Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Blogg
Göran ErikssonGöran Eriksson
f. 1954 i Arvika, Värmland.

INFO FÖR DEN VETGIRIGE: Om Kinsesisk tusch och äggtempera

Jag har under åren arbetat i akvarell, akryl, äggtempera, olja, och kinesiskt tusch.

Tuschmåleri är en teknik som har mångtusenåriga anor i Kina. Tuschet har varit och är kulturbärare i Kina, Japan och Korea och används både för skrift och måleri.

Äkta tusch från Kina eller Japan framställs av sot från tall som ger en kall ton eller vegetabiliska oljor från raps, lin eller tungolja som ger en varm ton. Sotet blandas med animaliskt lim samt ibland någon parfym och andra tillsatser. Denna deg knådas , valsas och bankas tusentals gånger för att sedan pressas till kakor eller stänger i vackert dekorerade träformar. Därefter torkas de långsamt i aska och sedan i luft. Torktiden är ofta flera månader och efter den lagras tuschet (mognar) i flera år innan det säljs. Bra handgjort tusch når en optimal kvalitet efter ca. 40 år och beror på oxidation av limmets enzymer.

Äkta tusch kan inte bevaras flytande någon längre tid så man river den mängd man behöver för stunden. Västerländskt tusch på flaska går inte att jämföra med äkta tusch i stänger då sotpartiklarna i flytande tusch inte når kolloidal finhet och för att det ska hållas sig flytande har man tillsatt schellacksåpa och borax. Sådant tusch är endast avsett för pennteckning då det angriper och förstör penslelhår p.g.a. sin alkalihalt.

Man river tuschstången på en speciell rivsten med lite vatten. När man erhållit svart tusch är det bara att späda till önskade gråtoner. Sotpartiklarna i handrivet tusch blir så små att de bildar en skyddskolloid med papperet och blir därför vattenfast efter torkning. Tuschet är dessutom helt ljusäkta. Arkeologiska och historiska fynd visar att Kinesiskt tusch kanske är den hållbaraste "färg" som människan har tillverkat.

Kinesiska eller Japanska s.k. "rispapper" tillverkas av olika typer av växtfiber men bäst är mullbärsbark eller sandelträbarkfiber. Dessa papper är att föredra framför akvarellpapper då de är mer uttrycksfulla. De är extremt tunna och absorberande och mycket svåra att bemästra men tuschet kommer bäst till sin rätt på dessa i synnerhet om man använder kinesiska eller japanska penslar som är mjukare och sladdrigare än tex. mårdhårspenslar. Penseln hålls lodrätt för att utnyttja alla dess möjligheter. För att inte tuschet skall flyta ut på ett okontrollerbart sätt har man en bordsfilt som underlag.

Den färdiga målningen monteras sedan på ett likadant eller tjockare papper med ett svagklistrande stärkelselim som man själv tillverkar genom att tvätta stärkelsen ur vetedeg. Vid torkningen sträcks papperet och blir helt slätt. I många limrecept ingår alun men det ska man avstå ifrån då det bidrar till gulnande av bilden.

I Kina och Japan är det brukligt att avsluta bilden med ett sigill i rött. Sigillet bär ofta konstnärens namn eller någon annan symbol.
Jag skär mina sigill själv i en speciell typ av sten gjord för ändamålet.

Klassiskt tuschmåleri är förankrat i Zenbuddistisk och Taoistisk filosofi och målsättningen är aldrig att direkt avbilda det yttre hos ett objekt utan försöka återge dess inre livskraft (chi) med så små medel som möjligt.

Tuschmåleri är det inre ögats konst. Innan man sätter penseln till papperet måste man ha helt klart för sig vad man ska uttrycka då tuschmåleri är helt kompromisslöst, inga korrigeringar är möjliga.

Tuschet har alltid varit ryggraden i mitt måleri. Oavsett vilken teknik jag använt har tuschet varit närvarande som uppteckning eller undermålning.

Se bilder på tusch, rivstenar och penslar på min blogg.

ÄGGTEMPERA

När man talar om äggtempera idag förstås inte den distinkta skillnaden mellan äggtempera som består av äggula, vatten och pigment och äggoljetempera som ofta består av hela ägget, linolja och pigment. Ibland även med harts och terpentin. Alla tillsatser förutom äggula äventyrar hållbarheten!!! Olja gulnar och harts ger ett sprödare skikt.

I jämförelse med oljemåleri har äggtemperan ett snävare register då den icke har samma djup och transparens som oljan. Den har en ljusare och kallare verkan och bevarar pigmentens naturliga lyskraft.

Äggtempera är en mycket gammal teknik, kanske den äldsta färgtekniken. Man har funnit bevis för att äggtempera användes i både Mesopotamien, i det gamla Egypten och i det Byzantinska riket. Den var populär fram till mitten av fjortonhundratalet (främst i Italien) då den ersattes mer och mer av oljemåleriet. Tempera användes länge som undermålning för olja vilket är ur hållbarhetssynpunkt mycket bra vid skiktmåleri eller övermålning alla prima. I den ortodoxa kyrkan i Ryssland fortsatte bruket av äggtempera då som medium för ikonmåleri.

Äggtempera måste man själv tillreda av äggula, vatten och färgpigment. Ägg torkar fort och färdigblandad färg går ej att spara så man river färgpigmentet i vatten och blandar med äggemulsionen efter behov. Äggtempera torkar på några minuter och kan omedelbart övermålas dock med en viss försiktighet då färgen förblir vattenlöslig en tid. Efter cirka åtta månader till ett år har ägget härdat och temperan blir därefter stenhård och förändras inte av tidens tand som oljefärger gör.
Viktigt är också att måla på pannå som ger ett stabilt underlag som förhindrar sprickbildning som duk annars skulle orsaka.

Penseltekniken i äggtemperamåleri skiljer sig dramatiskt från andra tekniker. Man lägger halvtransparenta skikt lager på lager av fina streck med en fin mårdhårspensel för att uppnå jämna ytor. Penseln måste vara torr för att man inte skall få droppar i slutet av penseldraget och för att inte den underliggande färgen skall rivas upp. Penselarbetet liknar teckning med penna och kräver enorm planering och ett outsinligt tålamod. Uthålligheten och mödan ger dock belöning.


Den bästa grunden för äggtempera är gesso som är en blandning av varm limlösning och krita. Den får man tillverka själv. Gelatin eller harlim löses i vatten, lite alun för härdning samt krita och ev. titanvitt. OBS endast på pannå. Innan gesson läggs måste pannån isoleras med limlösning, fram och baksida. Jag brukar limma på tunn bomullsduk för att få en fin gräng och som ger bra fäste för grunden. Observera att limmet får aldrig vara varmare än 55 grader. Ogrundat tjockare akvarellpapper kan också användas som grund men då måste man limma detta på en masonitskiva, mdf eller liknande för att förhindra att färgen spricker.


Recept: En del äggula utan hinnor, en till två delar vatten. Emulsionen kan konserveras med några droppar vinäger eller en knivsudd natriumbensoat. (Används vinäger får man utesluta ultramarinblått som bleks av syror.) Sammanskakas och blandas med pigment, ungefär proportion 50/50 men en del pigment kräver mer äggemulsion.
Äggoljetempera: En äggula och vitan (vitan vispas) en del, en del standolja och en del vatten. Eller två delar äggula och en del standolja samt tre delar vatten. ( standolja är polymeriserad linolja som torkar långsammare än rå linolja, gulnar inte och spricker ej. )

Äggtempera är en utpräglad lasyrteknik. För att lyckas med en målning krävs det noggrann planering så som uppteckning, undermålning i grisaille, imprimitur och övermålning i lasurer.
Äggtempera är som tuschmåleriet helt kompromisslös! Det är ingen måleriteknik, det är en disciplin. Som kineserna säger, tanken föregår penseln.
Äggtempera kan målas skikt på skikt utan några problem. OBS. Dock inte i tjocka lager. Inga tekniska krav som oljemåleriet är fullt av. Äggtempera är utmärkt till att retuschera tapeter med och äggoljetempera är suverän som möbelfärg. Äggula är naturens perfekta bindemedel för måleri!

Ingående kunskap om pigment, bindemedel och underlag ( papper, grunderingar) är en nödvändighet om inte våra bilder skall möta förgängligheten i förtid. Hantverkskunnande har alltid varit grunden i all konstnärlig verksamhet.

Utbildning
Autodidakt.
Livslånga självstudier i akryl, olja, tempera, akvarell och tuschmåleri, Europeisk och Östasiatisk målerhistoria, samt materialkunskap.
Jag vill tacka; Van Eyck, Caravaggio, Rembrandt, Leonardo, Hieronymus Bosch, Pieter Breughel, Jan Vermeer, Goya, Richard Dadd, Mu Chi, Chu Ta, Miamoto Musashi, Yosa Buson m.fl. för mina kunskaper inom målarkonsten.

Utställningar
Galleri 39, Arvika 1999-2001-2004 separatutst.

Årjängs bibliotek, separat utställning, 2004

Galleri Strömme, separat utställning, Arvika 2005

Hantverksmagasinet Temautställning Arvika 2006

Höstsalongen, Rackstadmuseet, Arvika, 2007 jurybedömd av Peder Josefsson, Uddevalla.

Galleri Enggården premiärutställningen, samlingsutställning, Brunskog,
Arvika 2007

Hantverksmagasinet, Temautställning, Arvika December 2007

Enggården Brunskog, samlingsutställning, Arvika, Januari 2008.

Engården, Brunskog, samlingsutställning, Arvika 2008-06-21 - 2008-08- 31

Sävsjöladan, Segmon, samlingsutställning, Grums Helgutställning 2008-08-15- 2008-08-17

Galleri Strömme, Delad utställning, Arvika, 2009

Höstsalongen, Rackstadmuseet, Arvika 2010. Värmlands konstförening. Jurybedömd. Jury: Lea Ahmed-Jussilainen, Stockholm.

Konsthallen, Sundsbergs gård, Sunne 2011.
Separatutställning 2011-11-05 - 2011-11-27

Sommarutställning, Galleri Arthouse, Karlstad.
Delad utställning med Arve Andersson.
2012-06-30 - 2012-07-13

Höstsalongen Rackstadmuseet Arvika. Jurybedömd av Gunilla Hansson, Kungshamn.
2016-10-01 - 2016-11-06

Sommarsalong Konsthallen, Arvika
Inbjudna konstnärer
2017-07-15 - 2017-08-26

Julsalongen Arvika Konsthall
Jurybedömd av Berndt Arell
2018-12-01 - 2019-01-05