Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Visitkort
Meddelande




Tomas IvarssonTomas Ivarsson
Målare, grafiker och skulptör.

Tomas Ivarson är i sitt skapande mycket upptagen av de existentiella frågorna. Spänningen mellan den fysiska och den andliga världen upplever man påtagligt i hans konst. Han använder ibland djupsinninga symboler, men kan vid vissa tillfällen snudda vid mer materiella, fysiska former. Hans måleri präglas också av en stor teknisk kunnighet i olika materials egenskaper och uttrycksmöjligheter.

Som grafiker förmår han utnyttja de olika grafiska teknikernas möjligheter att forma suggestiva bilder med ett djupt existentiellt innehåll.

Som skulptör är han innovativ och använder gärna olika material och tekniker. Hans skapande sträcker sig från mindre skulpturer till stora offentliga arbeten.


Utlåtande av fil dr Agne Furingsten

Tomas Ivarssons konst är mycket intressant och spännande. Den formas av ett skapande som engagerar. Hans bilder som mestadels, men inte alltid är nonfigurativa, har en djup symbolladdad innebörd. Det finns ett spännande släktskap med symbolismen i hans bilder utifrån ett eget, självständigt perspektiv.

Ett återkommande tema är de stora existensiella frågorna: Liv - död, varför finns vi till? livets mening och innebörd.

Konstnären uttrycker sig på flera olika plan utifrån en djupt andlig utgångspunkt. Symbolerna, inte alltid traditionella, utan i många fall helt självständiga och i ordets verkliga mening orginella, ger perspektiv och accentuerar de stora livsfrågorna.

Tomas Ivarssons konst är självupplevd och utstrålar ett brinnande engagemang. Skapandet präglas också av spontanitet och överraskning - den är aldrig förutsägbar.

Agne Furingsten, fd styresman och chef för Nordiska museet.


Medlemsskap:
KRO, Konstnärernas riksorganisation
Föreningen Konstgrafiker i Jönköping

Representerad:
Jönköpings kulturnämnd. Rådhuset.
Jönköpings läns landsting.
Eksjö kulturnämnd, Eksjö Stadshotell.
Nordiska museet. Porträttsamling.
Ljusskulpturen "Mötet", Lekeryds centrum. Beställare: Jönköpings Kommuns kulturförvaltning.
Ljungby stads samlingar.
Huskvarna Kyrka, Mariarummet.
Lekeryds Pingstkyrka, altarfond.

Stipendier:
Deverthska kulturstipendiet, 2004
Skolöverstyrelsens kulturstipendium, 1991.

Övrigt:
Tomas Ivarsson har vid sidan om sitt konstnärsskap varit konstnärligt ansvarig för känsliga kulturhistoriska restaureringar i slotts- och herrgårdsinteriörer, bl. a. för Kaggeholms slott och Riddersbergs säteri.

Samarbeten:
Tomas Johanson, fotograf.

Utställningar
Separatutställningar:
Jönköpingsläns museum 2013.
Återfödelse, Gränna Museum, 2009.
Utblick Inblick, Jönköpings Tändsticksmuseum, Jönköpings kulturnämnd, 2003
Kulturhuset, Nässjö 2002
Tändsticksgränd 24, Konstnärsföreningen Dymlingen, 1997
Konstnärshuset Sjöboda, 1989
Ljungby konsthall, 1986
Kulturhuset, Nässjö, 1982

Samlingsutställningar i urval:
Galleria Joella, Åbo Finland, 2009.
"Smålands Jerusalem", Jönköping, 2009.
Florensbiennalen, 2003
Vänskapsgrafik SAK, Svenborg Danmark, 2002
En mil konst, Jönköpings kommun, Vägverket, Högskolan, Statens konstråd. 2000
Tändsticksmuseet, 2000
Bibel, 2000
Jönköpings kulturnämnd och Österängskyrkan, 2000
Spirit in Art, 1999
Hurra för Jesus, Nässjö kulturhus, 1999
Teatern Oredea, 1997
Frödingegården, 1992.