Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Lennart DidoffLennart Didoff
-IN MEMORIAM-
Bildkonstnär, författare, tecknare och pedagog.
Gift med konstnären Ann-Mari Didoff.
I det accelererande livstempot upplever jag, som så många andra, alltmer det fragmentariska i tillvaron. Antikens skärvor likväl som en sten, en torkad insekt eller ett gulnat tidningsurklipp från något krig, är alla bärare av längre eller kortare tidsmoment och betydelsefulla för dem, som upptäcker dem. Mina målningar är försök att formulera upplevelser till, som jag hoppas, åtkomliga meddelanden, så gripbara, att våra ögonblick förlängs en aning.

Första separatutställningen 1967 i Stockholm
REPRESENTERAD MED MÅLERI:
Göteborgs konstmuseum och Konstnämnd
Göteborgs stadsmuseum
Västerås konstmuseum
Vetlanda museum
Bohusläns museum, Uddevalla
Gotlands konstmuseum, Visby
Krigsmuseet (Sotamuseo) Helsingfors
Nord. konstcentrum, Sveaborg Helsingfors
Statens konstråd
Skilda kommuner och landsting

Representerad med teaterteckningar i samlingar tillhörande:
Teckningsmuseet,Laholm.
Göteborgs stadmuseum
Drottningholms teatermuseum
Göteborgs konstnämnd
Statens konstråd.

LITTERATUR:

Se! Förlaget B4 Press
tfn: 031-140997)

Paul Åström m.fl.: Fragment av tid och rum
Antiken i konstnärligt ljus (P.Åströms förlag 1986)

Ögonblick av närvaro
Torsten Bergmarks antologi (Gidlunds förlag 1989)
Möten med tid och människor
Dikter, prosatexter och teckningar från resor (Tre Böckers Förlag 1996)
Utgiven i samband med utställningen på Medelhavsmuseet, Stockholm januari 1996
Arbete pågår - Lennart Didoff ett konstnärskap
(Anderberg, Börjesson, Hessel)
(Tre Böckers Förlag 1996)
Och det hände sig vid den tiden
(Tankar kring Förintelsen)
Målningar till texter av skilda författare.
Dialogos förlag 1998
Röster ur teaterrummet med teaterteckningar och med texter av teaterns barn
(Tre Böckers Förlag 2001)
Samtal uppåt väggarna
(Egna texter till andras verk.)
(Tre Böckers Förlag 2002)
Sandmask och Himmelskupa - dikter
(Egna dikter med akvarellillustrationer)
(Tre Böckers Förlag 2006)
Albumblad
(Egen text till äldre foton)
(B4 press 2007)
En plats på jorden
(Egna texter, teckningar och foton)
(B4 press 2008)
Ingivelser
(Egna texter och verk)
(B4 press 2009)
Ekon kring Medelhavet, antologi, bildmaterial
(B4 press 2010)
om det nära och det förflutna (bild+text)
(B4 press 2012)
Minnestrådar (text och bild)
(B4 press 2015)
Om det nära och det förflutna (B4 press 2012)
Glöm aldrig att det hände - målningar i harmoni med andras texter. B4 press. 2019.
Intervju av Anders Thuresson i Zenit nr 1/ 08 "Verkligheten som teater" (med bilder)

Medverkan i SVT:s Bildjournalen maj 1999 /Neta Norrmo)

Skilda illustrationsuppdrag.

Öppen för samtal kring konst och egna böcker.

Ny bok utkom år 2020, Tankar inifrån tystnaden.
Förlag: B 4 press Göteborg.

RECENSIONER:
Av Björn Sandmark 20100914 Hemsida: Björn Sandmarks blogg
Segling mot Ithaka
I sin nya bok, Ekon kring Medelhavet fortsätter konstnären Lennart Didoff att utforska bergen, havet och rummen i Grekland och Italien. Boken är en antologi med egna bilder därifrån och de bryts mot omsorgsfullt utvalda litterära texter ur världslitteraturen. Allra mest tycker jag om "Stenbrottet, Siracusa" och konfrontationen med ett utdrag ur Eyvind Johnsons Molnen över Metapontio från 1957. " Det väldiga stenbrottet, den förfärliga växtlighetshålan. Växtligheten sprack ut, skummade över kanterna, och hålan tuggade i sig värme och skickade upp den igen som grön fradga..." Didoffs måleri har en kompromisslös skärpa i historisk autencitet och vilja till trancendens till en mytologisk-poetisk frihetsvärld. Därför fungerar påfallande väl detta konstnärliga växelbruk mellan bild och text. Det är med Katarina Frostensons ord i "Grekiskt stycke" - "och himlens gläns är knotorna". Didoff är, som troligtvis de flesta av oss, på väg till Ithaka, och ju starkare man längtar dit, desto dimmigare blir det därborta, vid horisonten. Kanske är det istället som svinaherden Eumaios i Eyvind Johnssons Strändernas svall säger; "Svallet från Ithaka kommer att nå fram till varenda människa i varenda tid, i alla tider efter oss." Tidlös tidräkning.
______________________________

Av Andreas Creutz20101010 Hemsida: Literature Connoisseur

Jag fick i mina händer en bok med målningar av konstnären Lennart Didoff: Ekon kring Medelhavet: En antologi med målningar av Lennart Didoff.

Didoff har specialiserat sig på målningar med motiv från trakten kring Medelhavet. I boken får vi ta del av en stor mängd av dessa målningar, bisuttna av textstycken som behandlar samma trakt: det är dikter, prosautdrag, brev, resebeskrivningar.

Jag är ingen konstkritiker, och kan inte ge en rättvisande skildring av Didoffs vackra målningar, men jag kan hantera bilderna som poesi, ett område där jag är mer hemma. Bilderna, som föreställer landskap, skulpturer och detaljer är djupt suggestiva. Bilden Ung man i Pythagoreion som ackompanjeras av Hjalmar Gullbergs dikt »Huvud betraktat« är en av dessa mycket suggestiva bilder: här har vi en målning av en staty av en yngling, för alltid frusen i tiden, och således bevarad. Gullberg:

»Det krusiga håret
av pantelisk hyacint
den oförvissneliga
Alltid tjugo år.«
Texten passar här och annorstädes utmärkt tillsammans med Didoffs målning. Vi ser en detalj av Colosseum, platsen för så mycket glädje, så mycket lidande - platsen där det i dag har rests ett kors, för att minna om de kristna som där fick sitt martyrium som gåva av kejsaren. Jag gillar detaljen, på samma sätt som jag gillar fragmentariska texter: något litet, inkapslat och - just det - bevarat. Något litet brutet loss från den värld där det återfinns eller återfanns i sin helhet.

Vi har tolkningen av vågor som slår in över Siciliens kust. Vi har de romerska pelarna som sträcker sig upp mot den blå skyn. Vi har vad som återstår av en staty i Eleusis: en fot, en ankel, en vad. Vi har trappor vid palatset på Knossos...

Ekon kring medelhavet kunde knappast ha fått en bättre titel. Vad läsaren och betraktaren får del av är just ekon från en tid som fanns, men som inte längre finns. Det skänker en värdig melankolisk känsla, ungefär som den finstämda dysterhet kyrkogårdsvandraren känner, när han läser namn på stenarna över de sedan länge döda: de fanns, men finns inte längre.

GÖTEBORGS POSTEN
"Jag läser konstnären Lennart Didoffs nya"Om det nära och det förflutna"
B4press).Han odlar ett stilla författarskap vid sidan av bildkonsten...
Här finns en melankoli som både är lätt och buren och stilistiskt stram.
Den har något martinsonskt i blicken.Den nya sommarskriften innehåller
några av Didoffs mest sparsmakade prosaimpressioner...

Mikael van Reis,GP,8 jan 2013.

Makarna Didoff donerade sitt sommarhus SOLBACKEN utanför Grebbestad till stipendiebostad för bildkonstnärer och författare 2007.

Utbildning
Fil.kand. Studier vid Börge Hovedskous målarskola i Göteborg på 50-och 60 talen.
Regelbunden konstrecensionsverksamhet 1982-1994 i GT och GP samt spridd medverkan med konst- och kulturartiklar i GHT, SvD, Bohusläningen och konsttidskriften Paletten t.o.m. 2004.
Bidrag och stipendier under åren från Bildkonstnärsfonden och Sveriges Författarfond.
Göteborgs Stads Kulturstipendium 1998.

Utställningar
Kommande Utställning 27 februari -14 mars, måndag och tisdag stängt. Galleri Stilla Bilder Göteborg..
Senaste utställning: Galleri Stilla Bilder Göteborg 2020.
Har Deltagit i en grupputstälning på Uppsala Konstmuseum med vernissag den 19 okt. Utställningen vararade till den 27 november 2014.
ÅTERVÄNDA TILL AUSCHWITZ.