Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Länkar
Visitkort
Meddelande
Hans Alexander GerlaniusHans Alexander Gerlanius

Konstnär, poet och grundare av Sveriges Kulturnät, KULTUR1.se, född 24 februari 1951 i Hultsfred Småland. Målar i olja, motiv, träd, och mytologiska landskap. Medlem av Munkbroorden. Studerade i USA, Frankrike. Gav 1993 ut boken * "Jag vill stänka ljusdroppar på dig".
Under1993-2001 drev HAG eget galleri i Mörbylånga Öland.
2001 Startar HAG konsthandel i Gamla stan Stockholm.
2005 stänger HaG konsthandeln, och startar SverigesKulturnät, KULTUR1.se,vilket inkluderar, SvK, www.svenskakonstnarer.se
Separatutställningar i urval: på Tullgarns slott, Grand Hotell.
Utställningar 2006, Burmanska Palatset, Grand Hotell-vapensalen.
Utställningar 2005, Vinterträdgården Grand Hôtel, Stockholm.
Utställningar 2004, Villa Pauli, Djursholm, Christinehof Slott, Tapper-Popermajer Art Gallery, Tullgarns Slott, Vapensalen Grand Hôtel, Stockholm, Jacobsson Fine Art, by invitation, Art Collectors Exhibition.
Utställningar år 2003, Villa Pauli, Tullgarns Slott, Vapensalen Grand Hôtel.
Utställningar år 2002, Taxinge slott, Grand Hôtel.
Offentliga utsmyckningar: Kalmar Länssjukhus, Sveriges Riksdag, Grand Hotel Stockholm.
Hans Alexander Gerlanius stipendiet startades 1996. (Gerlanius stipendiet).

Hans Alexander Gerlanius (HAG) Born in Hultsfred/Småland, Published books app. Radio, TV and film.
Swedish artist and poet, repr. State and offical buildings. modern art, oil-canvas, sculpters.

Visual artist, poet and founder of Swedish Culture Network, KULTUR1.se. Born February 24, 1951 in Hultsfred Småland. Paintings in oil, motive, trees, and mythological landscapes. Studied in USA, France. Published the book in 1993 * "I want to sprinkle light drops on you". During 1993-2001, HAG ran its own gallery in Mörbylånga Öland. 2001 HAG starts the art trade in Gamla stan STOCKHOLM. In 2005, HAG sells the art trade, and starts Sweden's Cultural Network, KULTUR1.se Separate exhibitions in selection: at Tullgarn's castle, Grand Hotel. Exhibitions 2006, Burmanska Palace, Grand Hotel Arms Hall. Exhibitions 2005, Winter Garden Grand Hôtel, Stockholm. Exhibitions 2004, Villa Pauli, Djursholm, Christinehof Castle, Tapper-Popermajer Art Gallery, Tullgarns Castle, Arms Hall Grand Hôtel, Stockholm, Jacobsson Fine Art, by invitation, Art Collectors Exhibition. Exhibitions in 2003, Villa Pauli, Tullgarns Castle, Arms Hall Grand Hôtel. Exhibitions in 2002, Taxinge Castle, Grand Hôtel. Public decorations: Kalmar County Hospital, Swedish Parliament, Grand Hotel Stockholm. The Hans Alexander Gerlanius scholarship was started in 1996. (Gerlanius scholarship).

All works, words and images are © copyrighted by. Hans Alexander Gerlanius These low resolution images are for viewing purposes only. It is illegal to save, reproduce or distribute any of the images in any way. If you are interested in using an image please contact: artgencyatkultur1.se.

Vid önskan att nyttja verk ska Bildupphovsrätt Sverige kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, eller e-mail bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se

Utställningar
(urval)
Utställningar 2006,
Burmanska Palatset,
Grand Hotell/vapensalen. 2006.

Utställningar 2005
Vinterträdgården Grand Hôtel, Stockholm.

Utställningar 2004
Villa Pauli, Djursholm
Christinehof Slott
Tapper-Popermajer Art Gallery
Tullgarns Slott
Vapensalen Grand Hôtel, Stockholm
Jacobsson Fine Art (by invitation), Art Collectors Exhibition.

Utställningar år 2003
Villa Pauli
Tullgarns Slott
Vapensalen Grand Hôtel

Utställningar år 2002
Taxinge slott
Grand Hôtel