Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Länkar
Visitkort
Meddelande
Gudrun EduardsGudrun Eduards
IN MEMORIAM
Född i Göteborg. (in English, scroll down).

Tidigt intresse i dans, skulptur och teckning. Konststudier i Sverige och utomlands.
Bosatt i Mexiko City 1958-64 , deltar i Första Skulpturbiennalen, får Hedersomnämnande och utför ett större offentligt verk i Mexiko City. Separatutställning i Palacio de Bellas Artes, Mexiko City och grupputställningar i Puebla och Acapulco.

Visar bl.a. "En Överlevande från Warszawa" och "Barbardrottningen", brons.

Åter i Europa, flera uställningar i Sverige, Danmark och Tyskland. Deltar i Studio-63 med experimentell konstnärlig verksamhet i Wessel Couzijns grupp, Haarlem, Holland,1966.
Uppdrag i Sverige 1967-70 "Fribrottarna", brons, Bergsjön, Göteborg, "Figurer i vind" och "Skridskoseglaren" färgad betong", "Komposition" polykrom aluminium, 2 ggr 3 m. Gårdsten Göteborg. beställare Samhällsbyggen.

Deltar i " Nutida Svensk Skulptur" utställning på Liljevalchs Konsthall, Stockholm1968. Arbetar numera främst med skulptur, kollage och teckning bl.a. med landskapsformer , stora volymer i rörelse t.ex. "Fat Ladies på promenad" brons, " Fat Lady på cykel" brons , "Sumo- brottare" kollage. Flera uppdrag med skulpturer i offentlig miljö såsom "Koalor" brons för Solstrålegatans Daghem Göteborg, Göteborgs Stad.

Vinner tävling i Stockholm "Finlandsmonumentet" länk2 i gjutjärn, granit och betong , 6 ggr 9 ggr 2 m. Värtahamnen Stockholm, 1984-86.

Bestående intryck från Mexiko och Holland kan vara känsla för monumentalitet och experimentell verksamhet.

Senare arbeten, "Gubben i lådan" 45 ggr 45 ggr 35 cm , visar lekfullhet och linje-definierade volymer i okonventionella material, "Stort Huvud" från år 2000 , c:a 125 ggr 140 ggr 110 cm samt "Valvbåge" polykrom aluminium, 3 ggr 2 ggr 2 m. i Kyrkbyn, Soterusgatan, Göteborg. Beställare Familjebostäder

Representerad:

Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Skissernas Museum, Lund, V:a Götalands samt flera kommuners kulturnämnder, O.P.I.C. ( Organisacíon de Promoción Internacional de Cultura) Mexiko , Frank Perls Gallery, Los Angeles Calif. U.S.A m.fl.

Litteratur:
Panorama de la Escultura Mexicana, Nexiko
Las Piedras Vivas, Mexiko
Konst på Stan, Stockholm
Konst på Stan Göteborg
Gudrun Eduards, Skuptör, Göteborgs Universitet, Inst. för Konsthistoria.

GUDRUN EDUARDS born in Göteborg, Sweden

Early interest in modern dance, drawing and sculpture. Art studies in Sweden and in various countries; in the U.S. at U.C.L.A. and Los Angeles County Art Institute, in Italy at the Accademia di Belli Arti de Brera, Milan, with sculptor Marino Marini, in Mexiko at Academía de San Carlos, la Esmeralda, with sculptor Fransisco Zuniga, in Holland at Studio ´63 an avant-garde experimental group with
sculptor Wessel Couzijn.

Resides in Mexico City 1958-1964, participates in the Primera Bienal de Escultura de Mexico 1962, receives Honorary Mention for her work "Torso" in stone ( black lava). Carries out her first large commission " Dead Christ" a bronze sculpture , in collaboration with Mexican architects, Augusto Alvarez and Enrique Carral for Sagrada Familia church ( exterior wall) in Mexico City. Has a one- person- show at Palacio de Bellas Artes Mexico City in 1963 showing "The Survivor from Warzaw" and "Queen of Barbarians" for the first time. Participates in group shows at Acapulco and Puebla, arranged by Organicación de Promoción Internacional de Cultura (O.P.I.C) Mexico. Receives scholarship from sponsors in Chihuahua, Mexico in 1964.

Returns to Europe , has various exhibits in Sweden, Denmark and Germany. Spends a year in Couzijn´s group of experimental sculpture at Studio-63, in Holland.

Receives first commission in Swden with construction company Samhallsbyggen with outdoor sculpture "The Wrestlers" Bergsjon, Goteborg. Another three commissions followed for nearby Gardsten,Goteborg ;"People struggling in the wind", " The Skater" and "Composition" in polychrome aluminium. Participates in large exhibition "Contemporary Swedish Sculpture" at Liljevalchs Art Gallery, Stockholm, in 1968. Settles in Sweden and works primarily with sculpture, collages and drawings, concentrating on volumes and/or in motion. "Fat Ladies going for a walk" bronze and "Fat Lady on a bycicle", "Sumo Wrestlers" belong to this period.

Wins competition in Stockholm for large sculpture in park,
"Finlansmonumentet" (link2) 6 by 9 by 2 meters, in cast iron, concrete and granit, Vartahamnen, Stockholm 1984-86.Has various other commissions for art in public places, like "Coalas" bronze sculpture at a cildren´s playground, Goteborg.
Recent works show playful, experimental sculpture, sometimes in color, like " The Arch" by 3 meter, polychrome aluminium, "Big Head" 2000, and others using line to define space and volume.

Lasting influences from early years Mexico and Holland ; a predilection for monumentality and experimentaion.

Latest one- person shows at Galleri Aveny, Goteborg 2000
Slottet, Partille, 2002.

Utbildning
Har bedrivit konststudier i Sverige, USA, Italien, Mexico och Holland.

Utställningar
Flera utställningar, bl.a separatutställning
Galleri Aveny år 2000 Göteborg
"Slottet" Partille år 2002.

" Nutida Svensk Skulptur" utställning på Liljevalchs Konsthall, Stockholm1968.