Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Gösta GierowGösta Gierow
-IN MEMORIAM-
Bildkonstnär, grafiker, född 1931 i Bromma. Avled den 4 september 2011Studier vid Konstakademien 1957-1962. Han har målat den surrealistiska målningssviten, Våldets födelse, i blodröda och grisskära färger mot blå fonder. Han erhöll 1999 från Grafikens hus, det största grafikpris och grafikstipendie, som dittills utdelats i Sverige.

Offentliga utsmyckningar: Huddinge sjukhus, Örebro universitet, Östra gymnasiet i Umeå, Televerket i Falun, Servicehuset i Långbro, Bergaskolan och Bergaparkens bostadsområde i Åkersberga, Hjärneska donationen EBF-fastigheter i Stocksundstorp, Tensta gymnasium, Thorax Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum och Nasjonalgalleriet i Oslo, Åbo konstmuseum, Nationalmuseet i Tammerfors, British Museum, Pratt Graphic Center New York, Museo Allende Chile, Museo Nacional de la Estampa Mexico.

Utbildning
Konsthögskolan i Stockholm 1957 - 1962.

Utställningar
Separatställningar: Harry Linds konstgalleri Stockholm 1964, Liljevalchs Konsthall Stockholm 1965, Klippans Kulturreservat Göteborg 1966, Galerie Scandinavia 1968, Galerie Belle Västerås 1971 och 1986, Konstnärshuset Stockholm 1973, Galleri Doktor Glas Stockholm 1977 och 1991, Prins Eugens Waldemarsudde 1980, Konstfrämjandet i Örebro, Stockholm och Göteborg 1981-1982, Galleri Äpplet Helsingborg 1987, Konstförmedlarna Stockholm 1989, Galleri Embla Stockholm 1996.
Samlingsutställningar: i Sverige och de övriga nordiska länderna, USA, Kanada, Australien, Brasilien, Mexico, Polen, forna Tjeckoslovakien, England, Frankrike, Italien, Grekland, Schweitz, forna Västtyskland. Har deltagit i IX-gruppens utställningar i ett flertal länder. För utställningsförteckning se under rubrik, IX-gruppen.