Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Anders EklundAnders Eklund
Född 1947 Djur- och naturmålare från Djurmo i Dalarna som målar i olja, akvarell och pastell. Har ett förflutet som karikatyrtecknare innan djur- och naturmåleriet tog överhand i mitten på 90-talet.

Utbildning
Studerat för naturmålarna Lennart Sand och Kjell Strömsmoen. I övrigt autodidakt.

Utställningar
Samlingsutställningar årligen i Dalarna och Värmland sedan mitten av 90-talet. Separatutställning i Älvdalens bibliotek våren 2005.