Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Marie GauthierMarie Gauthier
KÄRA BESÖKARE!
Mina bilder kan numera betraktas som något mittemellan föreställande och icke-föreställande, ibland som färgkompositioner. Om betraktaren relaterar till något i bilden eller ”känner igen sig” eller gör egna tolkningar med hjälp av sin erfarenhet så är detta tecken på god föreställningsförmåga eller fantasi. Detta gläder mig i så fall, jag har då nått fram med mitt budskap eftersom bilderna alltid är hämtade från det som jag själv har sett eller upplevt. Dock står motivet sällan i centrum, verkligheten blir inte så viktig i min strävan att förmedla mina intryck. Jag vill söka mig bortom det sedda.

Då och då ”döper” jag bilder ändå som hjälp för betraktaren att bättre orientera sig, för ibland får jag frågan om vad en bild föreställer Då kan motfrågan bli: ”måste den föreställa något?” Själva avbildandet, föreställandet är för mig alltså inte det viktigaste eftersom vi redan vet hur det mesta ser ut … Det sedda eller verkliga behöver inte alltid påpekas eller gestaltas? Känsla och intryck, lagrade sinnebilder blir det viktiga. Måleriet kan ses som ett slags flykt från det inre och verkligheten.

Att jag använder akvarellmediet har att göra med dess intressanta särart - det är svårstyrt och lever ibland sitt eget liv, vilket betyder utmaning och spänning under arbetets gång.

Måleriet är för mig en livsväg utan egentligt mål - det är vägen som är mödan värd - för att citera Karin Boye. Arbete med bildkonst och all övrig konst tycks vara gränslöst såvida inte andlig energi eller fantasi saknas. Landskapet har oftast varit den största inspirationskällan för mig. De bilder som visas här härrör sig från vistelser i svenska, norska och färöiska berg- och vattenlandskap.

Marie Gauthier

Medlem:
KRO,
Värmlands konstnärsförbund
Gripengruppen
SvK
Lexikonettamanda
BUS (Bildkonst öch Upphovsrätt i Sverige) jag erhåller visningsersättning.

Representerad:
Värmlands Museum
Landstingen i Stockholm, Göteborg, Västernorrland, Värmland
Ett flertal kommuner i Värmland och övriga landet.

Offentliga arbeten:
"Ditt Värmland" uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland (80-tal målningar över Värmländska kulturmiljöer)

Stipendier:
Thor Fagerkviststipendiet 2009.

Värmlands Konstförenings Resestipendium 1998
Konstnärsnämndens stipendium 2021
Hon har alltsedan 1980-talet medverkat vid en lång rad konstutställningar både i och utanför länet.
Hennes stämningsfulla akvareller har ofta något drömskt över sig och bilderna lämnar en hel del till betraktarens fantasi. Hon beskriver själv sina bilder som någonting mittemellan föreställande och icke föreställande. Motivet står sällan i centrum; att förmedla intryck blir viktigare än att visa en verklighet.
- Jag vill söka mig bortom det sedda.

Citat: Ditt Värmland.

Utbildning
Gerlesborgsskolan Bohuslän.

Utställningar
Separatutställningar,1989-2021

Kils Konstförening, Konstfrämjandet Värmland, Forshaga Kommun, Galleri Gripen Karlstad, Konstfrämjandet Karlstad, Galleri Fryksta Station, Galleri Gripen, Karlstad, Sundsvalls musem, Galleri Majnabbe, Göteborg, Karlbergs konstförening Åmål, Galleri Communis, Torsby, Hammarö kommun,


. Åkersberga, Österåkers kommun, Galleri Gripen, Forshaga kommun, Centralsjukhusets konstförening, Karlstad.
Konstfrämjandet i Emmaboda, Motala, Säter, Katrineholm och Storfors kommuner
Galleri Gripen, Karlstad, Galleri Linné, Uppsala, Nordens Bilder, Kungälv, Arvika kommun, Konstfrämjandet, Uddevalla, Galleri Stockselius, Skövde, Sahlströmsgården, Torsby, Silvenska Galleriet Säffle, Galleri *Abante, Stockholm, Konstfrämjandet Karlstad, Åmåls Konsthall , Arvika Konsthall. Galleri Konst i Karlstad. Mariestads konstförening Stallet. Karslskoga Konsthall. Konstfrämjandet, galleri Runnevålen, galleri Bergman, Karlstad (2013, -16, -18. Vandringsutställning med Konstfrämjandet "stolta fyrar i norra Vänern" bl a Vänermuseet i Lidköping.
Sedan 2020: Kristinehamns konstmuseum ”Kvadraten”. Galleri Mats Bergman oktober 2022.

Samlingsutställningar,1987-2020

Liljevalchs Vårsalong 1987, 1991, Galleri K, Karlstad Mälargalleriet, stockholm, Kils Konstförening, Värmlandsvandringsutställning, Galleri Gripens sommar- och julutstlällning, Värmlands konstförenings jurerade höstsalonger (1989-2004), Nordiska Akvarellsällskapet i Kristiansand, Norge, Karlskoga konsthall, Smålands Konstarkiv, Värnamo, Konstfrämjandets julutställningar, Grekiska ambassaden, Stockholm, Thessaloniki och Aten, Kristinehamns Konstmuseum, Mariestads kommun, Värmlands museum "Det finns ett hemligt tecken", 2004 Inbjudan till Aalborg, Danmark och Plunges, Litauen, 2005 Antwerpen, Belgien.Dronninglunds museum, Jylland. Färöarna, galleri Tvorori. Kungsbacka konsthall. Värmlands konstförening 2022, Värmlands museum.