Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Bo HulténBo Hultén
Bildkonstnär, grafiker och skulptör, född 1945 i Malmö. Bosatt i Kivik, uppvuxen i konstnärsfamilj.
Sedan debuten på Malmö Museum 1963 har han mestadels arbetat med oljemåleri och teckning, men också med grafik och skulptur. Hans skulptur, Svart panter, på Länsstyrelsen i Malmö, väckte en väldig debatt. Han har också ofta gjort monumentala målningar i offentlig miljö. Hans världsbild är skenbart realistisk, där upplevelserna glider över i motsägelser. Den kreativa processen startar i mötet mellan olikheter.
Offentlig utsmyckning: Dekorationsarbete i Svenska Handelsbanken i Malmö.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Malmö Museum. Åbo Konstmuseum. En svensk tiger, 1976. Lasarettet i Lund, Sparbankernas bank i London, Svenska Akademin i Stockholm, Svenska Ambassaden i Washington och Copenhagen Business School.
Stipendier: Skånes Konstförenings stipendium 1964, Malmö Sparbanks stipendium för konstnärer 1966 och Ellen Trotzigstipendiet 1967.

Bo Hulténs skildringar av landskap handlar inte om att detaljerat beskriva eller avbilda naturen, det finns något annat han vill gestalta. Det väsentliga för honom är att ge uttryck för en natur där det stillsamma är lika närvarande som det dramatiska, en nyckfullhet som fascinerar.

Bo Hultén använder sig sällan av förlaga eller skiss, han ser det som ett sätt för honom att ta till vara på bilderna som finns i huvudet. Hans förhållningssätt till måleriet präglas av en vilja att förtäta det som skildras för att på så sätt framhäva upplevelsen av bilden och inte motivet. En förhoppning om att betraktaren ska omslutas av motivet och få en känsla av att befinna sig i landskapen som skildras.

I målningarna blir Bo Hulténs säkra känsla för färg tydlig. I de mer dunkla landskapen med sin återhållna färgskala låter han koboltblått effektfullt kontrastera vilket ger en dämpad men intensiv lyskraft åt bilderna. Även i de ljusa målningarna framhäver han och laddar bilderna med ett dämpat ljusspel. Det är ett kraftfullt men behärskat måleri som gör att verken tycks bilda sin egen värld öppen för betraktaren att ta del av.

Utbildning
Autodidakt.

Utställningar
Malmö Museum 1963.