Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Kurt Ehrefelt
IN MEMORIUM- Född 10 november 1921 död 2 september 2010.
En tidning skrev efter en utställning: "Ehrefelt säger att framåtskridande är att bevara det gamla." FRAMÅTSKRIDANDE kan aldrig vara att bevara det gamla. Vi skall lära av gamla erfarenheter, behålla det som är bra men förbättra det som är dåligt.

Människan kommer i otakt med naturen om hon påtvingas en kultur som ej hör hemma i den lokala ekologiska situationen.
Torghandel vid domkyrkan i Uppsala, den flytande marknaden på Bangkoks kanaler eller byteshandel under trädens skugga i Liberia, är exempel på hur samma funktioner kan få olika utformning.

Jag tror att konstnärens uppgift bör vara att skildra den fysiska verklighetens imaginära sfär. Allt detta som ligger bakom skeenden och ting inom oss skapar personliga känslor inför upplevelsen av omvärlden.

Livet blir rikare om människan lär sig ana de större sammanhangen i tillvaron. En tillvaro som är mycket enkel om vi ej konstrar till den för oss.