Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Rolf Björklund

Välj väggfärg:
Välj ram:
Titel: Nirvana II
Motiv: Gestalter
Teknik: Olja
Mått: 59X83
Upplaga: 1
Övrigt: Nirvana,
begrepp inom Buddismen.Personligheten utplånas,människan uppgår i gudomen och befrias från själavandringens kretslopp.