Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Sven HagmarkerSven Hagmarker
IN MEMORIAM
Sven Hagmarker, avled 12 december 2015.

Bildkonstnär

Med arbeten i olja, akryl, akvarell och grafik.

Medlem:
SvK, KRO och Smålands konstnärsförbund.

San Michelestipendiat 1967. Han arbetade länge som lärare och kantor i Svarttorp. Utställningar: Separatutställningar: Stockholm, Göteborg, Jönköping, Skara. Samlingsutställningar: Växjö, Kalmar, Skövde, Jönköping, Linköpings och Norrköpings museum, samt Moderna museet i Stockholm. Offentlig utsmyckning: Sandagymnasiet, Jönköping. Representerad: Växjö, Kalmar, Skövde, Jönköping, Lidköpings och Norrköpings kommuners kulturråds samlingar.

Bild: Sven Hagmarker i ateljén.

Utbildning
Gerlesborgsskolan
Valand (grafik)
Göteborgs Universitet (konstvetenskap).

Utställningar
Årlig utställning i Svarttorps församlingshem.