Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Blogg

 


Dana IngessonDana Ingesson
Jag är född och uppvuxen i Tjeckien där jag i flera år bodde i Prag. Senare kärlekens vingar förde mig till Sverige och jag bor nu i Tidaholm.
Arbetar som konstnär på heltid och har regelbundna utställningar, både nationellt och internationellt. Jurybedömda utställningar i Sverige och internationellt som t ex, Louvren Paris, Monaco, Cannes, Indien, Tyskland, USA/New York, Spanien och Danmark.
Som konstnär bär jag många bilder inom mig. Jag älskar att måla akvarell men även i olja/akryl i min studio i Tidaholm, Sverige. Vill gärna skapa en dialog mellan betraktaren och konstverket. Min konst är ett uttryck för mina känslor, erfarenheter och lärdomar. När jag använder akvarell- och olje-akrylmålningstekniker, glömmer jag både tid och rum. Jag ser min konst som min historia, att med färger och former uttrycka mina ord. När jag målar använder jag alla mina sinnen, mitt intellekt, känslor, intuition och den så kallade "reptil känslan".
Mina motiv är ofta abstrakta och jag tycker att det är spännande att titta på ett konstverk som under sin process, med lager på lager, färg på färg kommer samman till en berättelse. Att tillåta det sanna inre mig att komma ut i ett fritt sätt och med ren glädje för kreativitet är en fantastisk känsla. Sist men inte minst, vill jag få mina betraktare att göra sina egna tolkningar av min konst.
Jag vill få dem att känna att min konst förmedlar mysteriet med livet, en själs resa i bilder.

Konstkritik
Stig Åke Stålnacke
2014-10-31
Member of AICA, Association of Art Critics

Ur sinnenas rus
Denna text är tillkommen i ett tillstånd som jag skulle vilja likna med ett lyckorus. Det är sant, ja verkligen sant att jag sätter mig vid skrivmaskinen för att skriva om ett antal konstverk som gör mig lycklig.
Ja, FAKTISKT LYCKLIG!
Bilderna, konstverken tar fatt i mig med en skirhet och en ömhet som går utanpå mycket av det jag sett i min väg genom konsten.
Bilder som lyckorus? Ja, i sanning.
Varför kan några konstverk ge mig dessa ömtåliga och vackra intryck?
Jo, jag tror och menar att dessa verk, dessa bilder sprängt sig fram ur en subtil känsla, ur en nödvändighet. Bilderna är så oändligt känsliga och vackra. De kan aldrig vara tillkomna, skapade, frammanade ur annat än en känsla av eufori och gränslös lycka. Ja, frihet.
Det är Dana Ingesson som svarar för dessa bildmässiga förlossningar.
Det är Dana Ingesson som hittat en konstens och själens frihet och slungar eller smeker fram dessa så sköna målerier.
En mycket stor del av det som berusar mig i hennes måleri är den påtagliga känslan av LÄTTHET i hennes måleri. Jag förnimmer en konstnär som smeker fram bilderna. Lätt, lätt, lätt på handen låter hon sin kärlek till måleriet tala. Men ändå med intensiv snärt i anslaget och bakom det jag kallar lätthet finns naturligtvis en ren och mycket enkel känsla. En känsla av att konsten bör vara en bärare av det allra ömtåligaste som känslorna äger.
Dana Ingesson är ett nytt namn för mig i konstens värld. Nytt namn men inte ett oskrivet blad.
Jag ser och förnimmer stora mått av målerisk energi i detta konstnärskap.
Konst, inte som dekorationer, nej men som tecken på det känsligaste av sinnelag.
Ett storslaget måleri att vila trötta ögon vid och hämta en aldrig sinande energi ur.