Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Ylva Storm
2009-07-05
Ylva Storm på ENGgården

Värmlands Folkblad »
 
2009-07-01
Silvermedalj och folkets pris
Sigtuna 28 Maj 2009Jury :


Lars Eldbåge KRO konstnär/skulptör medlem i Sigtuna Kulturråd


Karin Anden utb. i konstvetenskap , kultursekreterare i Sigtuna kommun


Karen Salmose journalist , författare , lärare , ordf. Sigtuna kulturfören.

SILVERMEDALJ ÄNGLAKROPP – Ylva Storm
Motivering : Att respektlöst leka med antikens byst och kläda den med mönster av spetsar , ristade direkt i kroppen, och därtill förse bysten med kolsvarta ängla vingar är både modigt och provocerande. Resultatet blir en modern keramikskulptur som har en given plats i dagens samtidskonst . Konstnärens studier i den svåra tekniken att bränna lera i öppen mila visar på att det ligger ett mödosamt tekniskt arbete bakom det färdiga resultatet .Ängelns budskap kan handla om den debatt som pågår om religionens roll inom kyrka och samhälle. Detta gör skulpturen mycket aktuell och tidsorienterad. Sedan undrar man : visar Ylva på en vacker, ljuv död med djup sorg?Eller visar hon en ond djävulsängel? Frågeställningen gör ängeln brännhet på många sätt. Här i ligger den oförutsägbara och den evigt obesvarade frågan. En sådan effekt tillhör defenitivt ett av kriterierna för konstnärliga värden. Vi vet också sen tidigare att konstformen är omtyckt hos en stor publik –s.k. folkkär konst - här i bästa Carl Larsson stil –men i skulpturform …och det är väl inget fel med det …
SILVER MEDAL: ANGEL BODY – Ylva Storm

The jury's motivation:
“To disrespectfully play with the ancient body. To detail it with patterns of lace, directly applied to the body and thereto apply black angel wings is both courageous and provocative. The result becomes a modern ceramic sculpture that has a given place in current contemporary art.
The studies of the artist into the complex technique of ceramic burning in open wood fired kilns, displays an elaborate technical method behind the final result.
The message behind the angel may point to the current debate in society, and makes it very current and relevant.
The thoughts are: Is Ylva referring to a beautiful, delightful death with deep sorrow? Or is she showing an evil dark angel? The questions that arise makes the subject hot in several ways. Herein lies the unpredictable and eternally unanswered question. Such an effect fulfils the criteria for artistic values.
We know also that the art form is well liked among a large audience – so called popular art – in this case in Carl Larsson style, but displayed in sculpture form... and there is surely nothing wrong with that....”


Sigtuna bygden »