Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Meddelande
Jack Grafström
IN MEMORIAM
Född 1931 död 2009.
Arbetar huvudsakligen med olja på duk. Återkommande motiv ”staden som landskap” i förenkling och reducering och tolkning av abstrakt expressionismen. Gör även installationer samt manipulerade objekt. Har gjort cirka 25 separatutställningar och kring 50 samlingsutställningar samt utställningar på konstföreningar, Våra Gårdar, företag m.fl. sammanhang och deltagit i kulturfestivaler, tävlingar och konstens vecka.
Deltagit i juryarbeten och är aktivt i konstdebatten bl. a med debattartiklar kring konstnärernas villkor. Medlem KRO, KC Öst, Nordens Ljus, Svenska Konstnärer.
Har arbetat inom reklamområdet och även varit huvudlärare på Berghs reklamskola.

Utbildning
Otte Sköld och Akademie Libre 1949-50 kroki och komposition. 51-54 studeiresor Paris.
1963-67 elev för Åker Pernby. Student och IHR.

Utställningar
Separatutställningar exempel
Galleri17 Stockholm (hemmagalleri och cirka 7 utställningar)
Stockholm Art Fair/Sollentunamässan (sex tillfällen)
Kellarie Art Helsingfors
Galax Göteborg
Fokus Oxelösund
Galleri Nykvarn
Slottsgalleriet Ekebyhov,
Skara Konsthall
Lidingö Stadshus
Galleri Mino Finland, arrangör Nordiska Rådet
Galleri Flesser Helsingborg
Galleri Viktoria Göteborg
Konstfrämjandet Västerås

Samlingsutställningar exempel
Norrköpings museum (jurybedömd)
Skarpnäcks kulturfestival (inbjudan)
Vårsalong Stadshuset Montmartre Paris (inbjudan)
Hammameth Tunisien på inbjudan av Kulturdepartementet
Wäsby Konsthall (jurybedömd)
Våra Gårdar
Stockholms Kulturhuvudstadsår - tre installationer utomhus.
Wäsby Konsthall med en annan konstnär ”värdsutställ-ningen 1998” med två värdar.
Ett större antal utställningar på konstföreningar, gallerier, företag och evenemang.
Inköp
Stockholms Landsting, Norrköpings museum, Dalarnas museum, landsting och kommuner,
företag och privata samlare.