Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Fredrik HofwanderFredrik Hofwander
Fredrik Hofwander är född 1973 och utexaminerades från Malmö Konsthögskola 2002.

Fredrik Hofwander är en konstnär som gärna uppsöker större format och som frimodigt och detaljrikt finner sin egen värld, sitt eget uttryck, genom en intrikat motivisk samplingsteknik ofta med fotografiet som utgångspunkt. Fredrik Hofwander tar temperaturen där han står, i sin egen förortsvardag, och han söker gestalt för ett samhälle i förändring. Det vi varseblir är teckning som i stämning erinrar om mental association och improvisation, trots att det vi ser minst av allt är tillfället framsprunget, utan snarare framtecknat genom en enveten och tidsödande process.

Med Fredrik Hofwander tar blyertsteckningen, som konstart, ytterligare ett steg vidare, den ympas med fotografi och upphöjs elegent till ett självständigt konstnärligt uttryck på spaning efter sina egna regler och möjligheter. Fredrik Hofwander tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2007 för denna sin förmåga, att med omsorg och koncentration, skapa magiska rum - både sakliga och absurda.

För juryn Mårten Castenfors

Fredrik Hofwander - Beckers konstnärsstipendium 2007.

Fredrik Hofwander
(f. 1973) är en av de senare årens mer omtalade svenska konstnärer, uppmärksammad för sitt sublima blyertsmåleri som är allvarligt och lekfullt på samma gång. Fredriks bildvärld är fylld av vardagsbetraktelser, flyktiga barndomsminnen med märkliga perspektivfenomen och en och annan döskalle. I utställningen Dream baby dream visas 17 stora verk från de tre senaste åren. I samband med utställningen utkommer även en bok om Fredriks konstnärskap.

Born 1973.
Live and work in Stockholm, Sweden.
Educated at Malmö Art Academy 1997-2002
Represented by Stene projects, Stockholm.
For further information please contact Stene projects,

Utbildning
Konstskolan i Kristianstad 1992-1994

Idun Lovén 1995-1997.

Malmö Konsthögskola 1997-2002.

Utställningar
Solo shows:

2009 Previews, Stene Projects, Stockholm

2009 Konstakademien, Fredsgatan, Stockholm

2009 Riche, Stockholm vernissage 090429

2009 “Dream baby dream”, Skövde konsthall (starts 4th of April)

2008 Galleri 1, Göteborg

2007 Beckers stipendiatutställning, Färgfabriken, Stockholm

“Det fysiska och det psykiska”, Galleri Ping Pong, Malmö

I fokus…, Brändström & Stene, Stockholm

2006 “Fåglar och ljus”, Brändström & Stene, Stockholm

2005 Galleri 5, Lund

Centrifug, Konsthall C, Stockholm

2004 Norlind museet, Borgeby slott

2003 “Drömmar om glass och fika”, Galleri Ping Pong, Malmö

2002 “Université Populair”, examensutställning, Galleri PEEP, Malmö.

Group exhibitions:
2012 Market, Stockholm

2011 A-Z works on paper, Sue Scott Gallery, New York

2011 Market, Stockholm

2008 Galleri Larm, Köpenhamn

2006 “Landskap”, Studio 44, Stockholm

2005 Konsthögskolan i Malmö 10 år, Rooseum, Malmö

2004 Galleri PS, Göteborg

“Sjukdom”, Studio 44, Stockholm

2003 “Urban hymns”, Brändström & Stene, Stockholm.


Book release 2009-04-04, a monographie designed by Research and Development (Stockholm) and with writing by Annika Gunnarsson (Moderna museet) is to be released on the opening at Skövde konsthall.