Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Meddelande
Blogg
Jessica Lundeberg
2021-03-28
Poetry Picture and Punk
https://sverigesradio.se/artikel/de-laddar-for-en-helt-galen-forestallning-inspirerad-av-digerdoden?fbclid=IwAR0bArwTQXlcdDQ6YOjgFqCiFedHISXpBrPOpq4XZflKEqmpHkECYpOETRc
»
 
2013-10-16
Spiritual styling/Blå timmen
Jessica Lundebergs och Ann Hellings pågående bild-ljudsamarbete har utmynnat i en installation med objekt och film med titeln Blå Timmen (l'heure bleue). Blå timmen är ett konstnärligt utmanande och fascinerande begrepp som poetiskt beskriver det speciella skymningsljus som infinner sig strax efter att solen har gått ner och vid gryningen just före den annalkande soluppgången. Ljusfenomenet är en förbindelselänk mellan två ytterligheter som speglar många av de situationer en människa möter under sitt liv. I den animerade filmen befinner sig en förvirrad kvinna i övergången mellan liv och död. Hon reser i tid och rum, besöker sin barndom och förvandlas till ung flicka igen. Lager av verklighet och fantasi blandas i en surrealistisk skildring av tid och minnen. Frågor ställs om meningen med livet och döden, att få finnas till! Deras samarbete är en process med fokus på livsfrågor och mellanmänskliga relationer. Bild och ljud vävs samman till ett gemensamt konstverk.

Jessica och Ann har tidigare gjort konstfilmerna Berliner Farbton, Negligé och In My Room tillsammans. De har visats på konstutställningar, i SVT och på filmfestivaler i Sverige, Norge och Australien. Jessica är utbildad på Gävle Konstskola, Diagonalakademien och Gotlands Högskola. Ann har studerat vid Gotlands Tonsättarskola och Musikhögskolan i Göteborg.