Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Länkar
Marianne Laimer

Välj väggfärg:
Välj ram:

Här kan du skicka en intresseanmälan till konstnären. Ange så mycket information som möjligt så att konstnären kan återkomma med detaljerad information om konstverket, frakt osv. En kopia på intresseanmälan skickas till den e-postadress du anger.

Titel: Får
Motiv: Djur
Teknik: Grafik
Mått: 30*47 cm
Upplaga: 20 ex
Pris: 2000
Övrigt: Detta grafiska blad är ett collagrafi och kommer från min utställning: Grönland – Historia, myt och minne, som visades första gången i sin helhet vid Norden i fokus, Stockholm 2004. Inför utställningen gjorde jag efterforskningar i litteratur om arkeologiska fynd och historiska rön som behandlade ämnet Grönland och Nordbor. Min konstnärliga tolkning bygger även på den inspiration jag fått utifrån studier av en stor mängd kyrkmålningar i framförallt svenska medeltida kyrkor. Hur nordbornas föreställningsvärld såg ut kan ingen idag med säkerhet veta något om. Att de var kristna vet man och att de hade kontakt med inuiterna finns det också belägg för. Vad enskilda personer ansett och vilka väsen de trott finnas runt dem finns det färre belägg för. Den grönländska föreställningsvärlden med alla sina berättelser och väsen har varit en fantasieggande inspirationkälla när jag arbetade med temat myt och minne.


Namn
Address
Postadress
Telefon
E-post
Meddelande
Bekräftelsekod
Ange koden exakt så som du ser den