Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Meddelande

 


Gunnar GauffinGunnar Gauffin
IN MEMORIAM - Död 8 februari 2022.
Jag är född och uppvuxen på Gotland.
Efter studier i Uppsala och avlagd fil.mag. examen har jag varit bosatt i Jönköping. Numera verkar jag framför allt från min atelje i Korpemåla, tre mil norr om Kalmar.

I många av mina bilder återkommer ett blad.
Med konstnärlig frihet, något förändrat, bär det formen av bladet från ett ginkgoträd.
Världens äldsta träd.
Många miljoner år gammalt.
Ett svindlande tidsmässigt perspektiv.
Mina tankar rör sig ofta kring frågor om tiden. För mig ett mångfasetterat begrepp som både lockar och skrämmer. Ginkgobladet ser jag som en symbol för tiden, oändlig som ändlig, något som knyter samman det gamla med det nya, kontinuiteten i tillvaron.
Ginkgoträdet är ett mytomspunnet träd, och jag är inte ensam om att fängslas av detta. Bl.a. skrev Goethe en dikt om Ginkgo Biloba. Bladens sköna form har också följaktligen fått stå som tecken eller symbol för kärlek, tvåsamhet, gemenskap.
I Fjärran Östern har man dessutom i tusentals år känt till de helande och prestationshöjande verkningar hos trädet och ginkgo biloba har således helig status bland Österns buddistmunkar
Gunnar Gauffin.

Blev Mönsterås kommuns kulturstipendiat 2008..

IN ENGLISH:
I was born on the island of
Gotland, Sweden, and spent my
early years there.
After studies at the University of
Uppsala, resulting in a master of
arts degree. I spent some years
teaching along with my artistic
work. Nowadays I work in my
studio at Korpemåla, north of
Kalmar.
In addition to several collective
and separate exhibitions in
Sweden, France and Luxembourg.
I also have been working with
stage design and bookcovers .
---
In many of my pictures a leaf appears.
With the freedom of the artist, somewhat changed, it
carries the form of the leaf of a ginkgo tree, the oldest
tree in the world.
Many million years old.
A thrilling perspective of time.
For me a multiple concept that both enchants and
frightens.
I see the ginkgo leaf as a symbol of time, infinite as well
as finite, something that combines the old with the new,
the continuity in life.
The ginkgo tree is a mythical tree, and I am not the only
one to be captivated by this fact. Goethe, among others,
wrote a poem about Ginkgo Biloba. The beautiful form of
the leaves has thus become a sign or symbol of love,
duality, community.
In the Far East, moreover, the healing effects and the
positive impact on raising mental capacity derived from
this leaf, have been known for thousands of years and
Ginkgo Biloba has thus obtained a status of holiness
among buddhist monks in the East.

Utbildning
Jämte privata konststudier har jag deltagit i ett flertal konstutbildningar.

Utställningar
Förutom ett flertal samlings- och separatutställningar i Sverige, Frankrike och Luxemburg har jag även haft ett antal scenografiuppdrag och utformat skiv- och bokomslag.