskt konstmuseum (1 verk. Museum Narodowe, Warszawa), Folkets Husföreningarnas Riksorganisation och Våra gårdar (8 verk), 2 kyrkor (3 verk), 3 banker (8 verk), Riksdagshuset (1 verk), Norges Grafiktriennals samlingar (2 verk) samt andra offentliga lokaler (7 verk).

Stipendier/utmärkelser:
Dalslands Konstförenings
stipendium 1977 1993
Åmåls kommuns kultur-
stipendium 1981
Älvsborgs läns landstings
stipendium 1979
Dalslandsmedaljen 2002.

Offentliga utsmyckningsuppdrag:
Huvudentrén vid Dalslands sjulhus i Bäckefors 1983
Länssjukhuset RYHOV i Jönköping (Tävling) 1986
Två bostadshus i kvarteret Ormen i Åmål (Entré och trapphus) 1990
Visualisering och färgsättning av Åmåls kyrkas 6 meter höga kororgel 1991
Karlstads lasarett 2002. 4 stora laminatmålningar.

Vinster i bildtävlingar:
Ryhovutsmyckningen 1986.
Sveriges bästa Lånekort för folkbibliotek 2010.
Omslagsbilden till "Nämnaren", Göteborgs universitet. 2010 och 2011

Uppdrag och pedagogisk verksamhet:
Ledamot i Dalslands Konstförenings arbetsutskott 1975-2007
Ordförande i KRO:Göta-Dal 1979-1989
Dalslands Konstnärsförbunds ordförande 1993-2007
Bildlärare i 40 år. Vid Östersunds gymnasium 1959-1962 och vid Åmåls gymnasium 1962-1999
Omfattande pedagogiska tekniksidor (grafik och måleri) på internet

Utbildning
Studerat på Konstfackskolan i Stockholm 1953-59 samt kortare utbildningar i dator-grafik vid Umeå universitet 1985 och 1991.

Utställningar
Totalt 417 utställningar (139 separat-, 47 grupp- och 231 samlingsutställningar).
De flesta samlingsutställningarna har varit jurybedömda. Ett urval finns upptagna under separat- och samlingsutställningar.

Liljevalchs vårsalong, Stockholm 1964 -2013 sju gånger, senast 2013
Älvsborgssalongen P län 1965 -80 tio år
Moderna Museet (KRO) Stockholm 1973
Riksutställningar (Barn väljer konst 2) 1973-75
Grafiktriennalen Malmö 1983
Gerlesborgsskolan Bovallstrand 1983
Grafikfestivalen, Liljevalchs Stockholm 1985
Grafiktriennalen Göteborg 1989
Grafiktriennalerna SMTG i Krakow där jag varit antagen fyra gånger, senast 2012.
International Print Triennial Nürnberg 1995 -98 2000
Moderna Museet Rio de Janerio 1999
12 International Print Triennial, Fredrikstad 1999
3 International Print Triennial Torun, Polen 2000
"Ett ögonblick, vad ser du" Regionmuseum VG 2001
"Konstens Kraft, Dalsland" Håverud 2002
"Det finns ett hemligt tecken" Värmlands museum 2003.
"DALSLAND GOES WEST", The Swedish Americam Museum i Chicago 2010-2011
Kunstmaand Ameland, Nederländerna 2019.

Separatutställningar (151 st. Urval):
Galleri Ressle Stockholm 1978
Galleri Jarl Lindesberg 1979 -87
Galleri Flamingo Falkenberg 1980 -85 -90 2001
Galleri Green Malmö 1980 -83 -88
Galleri Smedbyn Huskvarna 1984
Åmåls konsthall Åmål 1968 -73 -85 -93 -95 -00 -05 -10 -15 -20
Museihallen Vänersborg 1987
Galleri Gripen Karlstad 1987 -99
Konsthallen Uddevalla 1988
Centrumhuset Götene 1988, 2004
Galerie Greven Stockholm 1990 -93
Grafiska Sällskapet Stockholm 1996
Grafik i Väst Göteborg 1998
Galleri Baggen Stockholm 1999
Lindesbergs Museum Lindesberg 1999
Galleri Rosengången Lerum 2002
Silvénska galleriet Säffle 2002
Vänersborgs konsthall Vänersborg 2003
Baldersnäs herrgård, Dals Långed 2011
Galleri Carlén, Åmål 2003 - 2019
Karlskoga Konsthall 2013
Bengtsfors Konsthall 2006 och 2016

Offentliga utsmyckningsuppdrag (Urval):
Huvudentrén vid Dalslands sjukhus i Bäckefors 1983.
Nya länssjukhuset Ryhov i Jönköping 1986.
Två bostadshus i kvarteret Ormen i Åmål 1990.
Karlstads lasarett 2002.