Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Daniel Cocca
Född i Buenos Aires, Argentina, 1949

Sedan 1975 bosatt i Stockholm

Medlem i Grafiska Sällskapet

Övrigt:

Har förutom i Sverige även visat sina verk i Argentina, Uruguay, Italien, Bulgarien,

Portugal, Frankrike, Israel, Finland,

Polen och Spanien.


ARBETE

• 1968-1971- Undervisade han i den privata konstskolan Van Dyck y Rosario

• 1971 Arbetade i Rosario, Argentina som ansvarig för det pedagogiska materialet i den lokala tv-skolan.(Kanal 5)

• 1982. Tillsammans med andra konstnärer är med för att grunda V.G.G. den grafiska sällskap han tillhör sedan dess

• 2002- 2014 Arbetade som bildlärare på Kulturama Gymnasium Stockholm.

PRISER

• 2000- Heder omnämnande av juryn vid ”Femina 2000” i Naharia Museum, Haifa; Israel.

• 2000- Andra pris och heders omnämnande av juryn vid XXIV årlig salong i Villa Constitución, Argentina.

• 1975- Grande Medaglia O.R.M.A. från ”Expressione di Arte a Roma, Italien.

• 1974- Andra pris vid Galeria O.R.M.A.; från Centro Culturale Romano; Rom, Italien.

• 1973- Andra pris vid ”Galleri Opera” i Rosario, Argentina; från ”Amigos del arte”-

REPRESENTERAD

• Engraving Museum i Alljó Portugal (från 2003)

• Grafik Museum i Buenos Aires, Argentina. (från 2002)

• International Cultural Union Museum i Haifa, Israel. (från 2002)

_______________________________________


English:

PROFESIONAL LIFE

• 1968-71 Work as art teacher in the private school Van Dyck in Rosario.

• 1971- In the local Television Canal 5 in the same town, work with pictures and texts for the didactic purpose.

• 1983- Together with a group of established printmakers in Stockholm he founded V.G.G, a graphic and independent group of Artists in Stockholm, which it is still part.

• 2002-2014 work as art teacher in different subjects at Kulturama; well-known secondary school in Stockholm.

AWARDS

• 2000- Honorary Mention: “Femina 2000” by International Cultural Union , Israel

• 2000- Second prize by jury of the XXIV Salon Annual Salon of Plastic Arts of Villa Constitución, Argentina

• 1975- Grande Medaglia ORMA by “Expressione di Arte a Roma”. Italy

• Second prize, Gallery ORMA, by ”Centro Culturale Romano”. Italy

• Second prize, Gallery Opera, by “Amigos del Arte” . Argentina

SAMLINGS COLLECTIONS

• Museo del Grabado (Engraving museum) in Buenos Aires, Argentina

• Naharia Municipal Museum in Haifa, Israel

• Engraving Museum in Alijó, Portugal

_______________________________________

Español:

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en el año 1949

Residente en la actualidad en la ciudad de Estocolmo, Suecia, pais del cual goza de la ciudadania desde 1982.

VIDA PROFESIONAL

• 1968-71. Trabaja en la docencia en la escuela privada de arte Van Dyck en Rosario.

• 1971. Encargado de la produccion de material didáctico (imágenes y textos) para la escuela televisiva en el canal 5 de Rosario.

• 1982. Junto con un grupo de grabadores independientes, funda la V.G.G (Artistas Graficos de Estocolmo) grupo al cual sigue perteneciendo y en el cual desempeña ademas una funcion directiva.

• 2000- 2014- Se desempeña como catedrático en diferentes asignaturas relacionadas con el arte en el liceo “Kulturama” de la ciudad de Estocolmo.Escuela renombrada en esta ciudad por tener covijar todas las asignaturas artísticas


PREMIOS

• 2000-” Mencion de Honor” (Muestra Femina 2000) Haifa, Israel otorgada por el jurado del salon.

• 2000- Segundo premio dek XXIV Salon Anual de Artes Plásticas de la ciudad de Villa Constitucion. Argentina. Otorgado por el jurado de la nuestra.

• 1975- Grand Medaglia O.R.M.A. otorgada por el grupo de ”Expressione di Arte a Roma”, Italia.

• 1974- Segundo premio en la muestra de la Galeria O.R.M.A.; otorgada por el ”Centro Culturale Romano”; Roma, Italia.

• 1973- Segundo premio ”Galleria Opera de Rosario, Argentina; otorgado por ”Amigos del arte”-

COLECCIONES

• Museo del Grabado de Alljó Portugal (2003)

• Museo del Grabado de Buenos Aires, Argentina. (2002)

• International Cultural Union Museum en Haifa, Israel. ( 2002)

Utbildning
Svenska, ( English , Español )SKOLOR

• 1967- Konstnärliga studier vid den privata Van Dyck Academy i Rosario, Argentina. (5 år)

• 1971- National University of Fine Arts i Rosario , Argentina (4 år)

• 1972- Fördjupning I “etsnings teknik” i Buenos Aires, under ledning av Alfredo De Vincenzo (internationell etablerad konstnär)

• 1974-75-Kurser i Grafik i privat regi i Rom, Italien.

• 1985-86 Kompletterade han sina studier från Argentina med ett år på Konstfack i Stockholm.

English:

STUDIES

• 1971- Complete studies at the National University of Fine Arts in Rosario, Argentina

• 1972- Was a student of the International known print artist Alfredo De Vincenzo in Buenos Aires.

Met there Oscar Manessi, great inspiration for his feature work and for introducing him in several modern print techniques as intaglio.

• 1974-75- Took part in some courses in print making in Rome, Italy.

• 1986- Complete the studies at the National University of Fine Arts in Stockholm, Sweden._______________________________________

Español:

ESTUDIOS

• 1967- Academia Van Dyck. Escuela privada en la ciudad de Rosario, en la cual su madre; Lidia Masseilot de Cocca, ejerce la direccon del instituto. (5 años)

• 1971- Escuela Nacional de Bellas Artes de Rosario , Argentina (4 años)

• 1972- Estudios sobre las técnicas del grabado al aguafuerte y del intaglio en el taller de Alfredo de Vincenzo en la ciudad de Buenos Aires.

Oscar Manessi (futuro renombrado artista gráfico, trabaja durante ese año como ayudante , inspirador y colaborador en taller pasando a ser una persona clave para el futuro desarrollo artístico de Daniel Cocca.

• 1974-75-Se radica en Roma, Italia, donde participa de unos cursos de grabado bajo dirección privada. .

• 1985-86- Completa sus estudios para rivalidar el título en la universidad de Estocolmo, Suecia (Konstfack: Escuela de Artes y Oficios) .

Utställningar
Svenska ( English, Español )

SEPARATA UTSTÄLLNINGAR

• 2002- ”National Grafik Museum” i Buenos Aires, Argentina

• 2002- Second International Festival for visual art in Old Acre och Haifa, Israel (speciell inbjuden gäst)

• 2000- ”Bernardino Rivadavia” Kulturell centrum I Rosario, Argentina

• 1998- Suomi Galleri- Stockholm

• 1981- Taide Art, Helsinski, Finland

• 1980- Galleri ”Bild”- Stockholm.

• 1979- T.R.A.M. (Exhibition Hall) i Stettin, Polen.

• 1976- Galleri ”Salas” Stockholm.

• 1973- V.D.II- Rosario, Argentina.


SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR (Urval

2019. Grafiska Sällskapet i Stockholm

. 2019. Gamla Rådhuset i Södertälje

: 2018_ Galleri Uppsala, Uppsala
.
. 2017- Gallery Magno Art, Stockholm,

• 2016- Lessedra Annual World Art Print , Sofia, Bulgaria

• 2016- MLG Gallery, Stockholm, Sverige

• 2012- Södertälje konsthall (V.G.G. 20 års jubileum)

• 2006- Galleri Nytorget, med V.G.G.

• 2004- XII International Biennal i Grafik i “Val D´Oise” Ermont, Paris, Frankrike.

• 2004- Sigtuna Kulturgård med V.G.G, Sigtuna, Sverige

• 2003- International Print Biennal I Varna, Bulgarien

• 2003- Second International Biennial i ”Douro 2003), Alljó, Portugal.

• 2003- Galleri “Nytorget”- Stockholm, Sverige.

• 2002- Hallstaviks Konsthall, Sverige.

• 2002- Miniprint International I Rosario, Argentina.

• 2002- Miniprint International i Cadaqués, Spanien.

• 2002- City Art Galleri i Stockholm (V.G.G. s 10 års jubileum) Sverige.

• 2001. Galleri Nytorget, Stockholm, Sverige.

• 2000- XXIV Salon Anual de Artes Plásticas i Villa Constitución i Argentina.

• 2000- Miniprint international i Rosario, Argentina. (vandrande utställning i flera städer)

• 2000- Miniprint International i Cadaqués, Spanien. (vandrande utställning i England (Wingfield), Frankrike (Bages) och Spanien (Lleida och Cadaqués)

• 2000- ”Femina 2000”, Naharia Municipal Museum i Haifa, Israel. (Vandrande utställning under 1 år i Acre, Nazareth, Jerusalem och Haifa)

• 2000- ”Vårsalongen” vid Matheus kyrka i Stockholm, Sverige

• 1999- Jakobsberg Gård, Stockholm, Sverige; med V.G.G.

• 1999- ”Spirit in Art” - Internationell utställning vid Stockholms Universitet.

• 1999- Galleri 67, Stockholm.

• 1998- Suomi Galleri (Julsalong) Stockholm. (4 konstnärer)

• 1998- Galleri ”Castor” (Höstutställning) med V.G.G.. Stockholm.

• 1997- Galleri ”Grinden” Stockholm.

• 1993- Galleri ”Ramis” Stockholm.

• 1982- Liljevalch Vårsalongen. Stockholm.

• 1975- ”Piazalle di Roma” (Mostra) Rom, Italien.

• 1975- Galeria O.R.M.A. Rom, Italien.

• 1975- ”Losada Artes y letras”, Montevideo, Uruguay.

• 1974- Galeria O.R.M.A. Rom, Italien.

• 1974- Argentinska Ambassad i Colonia, Uruguay (Exhibition Hall)

• 1973- Museo Castagnino, Rosario, Argentina. Utställning: ”Till minne av Pablo Picasso”

• 1973- Galeria ”Opera” i Rosario, Argentina.

• 1972- National Grafik Museum i Buenos Aires ihop med 8 redan etablerade konstnärer.

• 1970- Museo Castagnino i Rosario.

• 1968- ”Galeria Ateljé ” i Rosario, Argentina med Raul Dominguez grupp.

_______________________________________

English:

SOLO EXHIVITIONS

• 2002: “Museo del Grabado” (Graphic Museum) Buenos Aires, Argentina

• 2002: “Femina 2002” The second international Festival of Visual Art in Old Acre, Israel

• 2000: “Bernardino Rivadavia Cultural Centrum” Rosario, Argentina

• 1998: Suomi Galleri, Stockholm, Sweden

• 1981: “Skriptor” Stockholm, Sweden

• 1981: “Taide Art” Helsinski, Finland

• 1979: T.R.A.M. (Exhibition Hall) Stettin, Poland

• 1976: Galleri “Salas” , Stockholm, Sweden

• 1973: VDII, Rosario, Argentina.

GROUP EXHIBITION (Selection)

• 2016: Lessedra Word Art Print Annual 2016. Sofia, Bulgaria

• 2016: MLG Gallery , Stockholm, with V.G.G.

• 2012- Södertälje Konsthall (V.G.G. jubilee, 20 years)

• 2006: Gallery “Nytorget”, with V.G.G. in Stockholm, Sweden

• 2004: XII International Biennial I Graphic Art in Val d´ Oise ( Ermont) Paris, France

• 2003: International Print Biennial in Varna, Bulgaria

• 2003: Second Biennial International “Douro 2003” in Alijó, Portugal

• 2002: Gallery “Nytorget” with V.G.G. in Stockholm, Sweden

• 2002: Halstacik (Exhibition Hall) Sweden

• 2002: “City Art Gallery” Stockholm, Sweden; with V.G.G.

• 2002: Miniprint International of Cadaqués, Spain

• 2002: II Miniprint International in Rosario, Argentina

• 2001: Gallery “Nytorget” Stockholm, Sweden, eith V.G.G.

• 2000: I Miniprint International in Rosario, Argentina

• 2000: Miniprint international of Cadaqués, Spain

• 2000: XXIV Salon Annual of Fine Arts in Villa Constitución, Argentina

• 2000: “Femina 2000” Old Acre, Israel. One year moving exhibition that include stations as Nazareth French Cultural Centrum; Naharia Municipal Centrum in Haifa, Acre Auditorium in Jerusalem, etc.

• 2000: Matheus Kyrka (Exhibition Hall) in Stockholm, Sweden

• 1999: Jakobsberg Gård in Stockholm, Sweden

• “Spirit in Art” University of Stockholm; Sweden

• 1999: “Gallery 67” in the Old Town in Stockholm, Sweden. With V.G.G.

• 1998: “Four artist from North”, Suomi Gallery; Stockholm, Sweden.

• 1998: Gallery “Castor” (Autumn Exhibition) Stockholm

• 1998: Gallery “Castor” (Spring exhibition) Stockholm

• 1997: Gallery “Grinden” Stockholm, with V.G.G.

• 1993: Gallery “Ramis” Stockholm

• 1982: Liljevalch Vårsalong. (Spring Exhibition of Liljevalch Salong) Stockholm, Sweden

• 1975: “Piazzale di Roma” art exhibition. Rome , Italy

• 1975: Gallery O.R.M.A. Rome, Italy

• 1974: Gallery O.R.M.A. Rome, Italy

• 1974: Argentinian Embassy (Exhibition hall) in Colonia, Uruguay

• 1974: “Losada Artes y Letras” Montevideo, Uruguay

• 1973: Museo Castagnino in Rosario, Argentina

• 1973: Gallery “Opera” in Rosario, Argentina

• 1972: Graphic Museum in Buenos Aires, Argentina, with artist from the Alfredo de Vincenzo atelier

• 1968: Gallery “Ateljé” in Rosario, Argentina

_______________________________________

Español:

MUESTRAS INDIVIDUALES

• 2002- ”Museo Nacional del Grabado” en Buenos Aires, Argentina

• 2002- Segundo Festival de Artes Visuales en la Antigua Acre y en Haifa, Israel (como artista invitado)

• 2000- ”Bernardino Rivadavia” Centro Cultural de la ciudad de Rosario, Argentina

• 1998- Galeria ”Suomi” en Estocolmo, Suecia

• 1981- Taide Art, Helsinski, Finlandia

• 1980- Galeria”Bild”- Estocolmo, Suecia

• 1979- T.R.A.M. (Hall de Exibiciones) en Stettin, Polonia.

• 1976- Galeria ”Salas” Estocolmo, Suecia

• 1973- V.D.II- Rosario, Argentina.• MUESTRAS COLECTIVAS (Selección)

• 2016- Lessedra , Competicion annual del pequeño formato , Sofia, Bulgaria

• 2016- Galeria MLG en Estocolmo (con el grupo V.G.G.)

• 2012- Södertälje konsthall (V.G.G. 20 aniversario)

• 2006- Galeria Nytorget, con V.G.G.

• 2004- XII Bienal internacional de Grabado en “Val D´Oise” Ermont, Paris, Francia.

• 2004- Sigtuna Kulturgård, con V.G.G, Sigtuna, Suecia

• 2003- Bienal Internaciona del Grabado de Varna, Bulgaria

• 2003- Segunda Bienal internacional del Grabado en el Douro , Alljó, Portugal.

• 2003- Galleria “Nytorget”- Estocolmo, Suecia.

• 2002-Salon de Muestras de Hallstavik, Sverige.

• 2002- Miniprint International de Rosario, Argentina.

• 2002- Miniprint International de Cadaqués, Espana.

• 2002- “City Art Galleri” en Estocolmo (V.G.G. 10 aniversario) Suecia.

• 2001. Galeria Nytorget, Estocolmo, Suecia.

• 2000- XXIV Salon Anual de Artes Plásticas en Villa Constitución , Argentina.

• 2000- Miniprint international de Rosario, Argentina. (muestra ambulante en varias ciudades )

• 2000- Miniprint International de Cadaqués,España. (muestra ambulante aparte de Cadaqués en Inglaterra (Wingfield), Francia (Bages) y España (Lleida)

• 2000- ”Femina 2000”, Museo Municipal Naharia en Haifa, Israel. (Muestra ambulante durante 1 año en Acre, Nazareth, Jerusalem y Haifa)

• 2000- ”Salon de primavera” en el Salon de muestras de la Iglesia de San Matheus en Estocolmo, Suecia.

• 1999- Jakobsberg Gård, Estocolmo, Suecia; con V.G.G.

• 1999- ”Spirit in Art” - Muestra Internacional organizada por la Universidad de Estocolmo.

• 1999- Galeria 67, Estocolmo.

• 1998- Galeria ”Suomi” (Salong de Navidad) Estocolmo. (4 plásticos)

• 1998- Galeria ”Castor” (Salon de Otoño) con V.G.G.. Estocolmo.

• 1998- Galeria ”Castor” (Salon de primavera) V.G.G.

• 1997- Galeria ”Grinden” Estocolmo.

• 1993- Galeria ”Ramis” Estocolmo.

• 1982- Liljevalch ”Salon de Primavera” Estocolmo.

• 1975- ”Piazalle di Roma” (Muestra) Roma, Italia.

• 1975- Galeria O.R.M.A. Roma, Italia.

• 1975- ”Losada Artes y letras”, Montevideo, Uruguay.

• 1974- Galeria O.R.M.A. Roma, Italia.

• 1974- Embajada Argentina en Colonia, Uruguay (Sala de Exhibiciones)

• 1973- Museo Castagnino, Rosario, Argentina.”En memoria de Pablo Picasso”

• 1973- Galeria ”Opera” en Rosario, Argentina.

• 1972- Museo Nacional del Grabado en Buenos Aires, en conjunto con 8 grabadores.

• 1970- Museo Castagnino en Rosario.Argentina.

• 1968- ”Galeria Atelier ” en Rosario, Argentina con el grupo de Raul Dominguez.