Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Anita ForsmanAnita Forsman
Uppvuxen i Dalarna, flyttade till Göteborg 1985. Efter 15 år utomlands, bl.a. Japan, USA och Belgien, flyttade vi tillbaka hem till Göteborg hösten 2013.

Mitt måleri är ett sökande efter nåt spännande och ett behov av ständig förnyelse. Kan man måla nåt vardagligt och göra det intressant, det är en rolig och ibland frustrerande utmaning.
Jag lägger gärna till lite mystik och ibland lekfullhet i mina akvareller och oljemålningar. Det måste också finnas perspektiv och kontraster, men även transparenta och täckande delar, tunn färg, tjock färg,
delar som är lugna dit blicken kan gå för att vila sig.

BAKGRUND:
Utbildad Dekoratör och Grafiker/Typograf. Arbetat många år inom grafiska industrin, tidningar och tryckerier. Under åren då jag yrkesarbetade har jag gått kurser kvällar och helger i bl.a. oljemålning, akvarell, teckning, Kroki, grafik (torrnål, akvatint) m.m.
I Japan fick jag chansen att måla på heltid och passade även på att gå kurser i olika traditionella japanska konstarter vid sidan om mitt eget måleri, bl.a. Träsnitt, Kalligrafi, Keramik, Sumie (tuschmåleri) och Ikebana som är Japanskt blomsterarrangemang.
Sommarhalvåret bor och målar jag i Falkenberg och vintermånaderna i Göteborg

ENGLISH:
After 15 years abroad, we lived in Japan, USA and Belgium, we moved back to Gothenburg 2013.

My painting is a search for something exciting and a need for constant renewal. I want to paint something everyday matter and make it interesting, it's a fun and sometimes frustrating challenge. I would like to add some mystery and sometimes playfulness to my watercolors and oil paintings. There must also be perspectives and contrasts, but also transparent and covering parts, thin color, thick color, parts that are calm for your eyes where you can go to rest.

BACKGROUND:
My profession is Graphic Designer. Worked many years in the graphic industry, newspapers and printcompanies. During the years when I worked, I have attended courses/classes during evenings and weekends among other arts, oil pantning, watercolor, drawing, Sketching, graphics (dry needle, aquatint), etc.
In Japan, I had the opportunity to paint full-time and also attended courses in various traditional Japanese art forms beside my own painting, including Woodcut, Calligraphy, Ceramics, Sumie (Inkpainting) and Ikebana, Japanese flower arrangement.

 During the summer months, I live and paint in Falkenberg and the winter months in Gothenburg

Utbildning
2016 Akvarellkurs, Lars Holm, Gerlesborg, Hamburgsund
2010-2013 The Academy of Fine Arts, Gent, Belgien
2002 Akvarellkurser, Art-Center, Bergen County, NJ USA
1992-2001 Ikebana, Sogetsu-skolans teknik, Tokyo, Japan
1998-2001 Keramik, Tokyo, Japan
1986-87 Houvedskous lördagsskola, Måleri, Göteborg
1972-2017 Diverse dag-, kvälls-, helg-, veckokurser i Sverige, Spanien, Japan

Utställningar
2021 Grupputställning, River City Gallery, Göteborg
2020 Jurydömd grupputställning, Landskrona Konsthall
2017 Singelutställning, Traktören, Göteborg
2016 Singelutställning, Kajutan, Orust
2015 Duoutställning, Partille Slott, Partille
2015 Jurydömd grupputställning, Stadsbiblioteket, Göteborg
2013 Grupputställn., Chateau d'Argenteuil, Waterloo, Belgien
2012 Singelutställning, Kuben, Falkenberg
2011 Jurydömd grupputställning, Art-On, Kungsbacka
2009 Jurydömd grupputställning, Partille Kulturrum
2003 Grupputställning, The Barn, Ridgewood, NJ, USA
1998-2003 Tre grupputställningar på Svenska Ambassaden, Tokyo, Japan.

Deltagit i Konstrikets konstrunda 2014, 2015 o 2016

Kontaktuppgifter/Contact:
Anita Forsman
Andra Långgatan 63, 413 27 Göteborg
Sommarboende:
Fjärilsvägen 16, 311 72 Falkenberg
Mobil: 073-80 534 64
Epost: anita.forsman55@gmail.com