Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Ann-Mari DidoffAnn-Mari Didoff
IN MEMORIAM.- avled den 14 nov 2013.
Gift med konstnären, Lennart Didoff.
"Mina bilder i svart-vitt eller färg (akvarell) ser jag som paradoxala försök till dokumentation.Min önskan är att kunna ge substans och bärighet och i viss mån aktualitet åt de skärvor av nära och fjärran kulturer vi endast finner spåren av. I mina bilder har jag efterhand kunnat märka en allt starkare dragning mot tystnaden.Även det mycket tidiga intresset för sambandet ljus - mörker har accentuerats och avsatt arbeten i djup skymning och natt"

REPRESENTERAD:
Moderna Museet, Stockholm
Drottningholms Teatermuseum
Teckningsmuseet, Laholm
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Statens konstråd
Nordiskt Konstcentrum, Helsingfors
Skilda kommuner och landsting.

LITTERATUR:
Tanum. Kulturminnesvårdsprogram
(Tanums Kulturnämnd 1984)
Fragment av tid och rum
(P.Åströms förlag 1986)
Håkan Wettre: Svärtan och Ljuset
(Tre Böckers Förlag 2001).
Svärtan och Ljuset, Håkan Wettre, 3 Böcker förlag, 2001.

Medverkan i SVT:s Bildjournalen maj 1999 /Neta Norrmo)

Intervju av Jan Bergman i Zenits nätupplaga våren 2004 (med bilder)

PRISTAGARE:
Nordisk teckningstriennal, Skellefteå 1989.
Presentationsbild: copyright EWA RUDLING.

Utbildning
Tekniska skolan, Stockholm
Högre Konstindustriella skolan Stockholm.

Utställningar
Minnesutställning: Galleri stilla bilder, Göteborg 2019.