Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Carina Ehlers

Välj väggfärg:
Välj ram:

Här kan du skicka en intresseanmälan till konstnären. Ange så mycket information som möjligt så att konstnären kan återkomma med detaljerad information om konstverket, frakt osv. En kopia på intresseanmälan skickas till den e-postadress du anger.

Titel: Paradigm Shift
Motiv:
Teknik: Blandteknik
Mått: 92x74x4 cm
Upplaga: 1
Pris: Lägg bud på konstverket
Övrigt: ‘Paradigm Shift’ – i grunden en bivaxmålning, med oljefärg för detaljer. Titeln kom till mig för att konstverket får representera att det är dags att vakna och förstå att förändring är i antågande.

Moder Jord talar till oss från sitt inre och genom hennes starkt vibrerande hjärtslag försöker hon göra sig hörd på flera olika sätt. Det går inte längre att leva över sina tillgångar och inte heller tänka i banor som att det där får någon annan ta hand om och städa upp. I stort och smått och i många olika skikt behöver vi själva ta tag i, och ordna det som vi har trott vara den endaste sanningen.

Allting som händer här och nu kanske kan liknas vid ett gudomligt spel och det är med största sannolikhet så att vi är inne i ett nytt paradigmskifte. Ett nytt paradigm som ställer allt på sin spets för att vi ska ruskas om och sedan komma ut ur turbulensen till en bättre plats, med förnyade fräscha insikter och krafter. Helt enkelt ett nytt förhållningssätt till vad ett liv faktiskt innebär.

För närvarande är det som om vi lever i en tragikomedi, en ologisk upp-och nerpå vänd serie av händelser i vilken många upplever negativa känslor, ensamhet och kaos. Men kanske allt ändå är tänkt att vara så här? Det kanske inte egentligen har hänt något fel, och det kanske egentligen inte finns några olyckor på planeten Jorden.

Det ter sig dock som en absolut katastrof, där fullständig förvirring och kaos råder men som kanske i själva verket är ett slags utspelande av händelser som har bestämts av det gudomliga jaget, som har designats av den store Jag Är, och som har utformats av oss själva – som en del av den store Jag Är.

Våra informationskällor – television, radio och dagspress – upprepar i tungsinnade ordalag sin desinformation, och undan för undan har vi så programmerats för att vara i en slags falsk sanning som kanske egentligen inte var menad för oss från allra första början, utifrån ett större perspektiv sett.

Andlighet och reinkarnation har vi fått höra är inte verkliga, medan de är sanning i vår verklighet. Vi är gudomliga själar, alla sprungna ur den stora ’Big Bang’ och har för närvarande en mänsklig upplevelse. Vi använder våra biologiska kroppar – som är oändligt kraftfullare än den kraftfullaste superdatorn – och kommunicerar på olika sätt för att fungera i denna materiella dimension. När det kommer till reinkarnation så har vi i sanning levt många liv och spelat många roller i denna jordiska dimension. Det goda och det onda har kommit till strid om vår trohet. Religioner i all ära, men lever vi efter till exempel de tio budorden, eller efter medkänsla, eller efter alla godhetsprinciper som behöver efterföljas om vi ska undgå att hamna i helvetet. För att komma dithän att bete oss kärleksfullt och omtänksamt mot varandra finns det ingen genväg förbi oss själva.

Vår mat, vår luft och vårt vatten har förorenats. Vår miljö har blivit förorenad för att dumma ner våra kroppar och försvaga vår vilja så att vi kan vara mer följsamma och underordnade och i mindre grad kan motstå kraven från de negativa inflytelser som finns. Och vetenskapen inte att förglömma som är så vida känd, prisad, så hävdad att vara den absoluta sanningen – en travesti av gissningar och misstolkningar och utformad för att vilseleda och ofta, eller ibland till och med lura oss. Stor del av detta är som en framvuxen plan av datorsociala medier. Och de gled sakta men säkert in i våra liv med sensmoral att vara förenande. Men istället för ett nytt och kraftfullt verktyg för vänskap och kommunikation har det visat sig vara ett tveeggat verktyg.

Betänk; Eftersom svärd är tveeggat kan det skära igenom alla barriärer som håller en tillbaka – om det görs med precision och konstruktivt. Kom ihåg att det finns en annan sida av knivbladet! Om du är obetänksam, eller använder det på ett destruktivt sätt så kan det vara skadligt för dig själv och andra.

De tveeggade datorsociala medieverktygen har blivit källor för rädsla och smärta. För de är separations- och särskiljningsanordningar. De har tagit platsen för sann gemenskap och vänskap. Som människor i denna fysisk-jordiska dimension är våra gudomliga själar inhöljda i var och ens egen mänskliga kropp, men likväl fortfarande sammanlänkade och enade. Ändå är våra sinnen och egon så utformade att vi kan leva liv i skenbar separation och isolering, vara mycket programmerbara och på så sätt genomgå individuella upplevelser.

I det här lågvibrerande tredimensionella paradigmet på planeten jorden kan vi genom att uppleva utmanande händelser välja mellan det ena eller det andra som svarar bäst an på dessa händelser och individualisera våra talanger, preferenser och förmågor. Men ändå längtar våra själar djupt efter samhörigheten, gemenskapen och....

...Fortsättning i min blogg på min egen hemsida: carinaehlers(.)se
👈 finns i (LÄNKAR) här bredvid, under fliken _Kontakt_!
Namn
Address
Postadress
Telefon
E-post
Ditt bud (SEK)
Meddelande
Bekräftelsekod
Ange koden exakt så som du ser den