Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Senaste nytt
Länkar
Meddelande
Peter DahlPeter Dahl
IN MEMORIAM
Avled 17 maj 2019.
Regeringen tilldelar Peter Dahl medaljen Illis quorum
Pressmeddelande
31 juli 2006
Regeringen har beslutat att tilldela konstnären Peter Dahl medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores.

Peter Dahl får medaljen för sitt "mångåriga och omfattande samt färgstarka och respektlösa konstnärskap, en bildkonstens Bellman i nutid".

Under 1970-talet var Peter Dahl var en av de stora provokatörerna inom den svenska konsten. Hans samhällskritiska och uppseendeväckande bilder väckte livlig debatt.

Bellmanstolkningarna under 1980-talet blev Dahls stora genombrott hos en bredare publik: sviten ur Bellmansepistlar som innehöll 87 litografier visades 1984.

Peter Dahls har alltsedan den första separatutställningen på Galerie Prisma i Stockholm 1967 haft ett omfattande program med utställningar över hela världen. Hans produktion är omfattande med förutom målningar också teckningar, grafik och skulpturer. Hans verk finns representerade på bland annat Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Svenska statens porträtt samling på Gripsholms slott, Göteborgs konstmuseum, Skissernas museum i Lund, Malmö museum, Norrköpings museum, Västerbottens läns museum i Umeå, Gävle Museum samt Nasjonalgalleriet i Oslo, Vasa museum i Finland och på Museo Santo Domingo i Mexico City.

Peter Dahl har också skrivit flera böcker och verkat som lärare i måleri bland annat på Gerlesborgsskolan i Stockholm och på Valands konstskola i Göteborg. Mellan 1975 och 1979 var har professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm.

Dahl, som är en av Sveriges mest kända och populära konstnärer, fick 1984 Stockholms stads kulturpris för Bellmansviten.

För ytterligare information kontakta:
Wille Birksten
Politisk sakkunnig, Utbildnings- och kulturdepatrementet.

Inför hans omfattande produktion öppnar sig ett perspektiv som erbjuder den förundrade åskådaren en rik mångfald och ett intensivt berättande - samhällskritiska impulser, uppror, frigörelse, dionysiska tillstånd, eufori, burlesk frodighet, kroppslig närvaro, vidsträckta landskap och moln…
Vägen fram till hans bildvärld öppnas genom igenkännande och identifikation. När konstnären förenar fantasi och erfarenhet av fundamentala mänskliga ting med direkt tilltal saknas inte möjligheten att hans verk blir tillgängliga för många.
Det ligger nära till hands att förklara Peter Dahls popularitet med utgångspunkt från detta antagande.

Hans Henrik Brummer.

Hur kan man beskriva det? Några citat av Hans Henrik Brummer på Waldemarsudde gör det fint:

"...Inför hans omfattande produktion öppnar sig ett perspektiv som erbjuder den förundrade åskådaren rik mångfald och intensivt berättande - samhällskritiska impulser, uppror, klaustrofobi, frigörelse, dionysiska tillstånd, eufori, burlesk, frodighet, sensualism, generositet, självupptagenhet, ansikten, kroppslig närvaro, existentiell reflexion, livfulla parafraser, fabulerande, dunkla parker, vida landskap och moln...

...Tveklöst har han genom sitt vitala måleri och sina skrifter lämnat ett bestående bidrag till den svenska konstens historia...".

Utbildning
Efter att ha studerat vid olika målarskolor under kortare perioder antas han 1958 som en elev vid Konsthögskolan och kommer att studera där fram till 1963.

Utställningar
1967
Första separatutställningen äger rum hos LeifNielsen på Galerie Prisma i Gamla Stan i Stockholm. Utställningen blev mycket omtalad och fick ett Positivt mottagande i pressen.

I målningen Anna ocb Anna från detta år har konstnären hämtat inspiration från Brecht och Weills opera De sju dödssynderna.


1968
Arbetar på temat förtryckta och utsatta människor (äveni skulpturform), t.ex. målningen Galler som inköps av Pontus Hultén till Moderna Museet. I denna målning syns nakna människokroppar hopträngda bakom ett galler. En liknande bildidé förekommer på omslaget till SKP:S tidskrift Folket i Bild/Kulturfront 1972. Börjar delta i samlingsutställningar.

I målningen Patienten (tillhör Göteborgs konstmuseum) igenkänner vi bland de kostymklädda herrarna bl.a. Charles de Gaulle och Georg Kiesinger (efter tidningsfoto från Konrad Adenauers begravning). Ställer ut tillsammans med Ulla Zimmerman på Galerie Prisma under mottot » Vi och De «. Utställningen, i vilken även texter med politiskt radikala budskap ingick, kunde av konstnären i efterhand betraktas som » överpedagogiskt «.

I sina memoarer skriver konstnären om denna tid: » Jag deltog i debatter och skrev artiklar i tidningar och tidskrifter. Jag fann nöje i att provocera och skaffa mig fiender. Det gjorde mig ännu mer förträfflig. Allt jag skrev och sa var visserligen inte pinsamt, jag kan ställa upp än idag på en hel del av det, men sättet och situationen skäms jag över. «


1969
Undervi sar vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och är även tillförordnad rektor under en kortare period vid skolan. » Det var en tid som var mycket intensiv och som sjöd av tro på framtiden. Det skulle bli en ny och bättre värld genom vår medverkan « minns konstnären.

Börjar på hösten undervisa vid Teckningslärarinstitutet på Konstfack med stor entusiasm: » Nya fantastiska och underbara konstverk skulle skapas av folkets konstnärer jag, mina kollegor och elever skulle bli pionjärerna som äntligen fört konsten tillbaka till dess rättmätiga ägare och utövare, folket. «

I verkligheten blev det inte fullt så storslaget och redan efter några veckor begärde Dahl avsked.

Deltar i utställningen » Rodhe och hans elever « på Konstakademien med bl.a. målningen Hommage à 91:an Karlsson och Kalle Anka. På denna utställning visades även Två turister i vilken Kalle och Rosa för första gången figurerar; de återkommer senare i sviterna Vårat mm, Drömmar i soffhömet och Kalles dröm.


1970
Ställer ut serien Varat rum (från 1969) på Galleri Prisma (nu på Sibyllegatan i Stockholm), » en sorts livsfris i kortfilmsversion, där genuskonflikter ersatts av klasskonflikter, och ett försök att skapa en syntes mellan popkonstens kyliga objektivitet och expressionismens patos. « (Edwards 1996) Utställningen innebar Dahls första större genombrott som konstnär; kritiken var övervägande positiv. Den visas på flera gallerier och museer i Sverige samt i Bergen, Norge.

Utför Drömmar i sofflörnet, en samhällssatirisk serie innehållande 20 målningar med motiv delvis hämtade från skvallerpressen. Den var hastigt målad, ett arbetssätt som konstnären kommenterat: » jag skapade inte för evigheten och kunde inte stå halva mitt liv med arbetet innan det kunde visas. jag såg det som en dagsvisa. Senare skulle jag ägna mig åt att måla för evigheten. Men nu var det bråttom.«

Den 11 december beslagtas Liberalismens genombrott i societeten, som är en av målningarna i serien (den s.k. » Sibyllamålminge «) och som stämplats som sedlighetssårande, på order av kammaråklagare Erik Ekström. Den hämtades av polisen på Göteborgs Konsthall, där den ingick i temautställningen » Skräck«. Tavlan återlämnades till konstnären den 24 april 1971 efter att förundersökningen lagts ned.


1971
Serien Kalles dröm målas i protest mot beslagtagandet av » Slbyllamålning « och till försvar för konstnärens yttrandefrihet. Serien, som visades på ett flertal gallerier och museer i Sverige samt i Wasa, Finland, förvärvades av Stiftelsen Helge Lindens Minne, innehåller 14 målningar.

Tillträder tjänsten som huvudlärare i måleri vid konstskolan Valand i Göteborg, en tjänst han kommer att inneha i två år. Tiden på Valand präglades av häftiga politiska stridigheter och sammandrabbningar i vilka KFML (r) utgjorde en stark kraft på vänsterkanten i ständig opposition mot det etablerade.

Målar interiörer från krogar och nattklubbar, bl.a. från Restaurang Kometen, som var ett populärt tillhåll för konstnären och några av hans elever. Målar även scener från demonstrationståg (till följd av den s.k. Menedsrättegången) som konstnären själv gick med i. Hans kommentar lyder: » Att gå i ett sådant demonstrationståg och demonstrera för något som kändes rätt ingav styrka och säkerhet, samtidigt som det skrämde mig, eftersom jag insåg att KFML (r):s stalinister ignorerade vanliga demokratiska normer och allt vad humanism hette. Väldet hängde i luften som om det egentligen var våld som var målet och menedsrättegång bara en förevändning för att demonstrera styrka. «


1972
Trycker de första färglitografierna för Galerie Prisma.


1974
Åter i Stockholin målar han bl.a. Triumf samt Minne av segerparad i Oslo 1945. Ställer ut arbeten frän Valandstiden på Galerie Prisma (bl.a. Minne från demonstration i Göteborg). Målar sviten från FPA-baren i Huddinge och förutom självporträtt även porträtt av vänner.

Maj Brit Wadell, Göteborgs universitet, ger ut boken Kritist realism, en studie av ett rättsfall, som handlar om, polisingripandet mot tavlan Liberalismens genombrott i societeten på Göteborgs konsthall 1970.


1975
Publicerar böckerna Modellteckningens grunder, 0, Maecnas! sarnt Caribaniens historia I.

Utnämns till professor i måleri vid Konsthögskolan (Mejan) i Stockholm. Som lärare på Mejan vann han inget större gehör bland eleverna då han ivrigt försökte betona vikten av modellstudier.

Inviger Galleri Händer i Stockholm med separatutställning, huvudsakligen porträtt. Samtidig utställning på Svenska Bilder, Stockholm, på temat EPA -baren.

Medverkar i tidningen Arbetaren (1975-80) som konstrecensent. Recenserar bl.a. sin egen utställning (!) under rubriken » självkritik, självförnekelse och självberöm «, i vilken han inledningsvis skriver: » Det mesta han visar känns skissartat och oavslutat. Dahl tycks, vilket även gäller bilderna O, Maecenas, inte ha haft tålamod att vänta tills bilderna fått mogna. «


1976
Reser med eleverna till Rom. Förälskar sig i eleven Elisabeth Jansson.

Skaffar sig en stor ateljé i Aspudden, en förort till Stockholm, varifrån han har en vidunderlig utsikt över Stockholin. Påbörjar bl.a. målningen I väntanpå något som skildrar en man och en kvinna, isolerade från varandra vid var sitt bord i en restauranglokal.


1977
Ger ut boken Med mina ögon.


1978
Skiljer sig från Berit Strömberg och barndomsvännen Jan avlider, två händelser som sätter sin prägel på målningen Gröna rummet, målad tre år senare.


1979
Säger upp sig från lärartjänsten på Mejan.

Publicerar en essä om konstnären Alvar Jansson i konsttidskriften Paletten nr 1.

Gör den första gobelängen i samarbete med Handarbetets Vänner för Rosenbåd, Stockholm. Utför hedersporträtt på Stellan Arvidson till Statens porträttsamling, Gripsholm.


1980
Ger ut boken Konstnären som magister vilken han summerar sina erfarenheter från Mejan och Valand.

Målar krogscener, t.ex. Vino Tinto-gänget porträtterande, förutom sig själv, konstnärsvännerna Elisabeth Jansson, Lars-Olof Wiberg, och Leena Luostarinen.

Ett långvarigt samarbete inleds med galleristen Carl-Axel Valén på galerie Aix. Han beställer en litografiserie Vin, kvinnor och män.

Får av Statens konstråd i uppdrag att utföra två väggmålningar i Malmö musikhögskolas kafé och restaurang.


1981
Utför målningen Vem är krogens konung? i vilken konstnären figurerar i centrum med ett snapsglas i handen.


1982
I december startar en större vandringsutställning på Konstnärshuset i Stockholm anordnad av Hans Leijonhufvud på Galleri Händer.

Inleder samarbete med Arbman & Lenskog och Atlantis genom bildboken Konstnärens arbete som visar olika stadier av arbetet med målningen Dans i det blå.


1984
Litografiserien med samtliga Fredmans epistlar (tryckt av Arne Andersson, Nacka) ges ut och visas med början på Waldemarsudde. Blir en stor publikframgång och turnerar därefter på flera orter i Sverige, visas även på Nasjonalgalleriet i Oslo, F 15 i Moss, Paris, Reykjavik, Isafjördur, Warszawa, Mexico City, El Salvador, Buenos Aires och på 11 platser i USA's svenskbygder som Seattle, Cranbrook och Philadelphia. Sviten litografier förvärvas bl.a. av Nationalmuseum i Stockholm och Nasjonalgalleriet i Oslo samt Museo Santo Domingo, Mexico City. Bonniers ger ut Fredmans Epistlar med samtliga litografier. Ur förordet av Sven Delblanc läser vi: » Bellman har stått upp ur graven i Peter Dahls bilder, en Bellman som länge varit begraven under avhandlingar och andakt, en ung och vild och grotesk Bellman, som ännu har ungdomens kraft att chockera, som ännu är fjärran från Bellman? Nej, kanske inte. Men det är sanningen om en Bellman vi har alltför lätt att glömma av idel respekt för vår klassiker, en Bellman som ständigt måste väckas till liv på nytt för att inte en levande mästare ska förtorka till mumie.«

Utför monumentalmålningen Stolta Stad, en triptyk som framstår som en verklig apoteos över Stockholm på Bellmans tid. Motivet utföres även som gobeläng av Handarbetets Vänner och placeras i Riksdagshuset i Stockholm.

Erhåller Stockholms stads kulturpris 1984 för Bellmanssviten.


1985
Ur detta års produktion märks målningarna Paris mutas, Tre gracer samt backanalscenen Löst prat.


1986-87
Utför monumentalmålningen Borgerlig bakgrund, ingående i en vandringsutställning i Galerie AIX regi, som visas med stor framgång på Waldemarsudde, Lunds konsthall, konstmuseerna i Norrköping, Sundsvall Kalmar med flera platser i Sverige. Nasjonalgalleriet i Oslo köper målningen Paris mutas. Galerie AIX ger ut katalog med samtliga målningar återgivna i färg. Göteborgs konstmuseum köper Liberalismens genombrott i societeten ur serien Drömmar i soffhörnet.


1988
Invald som ledamot i Konstakademien.


1989
Väggmålningen Mercurii i triumf i Handelshögskolan Stockholm utföres. Utför även sju väggmålningar för bostadsområdet Jarlaberg i Nacka.

Deltar med Torbjörn Lenskog i en omfattande reklamkampanj som Dagens Nyheter arrangerar - » En levande tidning «.

Memoarboken Mot ljusare tider publiceras, och följs av ytterligare tre böcker: Kanske konstnär (1990), Rätt och fel (1992) samt Ofullbordat (1994).


1990-91
Utför monumentalmålningarna Före floden och Floden med långa rader av hopträngda, förtvivlade människor, en återgång till liknande motiv utförda under sent 60-tal.

Målar 1990 första versionen av Min farmors hus, en ljus och livsbejakande målning med minnen från farmoderns hus Knausen utanför Oslo.


1991
Gör i samarbete med Hanser & Co, Stockholm, bildspel av arbetet med Dans i det blå och vinner med det bildspelsgrandprix i Stockholm.


1993
Utställning med Dahls arbeten visas på Konstnärshuset och på Konsthallen i Göteborg.

Målar utsikter över staden från ateljén i Aspudden under olika årstider, himlarna med dramatiska molnformationer.

Lars-Göran Oredsson ger ut boken Peter Dahl i Fogtdals små konstböcker.


1994-95
Vandringsutställning i egen regi med målningar från 1990-93 som Floden, Till Benito, Min famors hus och flera utsikter från Aspudden på bl a Konstnärshuset, Stockholm, Göteborgs konsthall och Galleri Brandstrup, Moss. Ger ut katalog med samtliga målningar återgivna i färg.


1996
Avslutar arbetet med T.C.P's handatlas.

I oktober utkommer Folke Edwards bok om Peter Dahl, utgiven av Bonnier Alba.


1997
Gör ett antal målningar på temat Tomteboda rangerbangård vilka ställs ut på galleri Händer Aloha, Stockholm. Deltar i utställningen Caribe-Suecia i Casa de las Americas, Havanna.


1998
Ställer i februari ut på Dianahuset, Norrtälje, med sviten Tomteboda rangerbangård. Deltar i Ernst Billgrens filminspelningar på Färgfabriken i Stockholin 12-15 februari(» Vardagsrum «).


Boken En vintersaga på Haga utkommer med akvareller utförda av Dahl till Lennart Hellsings dikter. Deltager på Nordiska akvarellsällskapets utställning på Waldeinarsudde, en utställning som sedan visas på flera platser i landet. Deltager i utställningen » Hjärtat till vänster « på Göteborgs konstmusem.


1999
Retrospektiv utställning på Prins Eugens Waldernarsudde med målningar, teckningar, skulptur och grafik. Delar av utställningen visas på Kalmar konstmuseum under sommaren och därefter på flera platser i landet. Utför litografiserie med intryck från Restaurang Prinsen. Ger ut TCP's handatlas i 100 numrerade exemplar. Gifter sig med religionshistorikern Fil. dr. Tina Hamrin.


2011 Zornmuseet,Zornmuseet, Mora Period: 2011.


2017 Sven-Harrys konstmuseum.