Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Tina HellblomThibblinTina HellblomThibblin
Bildkonstnär Född och uppvuxen i Västerås
Målar främst i olja och har genom åren även skapat större bilder i batik. Försöker att i mitt konstnärskap hantera spänningsförhållande mellan det imaginära och det konkreta. För mig har mitt akademiska arbete och mitt konstnärliga arbete berikat varandra. I mitt konstnärskap försöker jag visualisera det stora i det lilla och vara öppen för det oförutsägbara.
Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Autodidakt förutom några kortare målarkurser. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.

Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.

Utställningar
Utställningar i urval:
Julsalong Västerås Konstmuseum

Separatutställning Galleri Galax, Stockholm 1989

Samlingsutställning Galleri Galax, Stockholm

Samlingsutställning Art Gallery, Stockholm

Utvald att delta i den internationella Biennalen för samtida konst i Florens 2007 och 2021, Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea.