Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Uta Jacobs
2010-08-21
Nya stenskulpturer Kungsg. i Flen
Under hösten 2010 färdigställs Kungsgatan i Flen. Stora naturfragment i sten av åkerfräken, eklöv, ekollon snäcka och
näckrosblad kommer att placeras ut på gångytorna. En skulptural
gestaltning som för tankarna till den sörmländska naturen.